X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10399
Dział: Przedszkole

Edukacja muzyczna w przedszkolu

Wychowanie muzyczne w przedszkolu jest procesem organizowania doświadczeń muzycznych ukierunkowanych na percepcję, wykonawstwo i twórczość muzyczną zgodnie z potrzebami rozwojowymi dziecka, przejawiającymi się głównie w śpiewie, ruchu przy muzyce, próbach gry na instrumentach.
Muzyka w przedszkolu ma na celu:
- ukształtowanie emocjonalnego stosunku do poznawanej rzeczywistości,
- rozwinięcie aktywności i motywacji do działań w kontekście z otoczeniem,
- przyzwyczajanie do różnych form obcowania z muzyką.
Podstawową funkcją edukacji muzycznej jest jej funkcja ogólnorozwojowa i obejmuje:
- rozwój umysłowy,
- rozwój emocjonalny,
- rozwój ruchowy.
Wieloraki związek i wpływ muzyki na rozwój umysłowy dziecka można ująć następująco:
1. Muzyka utrwala w świadomości dziecka podstawowe pojęcia takie jak istnienie czegoś (jest) i brak czegoś (nie ma), jedno i kilka zjawisk (mało, dużo), czas trwania zjawiska (dłużej, krócej), to samo (identyczność), cos innego (odrębność) i inne.
2. Muzyka uczy prostych operacji myślowych, jak porównywanie, analiza i synteza.
3. Muzyka wdraża do pracy, uczy metod pracy.
Edukacja muzyczna ma ważne znaczenia dla zdrowia i rozwoju fizycznego dzieci. Ma ona korzystny wpływ na rozwój i sprawność płuc, korzystnie wpływa na system krążenia, trawienia. Ma tez pozytywny wpływ na układ nerwowy. Wpływ na rozwój ruchowy realizowany jest w zajęciach muzycznych, podczas tańców przy muzyce można wykonywać różne ruchy począwszy od prostych skończywszy na skomplikowanych.
Wymienione wyżej funkcje muzycznej edukacji mogą być wykorzystywane w dydaktycznych działaniach muzycznych wspomagających pracę nad usuwaniem opóźnień rozwojowych, różnorodnych zaburzeń i deficytów. Zatem wyłania nam się jeszcze jedna funkcja edukacji muzycznej: funkcja terapeutyczna.
Rozwój muzyczny dzieci przedszkolnych:
- Dziecko wchodzące w wiek przedszkolny (3,4 lata) słucha muzyki niekiedy z wyraźnym zainteresowaniem i reaguje ruchowo na muzykę. Próbuje kojarzyć muzykę z ruchem, a także próbuje śpiewać.
- Dziecko 4-letnie śpiewa piosenki w miarę poprawnie, chętnie eksperymentuje z dźwiękiem na klawiaturze, na instrumentach, lubi zabawy muzyczne .
- Dziecko 5-letnie tańczy, wystukuje określone dźwięki i uczy się łatwych melodii na instrumencie.
- Dziecko 6-letnie lubi słuchać muzyki, preferuje radiowe audycje z tłem muzycznym. Wyraźnie zaczyna się kształtować w tym okresie słuch melodyczny.

Źródła:
1. Kwiatkowska M. red, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988
2. Sacher W., Wczesnoszkolna edukacja muzyczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.