X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10480
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Budowa i funkcje korzeni - plan metodyczny lekcji biologii dla klasy I gimnazjum

PLAN METODYCZNY LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM

Klasa I

Temat lekcji: Budowa i funkcje korzeni.
Dział: Budowa zewnętrzna i środowisko życia roślin.

Cel ogólny lekcji: Poznanie budowy i roli korzenia oraz ich modyfikacji związanych ze środowiskiem życia i pełnionymi funkcjami.

Cele operacyjne
Wiadomości
A) Uczeń:
- wymieni elementy budowy zewnętrznej korzenia,
- nazywa systemy korzeniowe,
- wymienia podstawowe funkcje korzenia
B) Uczeń:
- omawia budowę wewnętrzną korzenia,
- rozróżnia modyfikacje korzeni,

Umiejętności
C) Uczeń:
- prowadzi obserwacje mikroskopowe budowy korzenia,
D) Uczeń:
- wykazuje na przykładach znaczenie modyfikacji korzeni w zajmowanym przez rośliny środowisku życia i pełnionych funkcjach,

Postawy:
Uczeń:
- wykazuje przekonanie użyteczności edukacji biologicznej w życiu codziennym oraz
kształceniu ustawicznym,
- docenia rolę roślin w zachowaniu życia na Ziemi,
- przejawia umiejętność współpracy i porozumiewania się w grupie

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, rzutnik, foliogram przedstawiający budowę zewnętrzną korzenia, typy systemów korzeniowych, karty pracy dla grup w formie foliogramów przedstawiające różne modyfikacje korzeni, mikroskop, preparat mikroskopowy - przekrój poprzeczny korzenia bobu.
Formy pracy: grupowa, indywidualna.
Metody pracy: obserwacja, praca z tekstem, elementy wykładu, ćwiczenia przedmiotowe.


Przebieg lekcji


I. Faza wprowadzająca:

1. Sprawy organizacyjno - porządkowe.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

3. Sprawdzenie wiadomości uczniów z ostatniej lekcji.

4. Podanie tematu i określenie celu lekcji.

5. Podział uczniów na grupy ćwiczeniowe.


II . Faza realizacyjna

1. Określenie roli korzenia.

2. Nauczyciel dokonuje prezentuje na foliogramie i omawia typy systemów korzeniowych, a następnie budowę zewnętrzną korzenia.

3. Analiza schematu w podręczniku przedstawiającego budowę wewnętrzną korzenia.

4. Obserwacja mikroskopowa przekroju poprzecznego korzenia bobu.

5. Poszczególne grupy otrzymują kartę pracy w formie foliogramu. Zadaniem zespołów jest rozpoznanie gatunku rośliny na zdjęciu, modyfikacji jej korzeni oraz ich funkcji. Informacje te przygotowują w formie tabeli na foliogramie, a następnie prezentują na forum klasy. Potrzebne informacje dotyczące modyfikacji korzeni uczniowie wyszukują w podręczniku. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów.


III. Faza podsumowująca

1. Podsumowanie tematu.

2. Ocena aktywności uczniów i wyników ich pracy.

3. Prezentacja ciekawostek dotyczących korzeni.

4. Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.