X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10770
Dział: Przedszkole

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale sześciolatków na miesiąc grudzień - do cyklu "Razem w przedszkolu"

TEMATY KOMPLEKSOWE:
XII. Pomóżmy głodnym zwierzętom.
XIII. Niedługo Boże Narodzenie. Mikołaju, czekamy!

XII.
TEMAT KOMPLEKSOWY: Pomóżmy głodnym zwierzętom.
CEL GŁÓWNY: Zrozumienie potrzeb dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimy.
CELE POŚREDNIE:
- wdrażanie do pomocy zwierzętom w okresie zimy,
- poznanie pokarmów, przysmaków różnych zwierząt leśnych,
- rozpoznawanie i nazywanie różnych ptaków pozostających u nas na zimę oraz sposobów ich odżywiania,
- zrozumienie pojęć: prawda, fałsz,
- doskonalenie dzielenia wyrazów na sylaby,
- wysłuchiwanie głosek na początku i na końcu nazw zwierząt,
- ilustrowanie ruchem treści piosenki,
- liczba 6 i cyfra 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

1. Temat: Głodne zwierzęta
- „Litery, sylaby, wyrazy”- wyszukiwanie takich samych liter, sylab, wyrazów w rozsypankach,
- „Zima w lesie”- praca z obrazkiem przygotowanym przez nauczyciela. Rozmowa o tym, jak ciężko jest zwierzętom zdobyć pożywienie, kiedy ziemia jest zmarznięta i przysypana grubą warstwą śniegu,
- „Zwierzęce przysmaki”- zabawa dydaktyczna,
- „Sarenka”- słuchanie wiersza Hanny Zdzitowieckiej,
- wykonanie zadania- karty, (K2 s.36)
- „Zwierzęta przy paśniku”- zabawa naśladowcza,
- „Przy leśnych paśnikach”- słuchanie opowiadanie Hanny Zdzitowieckiej.

2. Temat: Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę
- „Zwierzęta zimą”- wyszukiwanie w czasopismach i książkach ilustracji związanych z tematem,
- „Sarenki”- słuchanie wiersza Ewy Bełczewskiej,
- wykonanie zadania- karty, liczenie sarenek pokolorowanych i wszystkich razem, (K2 s. 32)
- wypychanie konturu cyfry 6, kolorowanie według własnego pomysłu (W2 s. 19)
- „Przy paśniku”- odrysowywanie, wycinanie,
- „O zwierzętach”- zabawa dydaktyczna,
- „Przy paśniku i w karmniku”- zabawa ruchowa.

3. Temat: W ptasiej stołówce
- „Ptaki w karmniku”- obserwacja,
- „W karmniku”- zabawa dydaktyczna,
- „Karmnik”- układanie według wzoru z figur geometrycznych,
- „Spłoszone ptaszki”- zabawa orientacyjno- porządkowa,
- „Którego ptaka brakuje?”- zabawa dydaktyczna,
- „Ptaki”- zabawa dydaktyczna,
- wykonanie zadania- karty, z prawej strony płatka śniegu nalepienie takiej samej śnieżynki.(K2 s.33)

4. Temat: Wiemy, jak pomóc głodnym ptakom
- „Pokarm dla ptaków”- rozmowa w kąciku przyrody,
- „Dokarmiamy ptaki”- praca z obrazkiem,(W2 s. 20)
- wykonanie zadania- wyprawka, liczenie ptaków w karmniku, nad karmnikiem, wszystkich i określenie ich liczby liczebnikiem,(W2 s.20)
- „Wróble”- rozwiązywanie zagadki Małgorzaty Platy,
-„Wróbel”- wydzieranka z kolorowego papieru,
- „Wróbelki”- zabawa z elementem podskoku,
- „Obrazki z kwadratów”- wykonanie zadania z wyprawki.(W2 s.17)

