X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10558
Przesłano:

Obrzędy sakramentu chrztu - scenariusz lekcji

Mirosław Klak
Religia kl. VI
Temat: Obrzędy sakramentu chrztu.

1. Cel główny zajęć:
- zapoznanie uczniów z obrzędami udzielania sakramentu chrztu i znaczeniem ich symboliki dla każdego chrześcijanina

2. Cele operacyjne:
• uczeń umie przeprowadzić symulacje sakramentu chrztu
• uczeń rozumie, symbolikę poszczególnych znaków obrzędu chrztu
• uczeń wyjaśnia znaczenie symboliki wody, krzyżma, białej szaty, świecy chrzcielnej
• uczeń wie, że każdy przez chrzest został włączony do wspólnoty Kościoła
• uczeń wymienia poszczególne etapy obrzędu sakramentu chrztu
• uczeń potrafi czynnie uczestniczyć w liturgii udzielania sakramentu chrztu

3. Metody:
metoda zajęć praktycznych – lekcja w kościele

4. Formy pracy:
Symulacja udzielania sakramentu chrztu

5. Środki:
Obrzędy sakramentu chrztu, podręcznik, karta pracy, naczynia liturgiczne używane przy sakramencie chrztu

6. Literatura:
Obrzędy sakramentu chrztu, podręcznik


Przebieg lekcji:

Faza przygotowawcza:
1. Przypomnienie zasad zachowania w kościele,
2. Znak krzyża. Modlitwa: Niechaj będzie...

Faza realizacyjna:
1. Wspólnie przypominamy wnioski z poprzedniej lekcji.
2. Przeprowadzamy symulację udzielenia sakramentu chrztu (wybieramy osobę chrzczoną, rodziców, rodziców chrzestnych).
3. Przeprowadzamy za pomocą uczniów animację tłumacząc poszczególne elementy i ich znaczenie:
- Obrzęd przyjęcia dziecka (prośba rodziców o chrzest, znak krzyża na czole dziecka),
- Modlitwa wstawiennicza z litanią do świętych,
- Chrzest dziecka (poświęcenie wody chrzcielnej, wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary, udzielenie chrztu)
- obrzędy dopełniające (namaszczenie krzyżmem św., nałożenie białej szaty, zapalenie świecy)
4. Dziękujemy za sakrament chrztu modlitwą Ojcze nasz...

Faza podsumowująca:
1. Zad. dom. Rozdajemy karty ewaluacyjne do wykonania w domu na podstawie przeprowadzonej animacji i wiadomości z podręcznika.


Uwagi:
Treści i osiągnięcia wynikające z podstawy programowej:
- nr 9 (treści) Sakramenty jako spotkanie z Bogiem
- nr 7 (osiągnięcia) Znajomość symboliki liturgicznej
- nr 9 (osiągnięcia) Znajomość istoty sakramentów


Ewaluacja lekcji

Uzupełnij brakujące obrzędy udzielania chrztu:

1. Obrzęd przyjęcia dziecka
- prośba ......................... o chrzest
- znak ...................... na ......................... Dziecka

2. Modlitwa wstawiennicza do ........................

3. Udzielenie chrztu:
- poświęcenie ......................
- wyrzeczenie się ...................
- wyznanie .........................
- udzielenie chrztu słowami Ja ........................................

4. Obrzędy dopełniające:
- ......................... Krzyżmem
- nałożenie ...............................
- zapalenie ..................... od ................................


Wyjaśnij znaczenie symboli:

1. Biała szata –

2. Świeca chrzcielna –

3. Woda chrzcielna -


Napisz datę swojego chrztu i imiona rodziców chrzestnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.