X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10509
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego w zakresie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Monika Marchewka-Czech w Zespole Kształcenia Zawodowego w Gliwicach ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu od 01.09.2008 r. – 31.05.2011 r.


ZADANIA NA OKRES STAŻU

§ 8. ust. 2 pkt 1
„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.”

1. Wstępna analiza własnych umiejętności.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
4. Promowanie szkoły.
5. Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu
„Organizacja i Zarządzanie Oświatą”.
6. Podjęcie studiów podyplomowych: na kierunku Chemia, o specjalności
- technologia preparatów fryzjerskich i fryzjerstwo.

§ 8. ust. 2 pkt 2
„Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.”

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu komputera.
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
4. Promowanie szkoły.
5. Dekoracja szkoły.
6. Pomoc przy organizacji:
- Dnia Młodego Rzemieślnika,
- Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego,
- Targów Edukacyjnych.

§8. ust. 2 pkt 3
„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
2. Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
3. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, np. testy, karty pracy, plany wynikowe.
4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, np. testy, karty pracy, plany wynikowe.
5. Podzielenie się wiedzą i umiejętnościami z zakresu stylizacji z innymi nauczycielami służąc pomocą w opracowaniu materiałów dydaktycznych.

§ 8. ust. 2 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

1. Przygotowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który ma trudności w przyswajaniu wiedzy z zakresu stylizacji.
2. Plan pracy z uczniem zdolnym w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej.

§ 8. ust. 2 pkt 4b
„Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.“

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

§ 8. ust. 2 pkt 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
3. Stosowanie w pracy metod aktywizujących
4. Udział uczniów w konkursach.
5. Prowadzenie Kółka Plastycznego „ARTIS”.
6. Konkurs plastyczny dla gimnazjalistów
na plakat „MÓJ ZAWÓD”, na rysunek „PROJEKT FRYZURY I MAKIJAŻU AWANGARDOWEGO”.

§ 8. ust. 2 pkt 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.