5. Temat: „Ptaki, które przylatują do nas na zimę”- praca z obrazkami przygotowanymi przez nauczyciela,
- „Bajka o gilu”- słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej,
- „Gil”- malowanie farbami,
- „Karmimy gile”- opowiadanie treści obrazka sytuacyjnego, (K2 s.34)
- wykonanie zadania- karty, określenie, jaką głoskę słychać na początku wyrazu gile, (K2 s.34)
- wykonanie zadania- karty, kończenie kolorowania środka liter g, G, (K2 s.35)
- wypychanie z tekturki liter g, G, (W2 s.19)
- „Wiatr i gil”- słuchanie piosenki,
- „Gdzie słychać g?”- ćwiczenie słuchowe połączone z wykonaniem zadania z wyprawki.(W2 s.18)

CELE OPERACYJNE:
- rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt leśnych w czasie zimy,
- zna pokarmy różnych zwierząt,
- przestrzega zawartych umów,
- rozpoznaje i nazywa: wróbla, gila, jemiołuszkę, czeczotkę, szczygła, gołębia, sikorkę, określa ich wygląd i sposób odżywiania,
- uważnie śledzi akcję utworu literackiego,
- rozumie pojęcia: prawda, fałsz,
- wyodrębnia w tekście zdania i wyrazy,
- czyta tekst pod obrazkiem,
- zna liczbę sześć oraz jej obraz graficzny- cyfra 6,
- wyodrębnia ze zbioru zwierząt ptaki,
- posługuje się określeniami: w lewo, w prawo,
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
- dopełnia elementy zbioru do 6,
- wyodrębnia z tła kształt kwadratu,
- odzwierciedla treść opowiadania w formie plastycznej,
- układa rysunki według kolejności zdarzeń,
- układa obrazek z figur geometrycznych według wzoru,
- dzieli nazwy zwierząt na sylaby,
- wysłuchuje głoski na początku i na końcu nazw zwierząt,
- zna i śpiewa piosenkę „Wiatr i gil”,
- odgrywa w parze improwizację ruchowa, ilustrującą treść piosenki „Wiatr i gil”,
- sprawnie porusza się na czworakach i wykonuje podskoki obunóż.

XIII.
TEMAT KOMPLEKSOWY: Niedługo Boże Narodzenie. Mikołaju, czekamy!
CEL GŁÓWNY: Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
CELE POŚREDNIE:
- poznanie tradycji śpiewania kolęd w czasie Świat Bożego Narodzenia,
- poznanie zwyczaju dzielenia się opłatkiem składania życzeń świątecznych,
- zachęcanie dzieci do dzielenia się spostrzeżeniami, dotyczącymi tradycji i zwyczajów świątecznych, wyniesionymi z domu rodzinnego,
- słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek,
- doskonalenie aktywności językowej poprzez opis słowny wyglądu Mikołaja,
- liczba 7 i cyfra 7 w aspekcie kardynalnym i porządkowym.

TEMATY I TREŚCI POSZCZEGÓLNYCH DNI:

1. Temat: Mikołajki
- „Świąteczne pocztówki”- swobodne wypowiedzi,
- „Mikołajki”- słuchanie wiersza Doroty Gellner,
- wykonanie zadania- karty, liczenie kolorowych Mikołajów, wszystkich, i określenie ich liczby liczebnikiem, (K2 s.38)
- wypychanie z tekturki cyfry 7, wypełnianie kulkami z krepiny kontur cyfry 7, (W2 s.26)
- „Prezent dla Mikołaja”- wycinanie, kolorowanie, rysowanie,
- „Prezenty Mikołaja”- zabawa dydaktyczna,
- wykonanie zadania- karty, liczenie elementów każdej grupy rysunków i określenie ich liczby liczebnikiem. (K2 s.39)

