X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9975
Przesłano:

Dla każdego coś miłego - komputer. Scenariusz zajęć komputerowych

Scenariusz zajęć komputerowych dla dzieci 6 – letnich

Krąg tematyczny: Nasze zainteresowania

Temat dnia: Dla każdego coś miłego – komputer

Data: 17.05.2009r.

Prowadzący: Beata Machowiak

Cele ogólne:
dostrzeganie pozytywnych skutków rozwoju techniki,
kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat – opowiadanie o własnych zainteresowaniach związanych z komputerem,
posługiwanie się pojęciami: „komputer”, „myszka”, „klawiatura”, „stacja dysków”, „drukarka”,
zapoznanie z wybranym programem komputerowym pozwalającym utrwalić litery,
doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych liter,
kształtowanie spostrzegawczości przez wyróżnianie powtarzających się elementów,
kształcenie umiejętności określania wielkości przedmiotu, posługiwanie się pojęciami: „duży”, „większy”, „ mniejszy”, „najmniejszy”,
wyrabianie nawyku dbania o prawidłową postawę ciała,
zapoznanie z pojęciem „Internet”

Cele operacyjne, dziecko:
dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów,
opowiada o własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z komputera,
zna i nazywa podstawowe części komputera,
czyta ze zrozumieniem tekst w zakresie poznanych liter,
odpowiada na pytania związane z tekstem,
wyszukuje pary przedmiotów według podanego kryterium,
używa określeń: „duży”, „mały”, „większy”, „największy”, „mniejszy”, „najmniejszy”,
korzysta z zasobów Internetu

Cele rewalidacyjne:
rozwijanie słuchu fonemowego,
kształtowanie spostrzegawczości przez wyróżnianie powtarzających si8e elementów,
doskonalenie reakcji na dźwięki wysokie

Metody nauczania:
pokaz, praktycznego działania, rozmowa


Formy pracy:
indywidualna,
zbiorowa

Środki dydaktyczne:
ilustracje poszczególnych części komputera,
karty „Memo”,
tekst bajek „Żaba”, „Krasnoludki”, „Małpa w kąpieli”


Przebieg dnia:

Faza wstępna:
1. „Zgadnij, kto cię woła” - powitalna zabawa integracyjna. Dzieci są ustawione w kole. Wybrane i wskazane przez nauczyciela dziecko staje tyłem do grupy i próbuje rozpoznać, kto mówi do niego.
2.„Wyrażanie życzeń” - zabawa doskonaląca słuch fonemowy ( próby dokonywania analizy głoskowej, a następnie syntezy głoskowej dla dzieci, które mają z tym problemy, analiza i synteza sylabowa).
Nauczyciel z jednym dzieckiem budują ze swoich ramion „most'. Pozostałe dzieci trzymają się za ręce i przechodzą pod mostem, recytując:
Każdy ma jakieś marzenie,
nic nie kosztuje życzenie.
Sylaby znam,
więc powiem wam.
W tym momencie opada „most” i jedno dziecko zostaje schwytane. Uwięzione dziecko wypowiada życzenie, ale musi ono zostać wyrażone głoskami.

Faza właściwa:
3. Wizyta w pracowni komputerowej.
oglądanie stanowisk komputerowych,
prezentacja ilustracji przedstawiających poszczególne części zestawu komputerowego,
rozpoznawanie ich w pracowni komputerowej i nazywanie,
ćwiczenia praktyczne przy komputerze.
4. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu „Z pamiętnika Agaty”.
5. „Zgaduj – zgadula” - rozpoznawanie przedmiotów na podstawie opisu ich cech. Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel przygotowuje „tajemniczy obrazek” ( ilustracje komputera lub myszki) i opowiada o cechach przedmiotu przedstawionego na danym obrazku, nie nazywając tego przedmiotu. Jeśli jakieś dziecko rozpoznaje przedmiot, podnosi rękę.
6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z pojęciem Internet. Wpisuje stronę www.krasnoludki.pl i proponuje zabawę z wykorzystaniem tej strony. Nauczyciel wybiera zakładki bajki. Wspólnie z uczniami czyta bajki z wykorzystaniem dźwięku „Żaba”, „Krasnoludki”, „Małpa w kąpieli”.
7. Następnie nauczyciel wybiera stronę www.krasnoludki.pl , zakładkę malowanki i proponuje, aby uczniowie narysowali ulubionego bohatera z bajek.
8. Nauczyciel wpisuje adres strony www.eduseek.pl, wybiera zgadywanki, czyta zagadki związane z nazwami ptaków, uczniowie odpowiadajątak lub nie.
9. Rozmowa na temat tego „Co by było gdyby nie było komputera i Internetu.
10. Odszukiwanie par – wykorzystanie kart „Memo”.

Faza końcowa:
11. Zabawy przygotowujące do zrozumienia określeń „większy – mniejszy”, „wyższy – niższy”. Ustalenie porządku rosnącego lub malejącego. Nazywanie porównywanych wielkości.

Osiągnięcia uczniów:
Uczeń po zajęciach potrafi:
dokonać analizy i syntezy głoskowej wyrazów,
wyszukać pary przedmiotów według określonego kryterium,
nazwać podstawowe części komputera,
odpowiedzieć na pytania związane z tekstem


Literatura pomocnicza:
1. Alekszandra Dobrzyńska, Małgorzata Jurga: „Gry i zabawy na lekcji. Propozycje do wykorzystania w klasach I – III”, Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2001
2. Margit Torneus, Gun – Britt Hedstrom, Ingvar Lundberg „Rozmowy o języku. Zabawy i ćwiczenia”, Uniwersytet Gdański, Zakład Logopedii, Gdańsk 1991

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.