X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1021
Przesłano:

Scenariusze cyklu spotkań w ramach kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom"

Proponowane scenariusze zajęć do wykorzystania np.w świetlicy szkolnej.
Cykl jest realizowany raz w miesiącu, wtedy na zajęcia są zapraszani specjalni goście (np. dyrektor szkoły, lekarz, naczelnik poczty), którzy czytają wybrane bajki dla dzieci.Temat: Baw się i ucz z Kubusiem Puchatkiem

Uczestnicy: grupa dzieci świetlicowych oraz uczniowie klasy drugiej

Cele uroczystości:
Uczeń:
• potrafi wykorzystać tekst literacki do nauki
i zabawy;
• jest aktywny i twórczy na zajęciach;
• potrafi się integrować w grupie z dziećmi;
• zna utwory klasyków literatury dziecięcej.

Metody:
- metoda słowna : pogadanka , zagadki , praca z
tekstem
Forma:
- praca w grupie
Środki dydaktyczne:
- kaseta magnetofonowa „ Kubusiowe drzewo”, słój z pytaniami, książka ”Wietrzny dzień”, Kubusiowe medale, smakołyki


Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów i gości.

2. Wspólne rozwiązanie krzyżówki z hasłem KUBUŚ oraz wysłuchanie piosenki o Puchatku z kasety magnetofonowej.
(Hasła do krzyżówki):
I. Jeden z przyjaciół Kubusia
II. Mama Maleństwa
III. Imię osiołka z bajki o Kubusia
IV. W czym Puchatek przechowywał Różne Różności
V. Imię chłopca- przyjaciela Kubusia

3. Pogadanka n/t znajomości książki o Kubusiu Puchatku .

4. Głośne czytanie rozdziału Kubusia Puchatka pt „ Wietrzny dzień” przez zaproszonego gościa.

5. Pytania ze słoja (pytania dotyczą wysłuchanego rozdziału)

- O czym była mruczanka Kubusia Puchatka?
- Od kogo Kubuś zaczął odwiedziny w wietrzny dzień?
- Jaki humor miał Prosiaczek ?
- Do kogo wstąpił Kubuś z Prosiaczkiem na filiżankę herbaty?
- W co zamienił się wietrzny dzień?
- Do czego Prosiaczek włożył list proszący o pomoc?
- Gdzie mieszkał Krzyś?
- W czym płynęli Królik i Tygrys, Kangurzyca i Maleństwo?
- Gdzie Sowa znalazła Puchatka i Prosiaczka?
- Co było do zjedzenia na przyjęciu u Kubusia?

6. Przygotowanie małego co nieco(zdobienie herbatników miodem, rodzynkami, orzeszkami) oraz poczęstunek.

7. Zakończenie zajęćTemat: Szkolne przygody Jacka , Wacka , Pankracka .

Uczestnicy: grupa dzieci świetlicowych oraz uczniowie klasy pierwszej

Cele uroczystości:
Uczeń:
- Jest zaciekawiony nową pozycją lekturową,
- Potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu,
- Orientuje się w nazewnictwie zawodów,
- Potrafi w krótki sposób scharakteryzować czym zajmuje się dany
zawód,
- Potrafi krótko wypowiedzieć się na zadane pytanie,
- Potrafi dobrze się bawić,
- Potrafi w estetyczny sposób wykonać pracę plastyczną.

Metody:
Praca z tekstem, rozsypanka, plątaninka , krzyżówka, rozmowa kierowana

Formy :
Praca z całą grupą

Pomoce:
Książka M. Jaworczakowej „ Jacek, Wacek i Pankracek” , rozsypanka z zawodami , plątaninka, krzyżówka, kartki, kredki, ilustracje bohaterów książki, informacje o autorce M.Jaworczakowej


Przebieg zajęć :

1. Rozpoczęcie zajęć.
- przywitanie dzieci i zaproszonego gościa.

2. Wspólne rozwiązanie plątaninki i krzyżówki , które pozwoli odgadnąć bohaterów zajęć.
- obejrzenie ilustracji z Jackiem, Plackiem i Pankrackiem ,
- przedstawienie autorki książki „ Jacek, Wacek i Pankracek” Miry Jaworczakowej

3. Pytania do tekstu :
I. Komu Pankracek miał pomagać w rachunkach?
II. Jakiego koloru był samochodzik Pankracka?
III. Co powiedziałyby żabki , gdyby potrafiły mówić?
IV.Dlaczego Stachurka płakała w czasie rachunków?
V.Jaka ocena widniała na świadectwie Oli, a jaka na świadectwie Basi?
VI.Do której klasy przeszli bohaterowie książki?

3. Rozsypanka z zawodami- wyjaśnij co wykonuje:
- listonosz,
- górnik,
- lekarz,
- krawiec,
- sprzedawczyni,
- szewc,
- nauczyciel,
- sekretarka..........
-
4.Kogo oprócz pani sekretarki możemy spotkać w szkole?- rozmowa kierowana.

5. Praca plastyczna wykonana kredkami na papierze A5 „ Pracownicy naszej szkoły”.Temat: Od nadawcy do adresata.

Uczestnicy: grupa dzieci świetlicowych oraz uczniowie klasy drugiej

Cele uroczystości:
Uczeń:
• wie jakie sprawy załatwia się na poczcie,
• wie jak wygląda droga listu od nadawcy do adresata,
• potrafi współpracować w grupie,
• potrafi prawidłowo zaadresować kopertę,
• wie na czym polega praca na poczcie i praca listonosza,
• uważnie słucha czytany tekst,
• potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu,
• uważnie słucha wypowiedzi innych.

