X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9779
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc marzec

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: MARZEC

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


01.03.2010-05.03.2010

Wychowanki:
-znają nominały pieniężne
-odliczają drobne kwoty
- potrafią ugotować krupnik

UCZYMY SIĘ ODLICZANIA DROBNYCH KWOT PIENIĘŻNYCH

Burza mózgów na temat :Co kojarzy Ci się z wyrazem zakupy?, pieniądze.? Poznanie nominałów pieniężnych.

Symulacja zakupów – wybieranie produktów z gazet reklamowych np. Kaufland, Lidl za określoną przez wychowawcę kwotę. Scenki dramowe – zabawy w sklep, kupno biletu itp.

Dokonywanie samodzielnych zakupów w sklepie w Damnicy – zajęcia praktyczne

Pomoc osobie starszej Irenie Burjan w utrzymaniu ładu i porządku w jej mieszkaniu

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad BHP podczas gotowania krupniku w sali gospodarstwa domowego

Nauka odlewania ozdób świątecznych z gipsu

Oglądanie programów informacyjnych,

Nauka piosenki pt. „Idzie wiosna” autorstwa Renaty Kuty

Doskonalenie umiejętności matematycznych – liczenie w pamięci i na konkretach w zakresie0-30 i 0-100.

Utrwalenie znajomości nominałów pieniężnych podczas zabawy w zakupy

Utrwalenie znajomości zegara tarczowego – zajęcia praktyczne ( odczytywanie wskazanej prze wychowawcę godziny, zaznaczanie na zegarze podanej godziny)

Doskonalenie motoryki małej ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zupy.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Instruowanie podczas gotowania krupniku w sali gospodarstwa domowego


12.01.2009-16.01.2009

Wychowanki:
- wiedzą, co oznacza pojęcie: antykoncepcja, ciąża
- potrafią posługiwać się encyklopedią, słownikami i internetem celu wyjaśnienia pojęć: antykoncepcja, ciąża
-znają sposoby zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą
- potrafią samodzielnie dokonać drobnych napraw odzieży i przyszyć różnego rodzaju guziki

JAK USTRZEC SIĘ CIĄŻY -ANTYKONCEPCJA-PROFILAKTYKA

Wyszukiwanie (w encyklopedii, słownikach i Internecie) oraz tłumaczenie pojęć : antykoncepcja, ciąża

Czytanie i omawianie broszur na temat antykoncepcji. Spotkanie z pielęgniarką – rozmowa na temat „Skutecznych metod zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą”

Dokonywanie drobnych napraw odzieży oraz przyszywanie guzików z zachowanie wcześniej poznanych zasad BHP

Udział wychowanek w dyskotece noworocznej

Doskonalenie umiejętności posługiwania się internetem – wyszukiwanie informacji na temat antykoncepcji.

Słuchanie muzyki, oglądanie TV

Doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści – odnajdywanie podanych przez wychowawcę haseł w słowniku, encyklopedii

Doskonalenie operacji myślowych – dodawanie i odejmowanie w pamięci i na konkretach w zakresie od 0-30 i od 0-100

Rozwijanie mowy opowieściowej- przeczytanie krótkiego tekstu i opowiedzenie o czym on był

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach

Wytwory pracy wychowanek ( przyszyte guziki)

Zajęcia z profilaktyki ciąży powinny być realizowane przed każdymi feriami i wakacjami, ponieważ w tym czasie występuję duże ryzyko „niechcianej ciąży”


08.03.2010-12.03.2010

Wychowanki
- potrafią zachować bezpieczeństwo podczas prac grupowych
- wiedzą jakich narzędzi i środków czystości należy używać i jak bezpiecznie się nimi posługiwać

WYRABIANIE NAWYKÓW PRZESTRZEGANIA CZYSTOŚCI– SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ GRUPOWYCH I TERENU OŚRODKA

Przypomnienie i omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności porządkowych.

Zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt. Wyjście w teren, porządki pod nadzorem i z pomocą wychowawcy.

Poznajemy środki czystości stosowane do sprzątania mieszkań
(Sidolux, Ajax, Pronto, Cif, Domestos, pasta sama). Czytanie i omówienie nalepek informacyjnych środków czystości

Oczyszczanie i malowanie ozdób świątecznych – nauka łączenia kilku kolorów.

Zamiatanie, mycie podłogi, wycieranie kurzy, podlewanie kwiatów w mieszkaniu osoby starszej – zaj. uspołeczniająco-socjalizacyjne.

