X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1074
Dział: Gimnazjum

Rozmieszczenie i ukształtowanie lądów i oceanów

CELE LEKCJI: Poznanie ukształtowania lądów i dna oceanicznego, przedstawienie rozmieszczenia lądów i oceanów na kuli ziemskiej, poznanie podstawowych pojęć.

Cele szczegółowe Uczeń:

- wskazuje na mapie i zna wielkość powierzchni kontynentów, oceanów, głównie formy ukształtowania kontynent ów i dna oceanicznego, rodzaje mórz
- potrafi omówić położenie każdego lądu podając jego dominanty
- rysuje schemat ukształtowania powierzchni lądów / depresje, niziny, wyżyny, góry/ oraz dna oceanicznego
- wskazuje na mapie najwyższe szczyty i głębie, oraz inne obiekty geograficzne

Założenia osiągnięcia ucznia:

Uczeń wie, że rozmieszczenie lądów i oceanów jest nierównomierne , zna powierzchnię / w km2/ zajętą przez lądy i oceany oraz nazwy kontynentów i basenów oceanicznych
Uczeń potrafi przedstawić na rysunku ukształtowanie lądu i dna oceanicznego, wskazuje formy ukształtowania lądu i dna oceanicznego, omówić lądy / kontynenty/ wskazując jego dominanty
Uczeń rozumie podstawowe pojęcia: cokoły kontynentalne, baseny oceaniczne, stok kontynentalny, szelf, rowy, grzbiety oceaniczne, niziny, wyżyny i góry.

Metoda pracy:
Ćwiczeniowa, pogadanka i rozmowa dydaktyczna

Środki dydaktyczne:
Ćwiczenia, słownik pojęć geograficznych, mapa fizyczna świata, folie na grafoskop


Tok lekcji:

1. Część wstępna
- sprawdzenie obecności
- podanie tematu

2. Nawiązanie do tematu , wstęp do lekcji szczegółowej.
Nauczyciel ustala / z pomocą ucznia / odpowiedzi na podstawie pojęcia: basen oceaniczny, cokół kontynentalny
- Jak kształtuje się rozmieszczenie lądów i oceanów
- Uczeń na mapie wskazuje formy i odpowiada na pytanie
- Wymienić wszystkie kontynenty i oceany, podać ich wielkość / w km2/
- Uczeń z pomocą nauczyciela wskazuje na grafoskopie i mapie

3. Opracowanie tematu
A/ Prowadzący przedstawia na grafoskopie tabelarycznie zestawienie powierzchni lądów i oceanów oraz ogółem
B/ Wyjaśnienie przez prowadzącego pojęć : morze, zatoka, morze śródziemne, przybrzeżne, cieśnina
C/ Prowadzący pokazuje na grafoskopie, jak ukształtowane jest dno oceaniczne , a jak lądy
D/ Prowadzący wyjaśnia pojęcia / z pomocą uczniów/ związane z ukształtowaniem lądów i dna oceanicznego
E/ Prowadzący omawia poszczególne pojęcia związane z ukształtowaniem lądów i dna oceanicznego / depresja, niziny itd./
F/ Uczniowie wykonują rysunek w zeszycie uwzględniają formy ukształtowania lądów i oceanów na rysunku
G/ Prowadzący wskazuje uczniów do mapy na której uczeń wskazuje przykłady nizin, wyżyn, gór, rowy oceaniczne, depresje / najwyższe szczyty, głębie/
H/ Prowadzący wyznacza uczniów , którzy omawiają każdy kontynent / położenie, najwyższe szczyty, depresje/

1. Ewaluacja
- pytania do prowadzącego
- sprawdzenie obecności
- uczniowie zaznaczają ćwiczenia do wykonania w domu
- aktywność uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.