X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 10104
Przesłano:

Światło i cień - teatr z ręki

Publikacja przedstawia scenariusz zajęć pozalekcyjnych w oparciu o teorię 8 inteligencji profesora Howarda Gardnera, których celem jest rozwój indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci.


Temat: Światło i cień - teatr z ręki.


Cele główne: Rozwijanie aktywności twórczej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych dzieci.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- wypowiada się na wybrane tematy,
- wykonuje teatrzyk cieni,
- wyjaśnia skąd bierze się noc i dzień,
- rozwiązują i zapisują zadania,
- śpiewa i gra na instrumentach muzycznych,
-potrafi współpracować w grupie,
- prawidłowo wykonuje zaproponowane ćwiczenia gimnastyczne,
- jest odpowiedzialny za efekt pracy całej grupy,
-samodzielnie wybiera rodzaj aktywności/ stanowisko pracy i uzasadnia wybór.

Środki dydaktyczne: wiersz ,,Cień” Józefa Ratajczaka, globus, latarka, karty pracy (załącznik nr 1i 2), patyki, blok techniczny, taśma klejąca, nożyczki, karteczki z postaciami znanych sztuk teatralnych czy bajek, zestaw Orffa.

Przebieg zajęć:
A. Wprowadzenie do tematu.
1. Rozmowa o cechach cieniu na podstawie wiersza ,,Cień” Józefa Ratajczaka.
Opisz jak zachowuje się cień. Co to znaczy ,,chodzi za mną cały dzień”?
2. Wyjaśnienie skąd bierze się cień.
B. Praca w zespołach
I. Rozwijanie inteligencji językowej.
1. Łączenie i przepisywanie części zdań. ( załącznik nr 1.)
2. Jak wyglądałby świat gdyby nie było światła.
II. Rozwijanie inteligencji przyrodniczej.
1. Dzieci z pomocą globusa, latarki próbują wyjaśnić skąd bierze się noc i dzień.
2. O której porze dnia cień jest najdłuższy, a o której najkrótszy? ( załącznik nr 2.)
III. Rozwijanie inteligencji wizualno-przestrzennej.
1. Wykonanie teatrzyku cieni. Obrysowywanie, wycinanie postaci z bajek
i naklejanie na patyk. Odegranie scenki.
IV. Rozwijanie inteligencji cielesno-kinestetycznej.
1. Teatr dłoni. Dzieci tworzą za pomocą dłoni układ krajobrazu, oraz dowolne sytuacje.
2. Dzieci wcielają się w rolę cieni i w parach naśladują ruchy kolegi.
3. W,, zaczarowanej skrzyni”. Z pudełka dzieci wyciągają kartki z postaciami znanych sztuk teatralnych, bajek. Reszta dzieci stara się odgadnąć o jaką postać chodzi.

V. Rozwijanie inteligencji muzycznej.
1. Za kim stoi zaczarowany książę ( żaba). Dzieci stoją w kręgu z zamkniętymi oczami. Książę skrada się, chodząc po zewnętrznej linii koła, a potem przystaje przy dowolnym dziecku. Dzieci zgadują, podnosząc rękę, czy sądzą, że za nimi dokładnie znajduje się żaba. Gdy uczeń trafnie odgadnie, przejmuje rolę księcia- zabawę powtarzamy kilka razy.
2. Melodie z bajki. Ochotnicy prezentują fragment melodii (piosenek), które znają. Nauka refrenu piosenki krasnoludków z baśni ,,Królewna śnieżka”. Hej ho, hej ho, do pracy by się szło...”
3. Zgadnij kim jestem. Przedstawienie emocji, sytuacji, postaci z baśni za pomocą zestawu Orffa.

C. Prezentacja dokonań.


( załącznik nr 1.)
1. Połącz części zdań. Przepisz zdania do zeszytu.
Na piasku kładły się długie ........................
Amik chodził za swoim panem ........................
Tchórz boi się własnego........................
Bałwanek stopniał i pozostał z niego.....................
Było 300C........................
Usiądź i odpocznij sobie ...........................
jak cień.
własnego cienia.
cienie drzew.
tylko cień.
w cieniu lipy. w cieniu.

( załącznik nr 2.)
2.O której porze dnia cień jest najdłuższy, a o której najkrótszy?
Cień jest najkrótszy ......................... Natomiast ............... po wschodzie Słońca, i .......................,
Przed jego zachodem cień jest najdłuższy.

wieczorem , rano, w południe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.