X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10386
Dział: Gimnazjum

Elementy statystyki - scenariusz lekcji matematyki

Scenariusz lekcji matematyki w klasie III gimnazjum

Temat lekcji: Elementy statystyki – powtórzenie wiadomości.

Cel lekcji: powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości ze statystyki

Cele operacyjne -uczeń:
~potrafi zbierać dane statystyczne
~umie porządkować zebrane dane w tabelach
~przedstawia graficznie dane za pomocą różnych diagramów i wykresów
~wie, jakie liczby charakteryzują dane statystyczne
~oblicza średnią arytmetyczną, modę, medianę, rozstęp, kwartyl dolny i górny

Metoda pracy
-praktyczna

Formy pracy
~paca w grupach i zespołowa
~rozmowa dydaktyczna
~praca indywidualna

Środki dydaktyczne
~plansze do gry
~kolorowe kartki
~plansze z diagramami
~„Słownik wyrazów obcych”
~ „Encyklopedia Matematyki”
~ mandarynki


Przebieg lekcji
1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie tematu lekcji - wykorzystanie elementów popularnej gry telewizyjnej „Milionerzy”:
- Umieszczenie na tablicy planszy z pytaniem:

Z jakiego języka pochodzi słowo STATYSTYKA oznaczające naukę zajmującą się zbieraniem, badaniem i publikowaniem danych liczbowych o zjawiskach masowych?

A.greckiego B.włoskiego
C.angielskiego D.łacińskiego

- Wybranie grającego ucznia (należy umówić się z danym uczniem przed lekcją aby zagrał i udał, że nie zna odpowiedzi na pytanie a następnie, aby poprosił "pytanie do publiczności")
- Przygotowanie koła ratunkowego – pytanie do publiczności (Pozostali uczniowie, którzy są publicznością wybierają jedną z odpowiedzi i zapisują ją na kolorowych karteczkach. Kartki są zebrane przez jednego z uczniów. Wybrany uczeń porządkuje na tablicy podpowiedzi a następnie rysuje diagram z podpowiedzią publiczności)
-Wykonanie diagramu z podpowiedzią
- Sprawdzenie poprawnej odpowiedzi w „Słowniku wyrazów obcych” i odczytanie dodatkowych informacji o statystyce z „ Encyklopedii Matematyki”

3. Przypomnienie przez uczniów wiadomości dotyczących rysowania poszczególnych rodzajów diagramów (praca zadana do przygotowania na poprzedniej lekcji- uczniowie w grupach mieli wykonać plakaty o wybranych diagramach i ich tworzeniu)

4. Krótkie powtórzenie wiadomości o liczbach charakteryzujących dane statystyczne poprzez odpytanie wybranych osób .

5. Ćwiczenie praktyczne:
- Rozdanie uczniom mandarynek
- Polecenie każdemu uczniowi policzenia cząstek w każdej mandarynce
- Zebranie wiadomości o ilości elementów w mandarynkach – każdy uczeń wpisuje liczbę cząstek do tabeli narysowanej na szarym papierze
- Obliczenie na tablicy liczb charakteryzujących zebrane dane
- Narysowanie diagramu (w razie braku czasu diagram pozostaje na pracę domową)

6. Krótkie zebranie wiadomości.

7. Ocena pracy uczniów na lekcji.

8. Zadanie i omówienie pracy domowej.(w razie braku czasu diagram, polecenie znalezienia i przyniesienia na następny raz diagramów z gazet)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.