X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9889
Przesłano:

Uroki pór roku - konspekt zajęć dziennych w kl. II

KONSPEKT DZIENNYCH ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
w klasie II dzieci z wadami słuchu i mowy/ zajęcia otwarte dla studentów/

1. Temat ośrodka: Dwanaście miesięcy w roku.
2. Temat dnia: Uroki pór roku.
3. Cele ogólne :
- wzbogacanie zasobu słownictwa
- rozwijanie poziomu rozumienia treści poleceń i tekstów
- rozbudzanie u dzieci zainteresowania sztuką / poezja, malarstwo/
- pobudzanie do kojarzenia, myślenia, korzystania z własnych doświadczeń i wypowiadania swojego zdania
4. Cele szczegółowe :
Uczeń:
- samodzielnie dokonuje analizy danych
- opracowuje diagram graficzny
- słucha ze zrozumieniem treści czytanych wierszy
- stara się wypowiadać na dany temat
- nazywa pory roku
- poznaje nazwy miesięcy
- dopasowuje miesiące do pór roku
- formułuje opis pory roku
- oblicza zadania z hasłem
- dokładnie wykonuje ćwiczenia ruchowe rozwijające umysł
- stara się współpracować aktywnie w zespole
- rozwija swoją wyobraźnię
5. Metody pracy:
- słowna, oglądowa, praktycznego działania, ruchu rozwijającego
6. Formy pracy :
- grupowa jednolita
- indywidualna jednolita
- zespołowa
7. Środki wspomagające działanie na zajęciach:
przybory do ćwiczeń kinezjologicznych, sprzęt audio, obrazy malarskie, teksty wierszy, etykietki, karty pracy,
ilustracje z charakterystycznymi cechami pór roku i miesięcy, płyty z muzyką, papier kolorowy, etykiety z nazwami miesięcy z brakującą sylabą, etykiety z sylabami, znaczki i plansze do oceny nastroju i zajęć, notatka z lekcji

PRZEBIEG ZAJĘĆ :
1.Powitanie siebie nawzajem i gości
2. Ocena swojego nastroju przy pomocy znaczków graficznych
3. Zajęcia wstępne:
- picie wody i ćwiczenia kinezjologiczne przy muzyce
- ustalenie dni tygodnia / dzisiaj, wczoraj , jutro/, pory roku i pogody
- dokonanie analizy miesięcznej pogody, opracowanie diagramu graficznego
4.Podanie tematu zajęć dziennych
5.Pokaz autentycznych obrazów malarskich / pejzaże w różnych porach roku/ i określenie ich treści i nastroju poprzez swobodne wypowiedzi ustne
- czytanie wierszy, następnie na postawie ich treści dobieranie ich do właściwego obrazu
- dobieranie nazw pór roku do obrazów
- rozmowa - skąd wiadomo, że to właśnie ta pora roku?/omawianie charakterystycznych cech pór roku/
6.Podział i praca w zespołach:
- losowanie nazw pór roku
- wykonanie w zespołach plakatu o danej porze roku / dobór właściwych obrazków i naklejenie ich na plansze /
- sporządzenie pisemnego opisu opracowywanej pory roku
- przygotowanie pokazu ruchowo- tanecznego z rekwizytami do wylosowanej pory roku i zaprezentowanie
układu innym dzieciom w formie zgaduj- zgaduli
- przedstawienie prezentacji każdego zespołu
7.Ustalenie na jakie miesiące dzielą się pory roku?
- dobierania portretów miesięcy i ich nazw do pór roku
- obliczanie zadań matematycznych z hasłem- ilustrowanie „pana....../miesiąca/” wg własnego pomysłu
8. Wieszanie pomocy i prac na tablicy
9. Wklejenie do zeszytu notatki z lekcji/ nazwy pór roku z dobranymi miesiącami/ i obrazki pór roku
10.Ocena zajęć za pomocą znaczków; ocena pracy dzieci; pożegnanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.