X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9778
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc luty

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: LUTY

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


01.02.2010-05.02.2010

Wychowanki:
- pomagają osobą mniej sprawnym w grupie
- posługują się spisem treści odnajdując wskazane hasło w słowniku, encyklopedii
-integrują się z innymi wychowankami podczas balu maskowego

BUDOWANIE ZAUFANIA I POZYTYWNEJ OCENY SIEBIE I INNYCH- PRAWIDŁOWE RELACJE INTERPERSONALNE

- Burza mózgów na temat „Co oznaczają wg Ciebie pojęcie zaufanie?”, „co to są relacje interpersonalne”
Praca z książką popularnonaukową -(encyklopedia, słownik wyrazów obcych), w celu wyjaśnienia pojęć: zaufanie, relacje interpersonalne

-Zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego metodą W.Sherborne – relaksacja

Zabawy integrujące grupę wg K.W. Vopl. „Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży” (Punkt podparcia, wszyscy, którzy..., Ławeczka, iskierka itp)

Przygotowanie się do udziału w Balu maskowym. Przypomnienie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

Przygotowujemy się do Dnia Grupy I – rozmowa z wychowankami i ustalenie do jakich gier i zabaw chcą zaprosić pozostałych mieszkańców internatu . Wykonanie plakatu (zaproszenia) informującego o imprezie

Oglądanie programów informacyjnych, słuchanie muzyki rozrywkowej

- Doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści, odnajdywanie wskazanych haseł w słowniku

- aktywny udział w zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego metodą W.Sherborne .Doskonalenie motoryki dużej, umiejętności obserwowania i naśladowania.

Utrwalenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzin )

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, motoryki dużej podczas wspólnej zabawy balowej

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Ocena umiejętności wychowanków podczas zajęć


08.02.2010-12.02.2010

Wychowanki:
-wymieniają nazwy zabaw zimowych
-aktynie uczestniczą w Dniu Grupy I (uczestniczą w grach i zabawach)
- znają i przestrzegają zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

BEZPIECZNE ZABAWY ZIMOWE - KULTURA I BEZPIECZEŃSTWO SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

Burza mózgów na temat co to jest „kultura czasu wolnego?”Wychowanki podają luźne skojarzenia związane z tym określeniem. Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się zwłaszcza po zmroku.

Zaproszenie wszystkich wychowanków internatu do wzięcia udziału w Dniu Grupy I pod hasłem : „Ruch to zdrowie”

Podsumowanie pracy za I semestr – spotkanie z wicedyrektorem. Wkonanie haseł dotyczących bezpiecznych ferii.

Przypomnienie i omówienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

Zajęcia socjalizacyjno-uspołeczniajace – rozmowa z Panią Burjan na temat jak spędzała ferie jak była w wieku wychowanek?

Oglądanie i wspólne omówienie programu informacyjnego - wiadomości

Doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści; utrwalenie alfabetu, pisanie liter po śladzie

doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie daty wskazanej przez wychowawcę

Doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem tarczowym
Rozwijanie mowy opowieściowej – swobodne wypowiedzi wychowanek na temat zabaw zimowych

Utrwalenie swoich danych personalnych, adresu zamieszkania , daty urodzin.

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach
Wychowawcy Wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.