X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10266
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Zagrożenia powodziowe. Konspekt lekcji edukacja dla bezpieczeństwa

Prowadzący: Maria Sawicka
Przedmiot: edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Zagrożenia powodziowe

Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas powodzi
- potrafi opisać właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń
- potrafi przedstawić propozycje sposobów zapobiegania im w przyszłości
- potrafi podać przyczyny i określić rodzaje powodzi

Metody: opowiadanie ( wiodąca) , pogadanka, pokaz

Środki dydaktyczne: zdjęcia powodzi w kraju, mapy świata i Polski, duże arkusze szarego papieru, markery

Formy pracy: indywidualna, praca z książką, grupowa

Tok lekcji:

I. Część wstępna:
- sprawdzenie obecności
- nawiązanie do poprzedniej lekcji
- określenie celów lekcji

II. Część zasadnicza:
- podanie tematu
- Wprowadzenie do tematu lekcji; opowiadanie nauczyciela o tym, że w Polsce najgroźniejszymi klęskami żywiołowymi są powodzie. Zagrażają ludziom wtedy, gdy wezbrane wody rzek, jezior lub morza przekraczają granice, w których dotychczas się mieściły i zalewają tereny. Mogą powodować śmierć ludzi i zwierząt oraz wyrządzić znaczne szkody materialne.

- Nauczyciel zaznajamia uczniów z określonymi rzeczami i wydarzeniami w formie ich słownego opisu. Zastępuje obserwację naturalnych zjawisk, wdraża uczniów do słuchania ze zrozumieniem i zapamiętywania najważniejszych faktów.

- Nauczyciel opowiada o rodzajach powodzi:
- południowe rejony kraju (powodzie roztopowe i opadowe)
- północne (sztormowe /Żuławy/ i opadowe /obszar Beskidów i Tatr oraz Kotlina Kłodzka/)
- pozostałe części kraju (zatorowe -> zimowe)
- powstałe w wyniku awarii urządzeń hydrotechnicznych

- Nauczyciel wykorzystuje mapę Polski – pokazuje zagrożone powodzią tereny. Po przejściu fali powodziowej wiele budynków nie nadaje się do zamieszkania czy prowadzenia działalności gospodarczej. Zniszczeniu ulegają budowle, ich wyposażenie, płody rolne, magazynowane materiały, maszyny i urządzenia. Uszkodzona zostaje infrastruktura – mosty, drogi, linie energetyczne i telefoniczne. Obecnie podczas powodzi rzadko giną ludzie, ale dochodzą zagrożenia pośrednie (np. niemożność dotarcia pogotowia ratunkowego do ciężko chorych). Brak wody pitnej, bo niejednokrotnie skażone (bakteriologicznie lub chemicznie) są studnie i ujęcia wodne.

- Nauczyciel pokazuje uczniom fragment filmu o zagrożeniach powodziowych.

- Uczniowie zostają podzieleni na grupy.
I grupa – W jaki sposób obywatel mieszkający na terenach zagrożonych powodziami powinien być przygotowany do ochrony przed jej skutkami?
II grupa – Wymień środki niezbędne do przeżycia w trakcie powodzi.
III grupa – Jakie czynności należy wykonań po sygnale do ewakuacji?
IV grupa – Jak zapobiegać powodziom?

- Grupy pracują nad poszczególnymi zadaniami, potem zdają relacje ze swojej pracy. wyniki pracy zapisują na szarych papierach i wieszają na tablicach.

- Nauczyciel ocenia prace.

- Utrwalenie materiału:
- wymień przyczyny i rodzaje powodzi
- jak należy postępować w obliczu zagrożeń powodziami

III. Część końcowa:

-Podsumowanie lekcji.

- Ocenienie pracy poszczególnych grup.
- Oceny za aktywność w czasie lekcji.
- Zadanie pracy domowej (do wyboru).

1. Zastanów się czy w rejonie twojego zamieszkania (gminie, powiecie, miejscowości) mogą wystąpić zagrożenia powodziowe. Wskaż miejsca i napisz, jaki typ powodzi im może zagrażać.

2. Sprawdź, czy w twoim domu znajdują się niezbędne środki do przeżycia w razie powodzi. Zapisz, jakich środków brakuje.

3. Zbierz informacje na temat powodzi, jaka nawiedziła Polskę w 1997 roku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.