X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 10014
Dział: Gimnazjum

Test z XVII wieku dla gimnazjum

IMIĘ I NAZWISKO........................................ KLASA ...............GRUPA I

Polecenie: Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Jeśli zaznaczysz za dużo lub za mało odpowiedzi do jednego pytania nie otrzymasz punktu/punktów. Powodzenia!

1.) Walezy, a potem każdy wybrany przez szlachtę król, musiał podpisać:
a) artykuły henrykowskie b) pacta conventa c) konfederację w Tyszowcach d) konfederację warszawską
2. Zygmunt III Waza:
a) zmarł w 1632 b) został zdetronizowany w Szwecji c) przeniósł stolicę do Krakowa d) przeniósł stolicę do Warszawy
3. Z korony polskiej zrezygnował (abdykował):
a) Jan Kazimierz Waza b) Zygmunt III Waza c) Władysław IV Waza d) Zygmunt II August
4. Zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi to:
a) rokosz b) dymitriada c) konfederacja d) detronizacja
5. Po śmierci cara Iwana IV Groźnego zapanowała w Rosji „wielka smuta”, czyli:
a) wielki zamęt b) wielki smutek c) wielkie szczęście d) wielki dostatek
6. Jan Karol Chodkiewicz zmarł w 1621 roku, trakcie oblężenia:
a) Oliwy b) Chocimia c) Jasnej Góry d) Wiednia
7. Zygmunt II August był dla Zygmunta I Starego:
a) dziadkiem b) synem c) ojcem d) bratem
8. Anna Jagiellonka była żoną:
a) Władysława IV Wazy b) Stefana Batorego c) Zygmunta I Starego d) Jana III Sobieskiego
9. Cechy charakterystyczne architektury renesansowej to:
a) krużganki b) kopuły c) łuki ostre d) łuki półkoliste
10. Wskaż wydarzenia 1655 roku:
a) oblężenie Jasnej Góry b) kapitulacja pod Ujściem c) bitwa pod Kircholmem d) konfederacja w Tyszowcach
11. W skład polskiego stroju narodowego wchodzą:
a) czapka b) pas c) żupan d) kontusz
12. Rokoszanie w 1606 domagali się:
a) pieniędzy b) ograniczenia władzy króla c) przestrzegania tolerancji religijnej d) zdetronizowania Zygmunta III Wazy
13. Zygmunt III Waza oficjalnie poparł jako kandydata na cara:
a) Dymitra b) Dymitra I Samozwańca c) Dymitra II Samozwańca d) Dymitra III Samozwańca
14. Veni, vidi, Deus vicit (przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył ) powiedział:
a) Iwan IV Groźny b) Karol X Gustaw c) Jan III Sobieski d) Juliusz Cezar
15. Powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego wybuchło w roku:
a) 1668 b) 1660 c) 1648 d) 1655
16. Pod Kircholmem szczególne znaczenie odegrali ciężkozbrojni jeźdźcy polscy, czyli:
a) konfederaci b) rokoszanie c) bojarzy d) husarzy
17. Podczas potopu szwedzkiego na Śląsk uciekł król:
a) Jan III Sobieski b) Zygmunt I Stary c) Stefan Batory d) Jan Kazimierz
18. Haniebny dla Polski pokój w Buczaczu podpisał król:
a) Stefan Batory b) Zygmunt II August c) Zygmunt III Waza d) Michał Korybut Wiśniowiecki
19. Najwybitniejszymi polskimi poetami złotego wieku byli:
a) Andrzej Frycz Modrzewski b) Mikołaj Rej c) Jan Kochanowski d) Jan Zamoyski
20. Pod Kłuszynem w 1610 roku Polacy pokonali wojska:
a) Ukrainy b) Rosji c) Szwecji d) Turcji
21. Stanisław Żółkiewski dowodził wojskiem w bitwach pod:
a) Cecorą b) Kircholmem c) Chocimiem d) Kłuszynem
22. Jan III Sobieski został królem dzięki zwycięstwu pod:
a) Cecorą 1620 b) Chocimiem w 1673 c) Wiedniem 1683 d) Chocimiem 1663
23. Polska utraciła Inflanty na mocy pokoju w:
a) Buczaczu 1672 b) Oliwie 1660 c) Karłowicach 1699 d) Perejesławiu 1654
24. Kto z biorących udział w wydarzeniach potopu szwedzkiego został uwieczniony w „Mazurku Dąbrowskiego”:
a) Stefan Czarniecki b) Augustyn Kordecki c) Jan Kazimierz d) Karol X Gustaw
25. W trakcie oblężenia Chocimia zmarł dowodzący obroną:
a) Stanisław Żółkiewski b) Jan Karol Chodkiewicz c) Jan Sobieski d) Augustyn Kordecki
26. Pierwszym władcą elekcyjnym został w 1573 roku:
a) Zygmunt I Stary b) Zygmunt II August c) Henryk Walezy d) Stefan Batory
27. Zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem miało miejsce w roku:
a) 1653 b) 1663 c) 1673 d) 1683
28. Potop szwedzki miał miejsce w roku:
a) 1660 b) 1600 c) 1650 d) 1655
29. Polska musiała bronić swoich ziem podczas wojny z:
a) Szwecją b) Rosją c) Niemcami d) Turcją
30. Wskaż przyczyny wybuchu powstania kozackiego na Ukrainie:
a) chęć zrównania Kozaków z chłopstwem b) duży rejestr c) brak rejestru d) mała liczba Kozaków rejestrowych

IMIĘ I NAZWISKO........................................ KLASA ...............GRUPA I

Polecenie: Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być jedna, dwie lub trzy odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Jeśli zaznaczysz za dużo lub za mało odpowiedzi do jednego pytania nie otrzymasz punktu/punktów. Powodzenia!

