X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1098
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II: "Bohaterowie wierszy Juliana Tuwima w pantomimie"

Cele ogólne:
· zapoznanie z twórczością Juiana Tuwima,
· kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
· dbanie o kulturę słowa,
· wdrażanie do pracy w zespołach,
· rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej,
· rozbudzanie potrzeby kontaktu ze sztuką.

Cele operacyjne:
Uczeń:
· zna bohaterów wierszy Juliana Tuwima,
· wciela się w role bohaterów,
· panuje nad własnym ciałem,
· przedstawia zdarzenia za pomocą pantomimy,
· współpracuje w grupie,
· wyraża ciałem uczucia i nastroje,
· wypowiada własne myśli w postaci logicznie zbudowanych zdań.

Metody:
· podające,
· problemowe,
· eksponujące,
· praktyczne.

Formy:
· zbiorowa,
· indywidualna,
· grupowa.

Środki dydaktyczne:
Płyta CD z muzyką relaksacyjną, wiersze Juliana Tuwima, dobieranki ( 4 zestawy), materiały plastyczne: kolorowe kartony, włóczka, tkanina, klej, drut, plastelina.

Przebieg zajęć:

1. Zabawy wprowadzające: „Impulsy ruchowe”. Dzieci poruszają się w rytmie muzyki. Gdy muzyka cichnie, nauczyciel podaje impuls (polecenie). Kiedy wszyscy go wykonują, muzyka gra głośniej. Przykłady impulsów:
· dotknij wszystkich przedmiotów w kształcie koła,
· uściśnij jak najwięcej rąk
· przedstaw własnym ciałem jakieś zwierzę.

2. Rozmowa na temat bohaterów wierszy Juliana Tuwima, wyróżnienie najważniejszych postaci z wierszy oraz ich cech charakteru ( dzieci poznały wiersze na wcześniejszych zajęciach.

3. Dobieranka (praca w grupach). Każdy zespół otrzymuje karty w trzech kolorach : żółtym, niebieskim i zielonym. Karty zielone - tytuły wierszy, niebieskie- bohaterowie wierszy, żółte- cechy charakteru . Zadaniem dzieci jest dobranie do jednego tytułu wiersza właściwego bohatera i jego cechy charakteru.

4. Pantomima. Dzieci w zespołach przygotowują scenkę, w której przedstawiają swojego bohatera i jego cechy charakteru. Pantomimę prezentuje jeden zespół, reszta dzieci odgaduje tytuł i bohatera wiersza.

5. Wycieczka na przedstawienie teatralne „ ABC Wierszy Tuwima”

6. Wykonanie w zespołach pracy plastyczno-technicznej – Mój ulubiony bohater wierszy Juliana Tuwima.

7. Ewaluacja zajęć:
· wystawa prac plastycznych,
· dzielenie się wrażeniami po przedstawieniu,
· rozmowa na temat tego, co udało się nam osiągnąć w pantomimie (nastrój, panowanie nad własnym ciałem, płynność ruchów).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.