X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10530
Dział: Gimnazjum

Mój dzień - konspekt lekcji języka angielskiego i niemieckiego

Konspekt lekcji z języka angielskiego i niemieckiego
dla klasy II gimnazjum

Nauczyciel prowadzący:
Klasa: II
Data:


TEMAT: Mój dzień.

Cele ogólne:
Uczeń:
• zna słownictwo związane z przebiegiem dnia
• rozwija umiejętność mówienia / czytania ze zrozumieniem

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• nazywa czynności dnia codziennego w języku angielskim i niemieckim
• zna i poprawnie stosuje czasowniki rozdzielnie złożone w języku niemieckim
• rozwija umiejętność czytania w celu wyszukania konkretnych informacji
• kształci umiejętność płynnego wypowiadania się- opis dnia
• rozwija umiejętność rozwiązywania zadań typu prawda-fałsz
• zna nazwy pór dnia w języku angielskim i niemieckim

Metody pracy:

• Burza mózgów
• Podająca
• Praca z tekstem

Formy pracy:

• Indywidualna
• W parach
• Grupowa

Środki dydaktyczne:

• Kserokopie z ćwiczeniami i słownictwem
• Obrazki i napisy
• Kartki ze zdaniami w języku niemieckim
• Karteczki ze zwrotami do gry Kalambury

Przebieg lekcji:

Część I

1. Powitanie.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Burza mózgów- nauczyciel zadaje pytanie Jakie czynności wykonujemy w ciągu dnia? Na tablicy zapisuje słowo Alltag/ My day, a uczniowie podają swoje propozycje. Następnie podchodzą do tablicy i dopasowują do obrazków zwroty w języku angielskim i niemieckim ( flash cards do pobrania ze strony http://www.mes-english.com/flashcards/dailyroutines.php )

Część druga:

5. Uczniowie pracują w grupach. Rozwiązują zadanie w języku angielskim. Zadanie polega na ułożeniu w kolejności chronologicznej czynności dnia codziennego, a następnie stworzeniu krótkiego opisu dnia dwóch braci:

• brush one`s teeth
• wake up at 7o`clock
• have lessons
• meet one`s girlfriend/boyfriend
• go to bed at 11 p.m.
• eat breakfast
• do one`s homework
• go to school on foot

e g.

Tom and Jerry wake up at 7 o`clock.


6. Ćwiczenie 2: Uczniowie otrzymują rozsypankę – zdania w języku niemieckim. Ich zadaniem jest ustalenie w kolejności chronologicznej przebiegu dnia Paula.

• Um fűnfzehn Uhr komme ich nach Hause zurűck.
• Ich bade.
• Ich frűhstűcke halb acht.
• Um siebzehn Uhr mache ich Hausaufgaben.
• Dann esse ich zu Mittag.
• Ich heiße Paul.
• Ich gehe einundzwanzig Uhr schlafen.
• Ich gehe in die Schule.
• Ich esse um neunzehn Uhr zu Abend.
• Ich ziehe mich sieben Uhr zwanzig an.
• Um sieben Uhr zehn putze ich mir die Zähne und wasche das Gesicht.
• Ich lerne von acht bis halb fűnfzehn in der Schule.
• Ich stehe um sieben Uhr auf.


7. Ćwiczenie 3: uczniowie grają w Kalambury – przedstawiciele poszczególnych grup losują nazwy czynności, a następnie pokazują za pomocą pantomimy czynność, a pozostali uczniowie odgadują nazwy czynności w języku niemieckim:

• Ich bade.
• Ich stehe auf.
• Ich mache Hausaufgaben
• Ich wasche das Gesicht
• Ich putze mir die Zähne.
• Ich esse zu Mittag.
• Ich frűhstűcke.
• Ich gehe in die Schule.
• Ich dusche.
• Ich gehe ins Badezimmer.
• Ich komme nach Hause zurűck.
• Ich lerne.
• Ich ziehe mich an.
• Ich gehe schlafen.


8. Ćwiczenie 4: Uczniowie czytają tekst, a następnie rozwiązują zadanie typu prawda-fałsz:


A day in the life of a secretary.

Mary always wakes up at ten to six. At quarter past six she gets up and has a shower.. Then she gets dressed. She always wears her uniform when she goes to work. At half past six she has breakfast. Mary usually has toast, eggs and drinks some coffee for her breakfast. She likes reading newspapers at breakfast. After breakfast she cleans her teeth. Then she leaves the house at seven. She goes to work by bus and starts work a at eight o`clock.
At one o`clock in the afternoon Mary has lunch in the canteen. In the afternoon she often meets her friends. Her best friend is Sandra. Sandra also works as a secretary. They like each other very much so they try to meet together as often as possible. They talk about their work, plans for the future etc. Later Mary usually goes for a walk in the park and thinks about her day. She gets home at half past six. In the evening she meets her boyfriend. At night they usually go to a restaurant. Her boyfriend walks her home at ten o`clock and then goes home. She always goes to bed at eleven o`clock.

( opracowanie na podstawie tekstu “A day in the life of a spy”- Boomerang Starter- Wydawnictwa Szkolne PWN )

1. Mary always wakes up at ten past six. ....
2. She usually has toast, eggs and some tea for breakfast. ....
3. She usually reads magazines at breakfast. ....
4. Mary goes to work by bus. ....
5. She likes meeting her best friend. ....


Część 3:
9. Praca domowa- uczniowie opisują w języku niemieckim swój dzień.


Konspekt przygotowały: nauczyciel języka angielskiego – Anna Bajek
nauczyciel języka niemieckiego – Aldona Sroka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.