2. Temat: Mikołaj spełnia marzenia
- „Mikołaj”- praca z obrazkiem,
- „Orszak Mikołajowy- słuchanie wiersza Doroty Gellner,
- wykonanie zadania- karty, opowiadanie, co dzieje się na obrazku, (K2 s.40)
- „Orszak Mikołaja”- zabawa orientacyjno- porządkowa,
- „Co chciałbym dostać od Mikołaja?”- malowanie farbami,
- „Mikołaj już leci”- praca z obrazkiem,
- wykonanie zadania- wyprawka, wypychanie części obrazka, składanie z nich całego obrazka i naklejanie na karton. (W2 s.22)

3. Temat: Czekamy na Boże Narodzenie
- „Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia”- praca z obrazkiem przygotowanym przez nauczyciela,
- „Idą święta”- słuchanie wiersza Tadeusza Chudego,
- wypowiadanie się na temat przygotowań przedświątecznych w domach rodzinnych dzieci,
- „Dzwony i dzwoneczki”- zabawa dydaktyczna,
- „Grające dzwony i dzwoneczki”- ćwiczenia słuchowe,
- „Dźwięki wysokie- dźwięki niskie”- zabawa orientacyjno- porządkowa,
- wykonanie zadania- karty, wskazanie bombki w kształcie dzwonka, (K2 s.37)
- „Komu potrzebne jest Boże Narodzenie”- słuchanie opowiadania Agnieszki Galicy,
- wykonanie zadania- wyprawka, wypychanie i składanie ozdób choinkowych, dołączanie do nich nitek.(W2 s.25)

4. Temat: Ubieramy choinkę
- „Choinka w moim domu”- wypowiedzi dzieci,
- „Choinka”- rozwiązanie zagadki Małgorzaty Platy,
- wymienianie elementów ozdobnych znajdujących się na obrazkach z choinkami umieszczonymi na tablicy,
- wykonanie zadania- wyprawka, kolorowanie ozdób według podanego kodu,(W2 s.21)
- „Świąteczna choinka”- dekorowanie choinki w sali,
- „Celowanie do obręczy”- zabawa z elementem celowania,
„Bombki”- ozdabianie wzorami z plasteliny konturu bombki.(W2 s.24)

5. Temat: Wigilijny wieczór
- „Kolędujemy”- słuchanie pastorałki „ Kiedy byłem ogrodniczkiem,
- „Przy choince”- historyjka obrazkowa,(W2 s.26)
- wykonanie zadania- wyprawka, wypychanie obrazków, (W2 s.26)
- „Wzory”- ćwiczenia graficzne, (W2 s.28)
- „Zaprzęgi”- zabawa z elementem biegu,
- „Wigilia”- słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej,
- zapoznanie z tradycją dzielenia się opłatkiem w czasie składania życzeń.

CELE OPERACYJNE:
- opisuje wygląd Mikołaja,
- zna tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
- uważnie słucha wypowiedzi kolegów i spokojnie oczekuje na swoją kolej w czasie rozmów z grupą,
- zna tradycję śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia,
- zna zwyczaj dzielenia się opłatkiem, składania życzeń świątecznych,
- opowiada o spotkaniach z Mikołajem, otrzymanych od niego prezentach: wymarzonych i niespodziankach,
- dzieli się spostrzeżeniami i doświadczeniami wyniesionymi z domu rodzinnego,
- dostrzega zależności przyczynowo- skutkowe pomiędzy obrazkami historyjki,
- zna liczbę siedem oraz jej obraz graficzny- cyfra7,
- liczy w zakresie 7, łączy grupy rysunków z właściwą cyfrą (1-7),
- posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
- nazywa ozdoby choinkowe, określa ich wielkość, kształt, kolor,
- posługuje się pojęciami: na górze, na dole, z lewej, z prawej,
- odzwierciedla w pracy plastycznej własne marzenia,
- wykonuje prace plastyczne, którymi dekorowana jest sala,
- starannie wykonuje prace plastyczne i doprowadza je do końca,
- rozróżnia dźwięki wysokie i niskie,
- słucha kolęd i pastorałek,
- śpiewa znane kolędy,
- szybko reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe,
- sprawnie ustawia w rzędzie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.