X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9974
Przesłano:

Muzyczny berek. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci 6 - letnich

Krąg tematyczny: Późna jesień

Temat dnia: Muzyczny berek

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Klasa: „O”

Data: 15.06.2009r.

Prowadząca: Beata Machowiak

Cele ogólne:
utrwalenie obrazu graficznego poznanych liter,
kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania – manipulowanie przedmiotami,
ustalenie wyników działań,
ćwiczenie koncentracji uwagi,
kształcenie umiejętności dostrzegania zmian pogody,
kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania podczas zabawy i w różnych sytuacjach zadaniowych,
konstruowanie gier dydaktycznych – przestrzeganie zasad w grach zespołowych.

Cele operacyjne:
dziecko:
identyfikuje poznane litery z odpowiadającymi im głoskami,
ustala wynik czynności dokładania i zabierania przeliczając przedmioty,
dzieli wybrane wyrazy na sylaby,
odróżnia dźwięki płynące z otoczenia, nazywa ich źródło,
dostrzega i opisuje zaobserwowane zjawiska pogody,
ilustruje ruchem sytuacje zaobserwowane w środowisku przyrodniczym,
rzuca do celu.

Cele rewalidacyjne:
usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
rozwijanie słuchu fonemowego.

Metody nauczania:
praktycznego działania,
pokaz
obserwacja,
ośrodków pracy.

Formy pracy:
zbiorowa,
indywidualna

Środki dydaktyczne:
CD lub kaseta „Już w szkole”,
piłka,
pojemnik po dużym jogurcie,
kilka kasztanów dla każdego dziecka,
instrumenty perkusyjne: bębenek, kołatka, tamburyn, trójkąt, drewienka, talerze, dzwonki.


Przebieg zajęć:

Faza wstępna:
1. Powitanie. Zabawa integracyjna. Nauczyciel rzuca piłkę do każdego dziecka wymawiając jego imię. Dziecko, którego imię wywołano łapie piłkę i kontynuuje zabawę w ten sam sposób.
2. Ćwiczenia oddechowe.
Dzieci siadają w kręgu, a nauczyciel podaje instrukcję według której dzieci będą wykonywać ćwiczenie, np.
opuśćcie ręce wzdłuż tułowia, wyprostujcie plecy, głowę trzymajcie prosto, zamknijcie oczy,
wyobraźcie sobie, że jesteście nad morzem, na słonecznej plaży, woda jest ciepła,
nabierzcie nosem tyle powietrza, by brzuszki stały się okrągłe,
wdychając powietrze, wyobraźcie sobie, że czujecie zapach morza, morskiego wiatru,
powoli wypuszczajcie powietrze.
3. „Literki” - zabawa integracyjna. Nauczyciel przygotowuje kartoniki z poznanymi literami ( „a”, „o”, „t”, „m”). Dzieci i nauczyciel losują po jednym kartoniku, przyklejają go do ubrania i siadają w kręgu na krzesełkach. W czasie zabawy każdy uczestnik identyfikuje się z wylosowaną literą. Nauczyciel zajmuje miejsce w środku kręgu i podaje hasło: Litery „a” i wtedy dzieci z literami „a” zamieniają się miejscami.

Faza właściwa:
4. Manipulowanie przedmiotami według instrukcji nauczyciela w celu ustalenia wyników dodawania i odejmowania.
5. „Rzucamy do celu”. Zabawa doskonaląca koordynację wzrokowo – ruchową. Dzieci ustawiają się w kilku rzędach wzdłuż linii wykonanej z szarf lub skakanek. Przed każdym szeregiem w odległości około1 metra ustawia wiaderko. Dzieci mają po 10 kasztanów. Zadaniem dzieci jest wrzucenie do wiaderka jak największej liczby kasztanów. Po wykonaniu wszystkich rzutów dzieci przeliczają kasztany, które udało się im umieścić w wiaderkach.
6. Ćwiczenia w przeliczaniu.

Faza końcowa:
7. Obserwacja pogody. Dzieci obserwują pogodę za oknem, a następnie wypowiadają się na temat innych zjawisk atmosferycznych. Na sygnał nauczyciela wybrane dziecko naśladuje ruchem ciała różne stany pogody. Reszta grupy próbuje odgadnąć nazwę zjawiska atmosferycznego. Wszystkie prezentacje są nagradzane brawami.
8. Improwizacje muzyczne na instrumentach perkusyjnych.
9. „Symbole pogody”. Nauczyciel rozdaje dzieciom po kilka małych kartek i kredki. Zadaniem dzieci jest narysowanie symboli kojarzących się z deszczem, gradem, burzą, pogodą słoneczną, pochmurną.
10. „Co słyszę”? - zabawa doskonaląca odbiór bodźców słuchowych. Dzieci kładą się na podłodze, zamykają oczy i starają się nazwać źródło dźwięków dochodzących z otoczenia. Następnie nauczyciel uderza w dowolny instrument kilka razy , a dzieci odgadują nazwę instrumentu i mówią, ile dźwięków usłyszały.

Osiągnięcia uczniów
Uczeń po zajęciach:
manipuluje przedmiotami,
potrafi zgodnie współdziałać podczas zabawy,
potrafi dzielić wyrazy na sylaby,
umie opisać zaobserwowane zjawiska pogody,
umie zilustrować ruchem sytuacje zaobserwowane w środowisku przyrodniczym.

Literatura pomocnicza:
1. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska „Dziecięca matematyka”
2. Kazimiera Wlaźnik „ Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
3.Klauss W. Vopel „Witajcie uszy”( w:) „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci od 3 do6 lat, część 4, Wydawnictwo „Jedność” Kielce 1999

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.