X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10404
Przesłano:

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

Miejsce: gabinet pedagoga szkolnego.

Data: 18.04.2008 rok.

Klasa: IV.

Temat zajęć: Ćwiczenia w zakresie rysowania i mierzenia odcinków. Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych.

Metody:
- podająca (treść zadań, tłumaczenie sposobu rozwiązywania zadań),
- oglądowa (ilustracje do zadań),
- operatywna (praktyczne wykonywanie zadań).

Cele operacyjne zajęć; uczeń:
● potrafi prawidłowo zmierzyć odcinek przy pomocy linijki,
● narysuje odcinek o podanej długości posługując się linijką i prawidłowo go oznaczy,
● potrafi wykonać obliczenia pamięciowe na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20,
● zna podstawowe figury geometryczne tj.: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt,
● potrafi narysować podstawowe figury geometryczne posługując się linijką i cyrklem.

Czas trwania: 45 minut.

Środki dydaktyczne: karty pracy, linijka, ołówek, cyrkiel.


PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia wstępne
1.Przywitanie, czynności organizacyjne.

2.Sprawdzenie zadania domowego z poprzednich zajęć, wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w rozwiązaniu.

3.Ćwiczenie sprawności dłoni i płynności ruchów-ćwiczenie grafomotoryczne według Hanny Tymichovej: rysowanie obrazka po śladzie bez odrywania ręki od kartki.

Zajęcia właściwe
1.Zapoznanie ucznia z tematem zajęć: „Ćwiczenia w zakresie rysowania i mierzenia
odcinków. Rozpoznawanie i rysowanie podstawowych figur geometrycznych”.

2.Rozwiązywanie zadań na karcie pracy:
Zad. 1: Używając linijki zmierz długość narysowanych linii.
Zad. 2: Narysuj odcinki o długości 5 cm, 4 cm, 8 cm.
Zad. 3: Mama kupiła 80 cm wstążki. Monika odcięła 40 cm na kokardę dla lalki.
Ile cm wstążki zostało?
Uczeń wyodrębnia z zadania dane i niewiadome, mówi w jaki sposób rozwiązałby te zadanie. W razie konieczności nauczyciel naprowadza ucznia na sposób właściwego rozwiązania zadania. Rozwiązanie: 80 cm – 40 cm = 40 cm.
Odpowiedź: Zostało 40 cm wstążki.

3.Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej na karcie pracy:
Zad. 1: Narysuj żyrafę, łącząc punkty.
Zad. 2: Monika szuka najkrótszej drogi do Tomka. Zaznacz drogę Moniki łącząc
punkty pionowo lub poziomo. Dokonaj obliczeń od punktu M do punktu T. Uczeń po cichu czyta treść zadania i głośno wyjaśnia sposób rozwiązania
zadania. W razie konieczności nauczyciel wyjaśnia znaczenie pojęć: pionowo, poziomo

4.Rozwiązywanie zadań na karcie pracy:
Zad. 1: Narysuj odcinek, który jest:
o 2cm dłuższy od podanego,
o 3 cm krótszy od podanego,
o 5 cm dłuższy od podanego,
o 2 cm krótszy od podanego.
Zad. 2: Wpisz liczbę o 6 większą od liczb: 9, 12, 13, 5.
Wpisz liczbę o 3 mniejszą od liczb: 14, 16, 20, 3.

5.Ćwiczenia w rozpoznawaniu i rysowaniu podstawowych figur geometrycznych:
Zad. 1: Zaznacz na obrazku znane ci figury geometryczne nazwij je.
Zad. 2 a): Narysuj figury geometryczne: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt.
Zad. 2 b): Zmierz długości boków: kwadratu, trójkąta, prostokąta.

Zajęcia końcowe
1.Ćwiczenie w rozwiązywaniu zadań w zakresie 20:
Zad. 1: Monika bawiła się liczbami. Popatrz uważnie i dokończ zadanie:
1→ 4→ 7→ 10→13 →16 →19
3→ 6→.....→.....→.....→.....→.....
O ile Monika zwiększyła każdą liczbę?
Odpowiedź: Monika.....................................

2.Zadanie pracy domowej na karcie pracy:
Zad. 1 a): Narysuj kwadrat o długości boku 3 cm.
Narysuj kwadrat, który ma bok dłuższy o 2 cm od poprzedniego.
1 b): Narysuj prostokąt o długości boków 2 cm i 4 cm.
Narysuj prostokąt, którego boki są dłuższe o 3 cm od poprzedniego.

3.Ocena pracy ucznia na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.