X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10388
Dział: Gimnazjum

Europa wobec ekspansji nazistowskiej - scenariusz lekcji historii w III klasie gimnazjum

Temat:Europa wobec ekspansji nazistowskiej.

Cele:
-uczeń wie,że Niemcy łamały postanowienia traktatu wersalskiego,
-uczeń wie jaką politykę prowadziłu Niemcy wobec Anglii i Francji,
-uczeń zna decyzję układu monachijskiego w sprawie Sudetów,
-uczeń wyjaśnia dlaczego Niemcy i stalinowski ZSRR znalazły się w izolacji politycznej po 1919r.,
-uczeń zna postanowienia z Locarno,
-uczeń analizuje tekst źródłowy,
-uczeń formułuje wnioski na temat układu monachijskiego i polityki mocarstw zachodnich wobec ekspansji Niemiec nazistowskich,
-uczeń pracuje z mapą,
-uczeń analizuje obszary zajęte przez Hitlera do II wojny światowej

Treści nauczania ze starej podstawy programowej (14).

Metody:
Problemowa, elementy podającej, praca ze źródłem, praca z tekstem, praca z mapą, pogadanka heurystyczna.

Formy pracy:
Praca w zespołach, elementy pracy indywidualnej.

Techniki pracy:
Wnioskowanie.

Środki dydaktyczne:
Podręcznik z mapą (str.62), Karty pracy dla zespołów 1,2,3,4,5, arkusz do zapisu wniosków, wnioski do wklejenia do zeszytu ćwiczeń, podpowiedzi dla zespołów.

TOK LEKCJI:
1.Część wstepna.
Sprawdzenie obecności.
Sprawdzenie wiadomości z poprzednich lekcji.
N. : Jakie były główne zasady nowego porządku w Europie tzw. "ładu wersalskiego"?
N. : Dlatego że Niemcy wywołały wojnę, która przyniosła ogromne straty i śmierć milionów ludzi,
a w stalinowskim ZSRR- nastał komunizm, który nie był uważany przez państwa Ententy, oba państwa znalazły się w tzw. izolacji miedzynarodowej.
Pierwszym krokiem normalizującym wzajemne stosunki był układ niemiecko- radziecki w Rapallo (IV 1922).

2.Część właściwa.
N. losowo dzieli klasę na zespoły.
Z.1
Na podstawie tekstu z podręcznika "Zajęcie Zagłębia Ruhry"(str.62) oraz "Planu Davesa" (str.63) odpowidz na pytanie:
Jaką politykę wobec Niemiec prowadziły Anglia
i Francja?
Z.2
Na podstawie tekstu z podręcznika
i mapki "Militaryzacja Nadrenii"(str.60,61) odpowiedz na pytanie:
W jaki sposób Niemcy złamały postanowienia traktatu wersalskiego?
Z.3
Na podstawie tekstu z podręcznika
i mapki "Konferencja w Locarno"(str.59,60) odpowiedz na pytanie:
Jakie były główne cele zgranicznej polityki Niemiec wytyczone przez niemieckiego ministra spraw zagranicznych G. Stresmanna?
Z.4
Na podstawie tekstu z podręcznika "OŚ Berlin- Rzym- Tokio" oraz "Wojna domowa w Hiszpanii" <reprodukcja obrazu P.Picassa "Guernica", informacje na temat Legion Kondor Luftwaffe>(str.61,63) odpowiedz na pytanie:
Jakie były skutki paktu antykominternowskiego?
Z.5
Na podstawie tekstu z podręcznika "Zajęcie Austrii" oraz "Konferencja monachijska" (str.62,63) odpowiedz na pytanie:
Jaki był stosunek III Rzeszy do państw sąsiednich?

Uczniowie prezentują wnioski.
Przyczepienie arkuszy z odpowiedziami do tablicy.

N. : Symbolem jakiej polityki prowadzonej przez państwa Ententy wobec Niemiec nazistowskich stał się układ w Monachium z 29 IX 1939r.?

Analiza tekstu źródłowego (str.63).

3.Część końcowa.
1. Które postanowienia traktatu wersalskiego zostały złamane przez Niemcy?

Wniosek:
Niemcy nazistowskie złamały postanowienia traktatu wersalskiego z 1919r. dotyczące ograniczeń militarnych,terytorialnych,gospodarczych.

2.Jakie cele realizował Hitler w swojej polityce?

Wniosek:
Hitler realizował politykę ekspansji "pokojowych" zdobyczy w Europie.

3.Jakie niebezpieczeństwo dla Polski kryło się w tych działaniach?

Wniosek:
W działaniach Hitlera kryła się chęć stania się panem świata i groźba wojny dla Polski.

Analiza przedwojennej ilustracji satyrycznej zamieszczonej w podręczniku (str.63).

Zapisanie tematu do zeszytu ćwiczeń.Wklejenie wniosków pod ćwiczenia.

Praca domowa
Uzupełnienie ćwiczeń od strony 38-39.

Dla zainteresowanych:
Napisz referat na temat: "Co by było, gdyby Anglia
i Francja nie zgodziły się w Monachium na ustępstwa wobec Niemiec?".

Ocena aktywności uczniów pracujących w zespołach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.