X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 1073
Dział: Gimnazjum

Charakterystyka dziejów Ziemi

CEL LEKCJI: Poznanie przemian i ich wyjaśnienie dotyczące litosfery i hydrosfery w dziejach geologicznych Ziemi.

Cele szczegółowe- Uczeń:
- prawidłowo odczytuje tablicę stratygraficzną,
- dokonuje podziału dziejów Ziemi na ery i okresy
- przedstawia ważne wydarzenia , które miały miejsce w danej erze,
- wyjaśnia rolę nauk geograficznych w odtwarzaniu warunków środowiska w dziejach Ziemi

Założenia osiągnięcia uczniów:
Uczeń wie, że skały i skamieniałości są dokumentami dziejów Ziemi, zna podział na ery i okresy, rozumie pojęcia: skamieniałość przewodnia, fałdowanie, potrafi wyjaśnić kiedy powstał węgiel, sól kamienna , wapienie i w jakich warunkach.

Uczeń potrafi:
- opisać dzieje Ziemi na podstawie prostych przekrojów geologicznych , umie czytać proste mapy geologiczne

Uczeń rozumie:
Znaczenie wydarzeń geologicznych dla człowieka

Metoda pracy:
Ćwiczeniowa, pogadanka, rozmowa dydaktyczna

Forma pracy:
Indywidualna, z całą klasą

Środki dydaktyczne:
Plansza – tablica stratygraficzna, słownik pojęć geograficznych, grafoskop, przykłady ilustracji z książek


Tok Lekcji

1. Część wstępna organizacyjna
- sprawdzenie obecności uczniów
- zapis tematu przez uczniów

2. Nawiązanie do tematu . Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela ustalają odpowiedzi / z pomocą słownika/
A/ Zadanie pytania Co rozumiecie pod pojęciem Dziejów Ziemi?
B/ Jaka nauka bada Dzieje Ziemi?- wypowiedź uczniów
C/ Na czym polega poznanie historii danego obszaru Ziemi?- wypowiedź uczniów
D/ jaka nauka bada organizmy roślinne i zwierzęce?

3/ Opracowanie tematu
a/ Wyjaśnienie przez prowadzącego pojęć : skamieniałość, skamieniałość przewodnia, fałdowanie, era, okres/ przy użyciu planszy/
b/ Pokazanie i objaśnienie przez prowadzącego skamieniałości przewodnich : trylobitu, amonitu
c/ Omówienie przez prowadzącego tablicy stratygraficznej . Wyjaśnienie pochodzenia er i okresów
d/ Odczytanie przez uczniów z tablicy er, okresów oraz wiek

4/ Omówienie przez prowadzącego najważniejszych wydarzeń z poszczególnych er / okresów/ z uwzględnieniem fałdowań

5/ Pokaz na slajdach chronologii dziejów Ziemi, a także ilustrujących dawne rośliny i zwierzęta

6/ Pokaz rozmieszczenia lądów dawny i dzisiejszy na slajdach

7/ Ewaluacja
- pytania
- uczniowie dostają pracę domową w formie notatki, którą wkleją w zeszycie
- ocena aktywności uczniów

Podsumowanie wiadomości:
- uczniowie dostają pracę domową w formie notatki
- ocena aktywności uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.