METODY: rozsypanka obrazkowa, zagadki, praca z tekstem, rozmowa kierowana

FORMY: praca z całą grupą , praca w małych grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: książka z zagadkami, krzyżówka, rozsypanka obrazkowa, koperty, klej, długopis , tekst „O liście , który zabłądził”


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1.Rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej z pracą poczty(list, listonosz, znaczki , poczta)

2.Przedstawienie zaproszonego gościa – Naczelnika Urzędu Pocztowego

3.Przeczytanie przez gościa tekstu „O liście , który zabłądził” (opowiadanie ze "Świerszczyka"

4.Odpowiedzi na pytania do tekstu

5.Rozsypanka obrazkowa pt. „ Droga listu”-praca w małych grupach.

6.Rozmowa kierowana dzieci z zaproszonym gościem na temat pracy poczty.

7.Adresowanie kopert – praca w grupach.

8.Zabawa dydaktyczna- wrzucanie listu do odpowiedniej skrzynki(skrzynka:przesyłki krajowe, skrzynka:przesyłki zagraniczne).

9.Pożegnanie gościa i zakończenie zajęć.Temat: Czytamy najpiękniejsze baśnie J.Ch. Andersena „Księżniczka na ziarnku grochu”

Cele uroczystości:
Uczeń:
•potrafi wykorzystać tekst literacki do nauki i zabawy;
•jest aktywny i twórczy na zajęciach;
•potrafi się integrować w grupie z dziećmi;
•zna niektóre informacje z życiorysu J.CH. Andersena,
•potrafi wymienić przynajmniej trzy tytuły baśni Andersena,
•zna znaczenie wyrazu snobizm ,
•potrafi pracować ze słownikiem i encyklopedią

Metody:
•metoda słowna : pogadanka , zagadki , praca z tekstem, praca ze słownikiem i encyklopedią, rozsypanka zdaniowa , zabawa dydaktyczna

Forma:
-praca w grupie

Środki dydaktyczne:
słowniki, encyklopedia ,baśń J.Ch. Andersena „ Księżniczka na ziarnku grochu”, rozsypanka zdaniowa , tytuły baśni oraz różne rekwizyty np. gumowa kaczka, zapałki, groch , szkatułka

Przebieg zajęć:

1.Rozpoczęcie zajęć.
-przywitanie dzieci i zaproszonego gościa.
-kilka pytań do gościa i próba odgadnięcia ,kim jest z zawodu

2.Wspólne rozwiązanie krzyżówki z hasłem głównym ANDERSEN, która zbudowana jest z zagadek o tematyce bajkowej .

3.Rozsypanka zdaniowa na temat życiorysu Andersena(informacje z WIKIPEDII).

4.Zabawa dydaktyczna , dopasuj przedmiot do tytułu baśni(gumowa kaczka, zapałki,szkatułka)

5.Czytanie przez gościa baśni „ Księżniczka na ziarnku grochu”.

6.Wyjaśnienie terminu „snobizm” praca ze słownikiem i encyklopedią.
–pogadanka o „snobizmie” w oparciu o przeczytaną baśń

7.Pożegnanie gościa , podziękowanie za udział w zajęciach.
Temat : MURZYNEK BAMBO – PO NASZYMU, CZYLI PO ŚLĄSKU .

Cele operacyjne zajęć :
UCZEŃ :
- zna i szanuje tradycje śląskie ;
- zna słownictwo związane z wierszem MURZINEK BAMBO w dialekcie śląskim;
- potrafi uważnie słuchać czytanego tekstu;
- potrafi wskazać co najmniej trzy cechy charakterystyczne Ziemi Śląskiej;
- potrafi wskazać co najmniej trzy cechy charakterystyczne Afryki ;
- potrafi współpracować w grupie i dobrze się bawić.

METODY PRACY: burza mózgów, praca z mapą, praca z tekstem, rozsypanka literowa , praca plastyczna

FORMY PRACY: praca z całą grupą oraz w małych grupach

POMOCE DYDAKTYCZNE: mapy fizyczne: Śląska i Afryki , kartoniki z wyrazami śląskimi z tekstu ( tasza , łobleczony, trowa, mantel itp.),
książka M. Szołtyska „ Elementarz Śląski”, duże arkusze szarego papieru, flamastry, kolorowanki formatu A4


Przebieg zajęć :

1. Przywitanie zaproszonych gości.

2.Burza mózgów :
-z czym kojarzy Ci się Śląsk ?
-z czym kojarzy Ci się Afryka?
-spróbuj znaleźć cechy wspólne ?

3.Czytanie przez księdza -rodowitego Ślązaka- tekstu
MURZINEK BAMBO w dialekcie śląskim.

4.Zabawa w słownik :wyszukiwanie odpowiedników wyrazów śląskich z tekstu wśród kartoników z różnymi wyrazami.

5.Rozsypanka literowa – ułożyć nazwy większych miast śląskich(tj.Katowice,Tychy ,Bytom),a następnie odszukać te miasta na mapie .

6.Zadanie dla nauczycieli : przeczytanie tekstu w dialekcie śląskim (przepis na biołe i czorne kluski) .

7. Praca plastyczna: dzieci w grupach kolorują świecowymi kredkami pejzaż śląski i afrykański do wyboru.

8.Poczęstunek dla gości : chlyb z fetym (Chleb ze smalcem).

9.Podziękowanie za udział w zajęciach i pożegnanie gości.

Rozdanie materiałów promujących akcję Cała Polska Czyta Dzieciom (kalendarzy,zakładek, plakatów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.