X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10457
Dział: Gimnazjum

Plan pracy szkolnego klubu eurpejskiego

PLAN PRACY KLUBU EUROPEJSKIEGO
ROK SZKOLNY 2010/2011

Szkolny Klub Europejski to forma współpracy nauczycieli i uczniów, działa na zasadzie koła zainteresowań.


CELE:

Cel główny: propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy – wspólnego dziedzictwa kulturowego.
Cele szczegółowe:
• pomoc uczniom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej – społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii,
• przygotowanie do samodzielności w zdobywaniu informacji na temat Unii,
• posługiwanie się nowoczesnymi źródłami informacji i umiejętność ich wykorzystania,
• wskazywanie konkretnych form i możliwości współpracy młodzieży w Unii Europejskiej,
• stymulowanie kreatywności uczniów, intelektualnej ciekawości oraz umiejętności rozwiązywania problemów

ZADANIA:
• organizowanie spotkań i zajęć pozalekcyjnych o charakterze dydaktycznym i twórczym,
• organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy,
• zbieranie informacji o instytucjach Unii Europejskiej


TREŚCI:

1. Omówienie zakresu planowanych zadań, zebranie propozycji i opracowanie planu pracy.

2. Poszerzanie wiedzy na temat Unii Europejskiej: wyszukiwanie informacji w Internecie, praca z materiałami opracowanymi przez Komisję Europejską – główne instytucje UE, wspólne dyskusje.

3. Współpraca z Klubami Europejskimi działającymi w innych szkołach – wymiana doświadczeń, wspólne projekty.

4. Nawiązanie współpracy ze szkołami zagranicznymi: Internet, udział w projekcie w ramach programu e -Twinning.

5. Uczestniczenie w imprezach i konkursach związanych z tematyką europejską.

6. Popularyzacja tematyki europejskiej w szkole.

7. Oglądanie filmów i wydawnictw albumowych o krajach europejskich.

8. Przygotowanie końcowej prezentacji – konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.