X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1013
Przesłano:

Imieniny klasy - scenariusz imprezy integrującej zespół klasowy

Cele:
-integracja zespołu uczniowskiego,
-kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
-rozwijanie wyobraźni twórczej,
-współpraca z rodzicami.

Środki dydaktyczne:

Gra edukacyjna „Elementarz”, przygotowane przez uczniów krzyżówki i quizy o tematyce przyrodniczej, polonistycznej i matematycznej.


Planowanie Imienin Klasy


1.Zebranie propozycji zabaw, gier, quizów i konkursów. Dwa tygodnie przed spotkaniem uczniowie powinni zostać poproszeni o przygotowanie pomysłów i zaprezentowanie ich na jednej z lekcji. Podczas jej trwania należy dokonać wyboru najbardziej oryginalnych i możliwych do zrealizowania pomysłów.

2.Zaplanowanie przebiegu imprezy. Na kolejnej godzinie lekcyjnej(po tygodniu) ustalamy termin uroczystości. Na plakatach uczniowie spisują zadania dla poszczególnych grup. Ustalają kolejne punkty spotkania. Każdy uczeń, samodzielnie lub w towarzystwie kolegi przygotowuje zabawę, konkurs lub test tematycznie związany z lekcją wypadającą w zaplanowany dzień według planu.
Rodzice ustalają składkę na zakup poczęstunku i osoby odpowiedzialne za jego przygotowanie, planują zakup nagród dla zwycięzców konkursów.

Przebieg imprezy

1.Przygotowanie sali.
Wszyscy uczniowie przychodzą pół godziny wcześniej i ustawiają stoliki oraz sprzęt grający. Rodzice przygotowują obrusy, naczynia i przekąski.

2.Uroczyste powitanie wszystkich uczestników – złożenie sobie symbolicznych życzeń imieninowych.

3.Poczęstunek.

4.Gra dydaktyczna „Elementarz” - sprawdzenie w formie quizu wiadomości przyrodniczych- wyłonienie trzech zwycięzców.

5.Konkurs „Drzewa” - sprawdzenie znajomości polskich drzew w formie zagadek obrazkowych.

6.Zabawa „Ciepło – zimno”. Jedna osoba wychodzi z sali a pozostali w tym czasie chowają gdzieś ustalony wcześniej przedmiot. Zadaniem wracającej osoby jest odnalezienie rzeczy kierując się wskazówkami „ciepło”, „zimno”.

7.Zabawa „Labirynt” - dzieci dobierają się parami. Jeden z uczestników ma zawiązane oczy a zadaniem drugiego jest takie podpowiadanie, udzielanie wskazówek, aby kolega mógł przejść przez narysowany na planszy labirynt.

8.„Elementarz” –sprawdzenie wiadomości matematycznych w formie quizu.

9.Zabawa „Kalambury”.
Prowadzący zabawę uczniowie dzielą klasę na dwie grupy. Losują, która z grup rozpocznie jako pierwsza.
Pierwsza część zabawy polega na przedstawieniu pokazanego rysunku za pomocą pantomimy. Uczniowie z obu grup na przemian podchodzą do prowadzących, którzy pokazują im obrazek. Zadaniem ucznia jest takie zaprezentowanie ilustracji, aby jego grupa odgadła przedmiot. Za prawidłowe odgadnięcie przyznawany jest grupie 1lub 2 punkty.
Druga część zabawy polega na tym, że uczeń ma narysować na tablicy pokazane przez prowadzącego słowo. (Uczniom niepełnosprawnym dodatkowo słowo popierane jest ilustracją). Na każde narysowanie obrazka uczeń ma wyznaczony czas (1- 1,5 minuty).
Grupa, która po dwóch konkurencjach zdobędzie więcej punktów wygrywa zabawę.

10.Krzyżówki.
Wspólne rozwiązywanie krzyżówek o tematyce przyrodniczej i matematycznej przygotowanych wcześniej na tablicy przez wybranych uczniów.

11.Krótkie podsumowanie spotkania.
Uczniowie siedząc w kręgu kończą zdanie: „Najbardziej podobało mi się ......”

12.Wspólne sprzątanie sali.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.