X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10379
Dział: Gimnazjum

Układ pokarmowy człowieka - powtórzenie wiadomości

SCENARIUSZ DO LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM
OPRACOWANY PRZEZ MONIKĘ FILIPCZAK

1. Temat: układ pokarmowy człowieka-powtórzenie wiadomości

2. HASŁO PROGR.: Układ pokarmowy.

3. ZAKRES TREŚCI:
- Składniki pokarmowe i ich rola.
- Elementy budowy układu pokarmowego człowieka ich funkcja.
- Gruczoły trawienne i ich funkcja.
- Uzębienie człowieka.
- Higiena i choroby układu pokarmowego

4. CELE NAUCZANIA:
- WIADOMOŚCI -
- uczeń wymieni składniki pokarmowe.
- uczeń rozpozna na planszy elementy budowy układu pokarmowego.
- uczeń rozpozna na planszy elementy budowy zęba.
- uczeń wymieni gruczoły trawienne i enzymy przez nie produkowane.
- uczeń wymieni choroby związane z układem pokarmowym człowieka.

-UMIEJĘTNOŚCI-
- uczeń omówi funkcje narządów układu pokarmowego.
- uczeń opisuje związek między gruczołami trawiennymi a ich rolą w procesie trawienia pokarmów
- uczeń wyjaśni pojęcia: odżywianie, defekacja, enzym, trawienie, mleczko pokarmowe
- uczeń podpisuje elementy budowy układu pokarmowego na schematach.
- Uczeń określi przyczyny dolegliwości chorób skutki niektórych chorób układu pokarmowego.

- POSTAW I PRZEKONAŃ-
- pozytywna motywacja ucznia
- kształtowanie postaw zmierzających do przyjęcia prawidłowego sposobu odżywiania się i prowadzenia właściwego trybu życia

5. FORMA NAUCZANIA:
• Lekcja w kasie.
TYP LEKCJI: Lekcja powtórzeniowa.

6. FORMA ORGANIZACYJNA:
• Indywidualno – zbiorowa

7. STRATEGIA NAUCZANIA:
• Operacyjna - Emocjonalna

8. METODY NAUCZANIA:
- Słowne (pogadanka, dyskusja, źródło drukowane, skrzynka pytań, gra -ydaktyczna)
- Obserwacyjne ( plansze)

9. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Podręcznik, plansze, materiał ksero – karty ćwiczeniowe, atlas anatomiczny

10. LITERATURA:
- M. Jefimow podręcznik do biologii dla gimnazjum „Puls życia” wyd. Nowa era
- W. Sylwanowicz Mały atlas anatomiczny wyd. PWN
- K. Janicki „ Encyklopedia zdrowia rodziny” wyd. Lekarskie PZWL

PRZEBIEG LEKCJI

FAZA WPROWADZAJĄCA:
- Powitanie uczniów, sprawy organizacyjno - porządkowe, nauczyciel sprawdza obecność uczniów, wpisuje temat do dziennika lekcyjnego.
- Przedstawienie tematu lekcji i zapis na tablicy, uczniowie do zeszytów
- Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji (ŁAŃCUCH SKOJARZEŃ)

FAZA REALIZACYJNA
- Uczniowie indywidualnie rozwiązują krzyżówkę (hasła związane są ze składnikami odżywczymi).
- Uczniowie wyjaśniają pojęcia związane z hasłem krzyżówki tj. trawienie, enzym, defekacja.
- Grupowanie pokarmów ze względu na zawarte w nich składniki odżywcze.
Omówienie funkcji i budowy składników odżywczych.
- Gra dydaktyczna: kółko i krzyżyk (witaminy).
- Uczniowie indywidualnie uzupełniają karty ćwiczeniowe (narządy układu pokarmowego i ich rola).
∆ Skrzynka pytań-klasa podzielona na trzy drużyny-pytania związane z omawianym działem.

FAZA INTEGRACYJNA
- Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji, odpowiada na pytania uczniów dotyczące zagadnień z lekcji
- Nauczyciel przypomina o terminie sprawdzianu pisemnego omawianego działu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.