1. Kto z biorących udział w wydarzeniach potopu szwedzkiego został uwieczniony w „Mazurku Dąbrowskiego”:
a) Stefan Czarniecki b) Augustyn Kordecki c) Jan Kazimierz d) Karol X Gustaw
2. W trakcie oblężenia Chocimia zmarł dowodzący obroną:
a) Stanisław Żółkiewski b) Jan Karol Chodkiewicz c) Jan Sobieski d) Augustyn Kordecki
3. Pierwszym władcą elekcyjnym został w 1573 roku:
a) Zygmunt I Stary b) Zygmunt II August c) Henryk Walezy d) Stefan Batory
4. Zwycięstwo nad Turkami pod Wiedniem miało miejsce w roku:
a) 1653 b) 1663 c) 1673 d) 1683
5. Potop szwedzki miał miejsce w roku:
a) 1660 b) 1600 c) 1650 d) 1655
6. Polska musiała bronić swoich ziem podczas wojny z:
a) Szwecją b) Rosją c) Niemcami d) Turcją
7. Wskaż przyczyny wybuchu powstania kozackiego na Ukrainie:
a) chęć zrównania Kozaków z chłopstwem b) duży rejestr c) brak rejestru d) mała liczba Kozaków rejestrowych
8. Walezy, a potem każdy wybrany przez szlachtę król, musiał podpisać:
a) artykuły henrykowskie b) pacta conventa c) konfederację w Tyszowcach d) konfederację warszawską
9. Zygmunt III Waza:
a) zmarł w 1632 b) został zdetronizowany w Szwecji c) przeniósł stolicę do Krakowa d) przeniósł stolicę do Warszawy
10. Z korony polskiej zrezygnował (abdykował):
a) Jan Kazimierz Waza b) Zygmunt III Waza c) Władysław IV Waza d) Zygmunt II August
11. Zbrojne wystąpienie szlachty przeciwko królowi to:
a) rokosz b) dymitriada c) konfederacja d) detronizacja
12. Po śmierci cara Iwana IV Groźnego zapanowała w Rosji „wielka smuta”, czyli:
a) wielki zamęt b) wielki smutek c) wielkie szczęście d) wielki dostatek
13. Jan Karol Chodkiewicz zmarł w 1621 roku, trakcie oblężenia:
a) Oliwy b) Chocimia c) Jasnej Góry d) Wiednia
14. Zygmunt II August był dla Zygmunta I Starego:
a) dziadkiem b) synem c) ojcem d) bratem
15. Anna Jagiellonka była żoną:
a) Władysława IV Wazy b) Stefana Batorego c) Zygmunta I Starego d) Jana III Sobieskiego
16. Cechy charakterystyczne architektury renesansowej to:
a) krużganki b) kopuły c) łuki ostre d) łuki półkoliste
17. Wskaż wydarzenia 1655 roku:
a) oblężenie Jasnej Góry b) kapitulacja pod Ujściem c) bitwa pod Kircholmem d) konfederacja w Tyszowcach
18. W skład polskiego stroju narodowego wchodzą:
a) czapka b) pas c) żupan d) kontusz
19. Rokoszanie w 1606 domagali się:
a) pieniędzy b) ograniczenia władzy króla c) przestrzegania tolerancji religijnej d) zdetronizowania Zygmunta III Wazy
20. Zygmunt III Waza oficjalnie poparł jako kandydata na cara:
a) Dymitra b) Dymitra I Samozwańca c) Dymitra II Samozwańca d) Dymitra III Samozwańca
21. Veni, vidi, Deus vicit (przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył ) powiedział:
a) Iwan IV Groźny b) Karol X Gustaw c) Jan III Sobieski d) Juliusz Cezar
22. Powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego wybuchło w roku:
a) 1668 b) 1660 c) 1648 d) 1655
23. Pod Kircholmem szczególne znaczenie odegrali ciężkozbrojni jeźdźcy polscy, czyli:
a) konfederaci b) rokoszanie c) bojarzy d) husarzy
24. Podczas potopu szwedzkiego na Śląsk uciekł król:
a) Jan III Sobieski b) Zygmunt I Stary c) Stefan Batory d) Jan Kazimierz
25. Haniebny dla Polski pokój w Buczaczu podpisał król:
a) Stefan Batory b) Zygmunt II August c) Zygmunt III Waza d) Michał Korybut Wiśniowiecki
26. Najwybitniejszymi polskimi poetami złotego wieku byli:
a) Andrzej Frycz Modrzewski b) Mikołaj Rej c) Jan Kochanowski d) Jan Zamoyski
27. Pod Kłuszynem w 1610 roku Polacy pokonali wojska:
a) Ukrainy b) Rosji c) Szwecji d) Turcji
28. Stanisław Żółkiewski dowodził wojskiem w bitwach pod:
a) Cecorą b) Kircholmem c) Chocimiem d) Kłuszynem
29. Jan III Sobieski został królem dzięki zwycięstwu pod:
a) Cecorą 1620 b) Chocimiem w 1673 c) Wiedniem 1683 d) Chocimiem 1663
30. Polska utraciła Inflanty na mocy pokoju w:
a) Buczaczu 1672 b) Oliwie 1660 c) Karłowicach 1699 d) Perejesławiu 1654

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.