Nauka piosenki pt. „Idzie wiosna” autorstwa Renaty Kuty

Oglądanie TV

Ćwiczenia doskonalące syntezę słuchową – tworzenie sylab, zapisywanie i odczytywanie ich.

Układanie i pisanie prostych zdań z wyrazami: „ład”, „porządek”, „czysto” itp.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalkulatorem – zajęcia praktyczne

Doskonalenie motoryki małej ręki i nauka rozpoznawania kolorów podczas malowania ozdób

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych15.03.2010-19.03.2010

Wychowanki:
-potrafią wymienić dwa zwiastuny wiosny
-potrafią zredagować gazetkę tematyczną
-wiedzą kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna

SZUKAMY OZNAK ZWIASTUJĄCYCH WIOSNĘ

Burza mózgów na temat: wiosny, wychowanki odpowiadają na pytania np. kiedy jest pierwszy dzień wiosny, po jakiej porze roku następuje wiosna, jakie znamy zwiastuny wiosny

Wycieczki do parku, lasu w celu poszukiwania pierwszych oznak wiosny. Omówienie wycieczki – jakie zwiastuny wiosny zauważyły wychowanki - doskonalenie motoryki małej - wykonanie gazetki tematycznej

Udział w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Damnica na temat: „ Po czym rozpoznamy, że jest wiosna w lesie”

Zajęcia biblioteczne – wyszukiwanie informacji w encyklopedii nt. Zwiastunów wiosny. Oglądanie zwiastunów wiosny w internecie.

Przygotowanie wychowanek do udziału w imprezie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

Oglądanie programów informacyjnych,
Słuchanie piosenki Marka Grechuty pt. „Wiosna, ach to Ty”.

Nauka piosenki pt. „Idzie wiosna” autorstwa Renaty Kuty

Utrwalenie alfabetu, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych wyrazów, tekstów.

Doskonalenie umiejętności matematycznych – dodawanie, odejmowanie w pamięci i na konkretach w zakresie 0-500 i od 0-100

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem – czytanie prostych tekstów i próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące czytanego tekstu

Udział wychowanek we wspólnej zabawie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Instruowanie podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Wytwory pracy wychowanek: (gazetka tematyczna, )


22.03.2010-26.03.2010

Wychowanki:
-potrafią posługiwać się kalendarzem
-ubierają się stosowanie do pory roku i warunków atmosferycznych
-potrafią ugotować zupę koperkową

POGODA ZMIENNĄ JEST – PROPAGOWANIE ZASAD PRAWIDŁOWEGO UBIERANIA SIĘ

Burza mózgów na temat: „co to jest pogoda”. Odczytanie i wspólne omówienie znaczenia przysłów: „w marcu jak w garncu”, „kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

Wykonanie prac plastycznych przedstawiających dowolny ubiór ze skrawków materiału.

Wspólne ustalenie i omówienie zasad prawidłowego , stosowanego do pogody ubierania się. Wyjaśnienie znaczenia „ubiór na cebulkę”.
Zajęcia w sali gospodarstwa domowego – gotujemy zupę koperkową
Zajęcia biblioteczne –doskonalenie umiejętności obsługi internetu – wchodzenie na strony internetowe podane przez wychowawcę

Zabawy kolorem – malowanie ozdób świątecznych.

Oglądanie wiadomości, ulubionego serialu, słuchanie muzyki,

Utrwalenie alfabetu - doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści – odnajdywanie podanych przez wychowawcę haseł w słowniku, encyklopedii

Doskonalenie motoryki małej: rysowanie wycinanie, klejenie skrawków materiałów.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie podanej przez wychowawcę daty w kalendarzu.

Utrwalenie nazewnictwa: pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Obserwacja

Udział wychowanek w zajęciach

Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

Instruowanie podczas zajęć w sali gospodarstwa domowego

29.03.2010
-
31.03.2010
Wychowanki:

-wymieniają po 2 produkty znajdujące się ka każdym szczeblu piramidy zdrowia (np. 2 produkty zbożowe, nabiałowe itd)

-wymieniają 2 negatywne skutki złego odżywiania się

-wykonują potrawę z jajek stosując poznane zasady BHP

PAMIĘTAMY O ZDROWYM ODŻYWIANIU SIĘ
-
PIRAMIDA ZDROWIA
Przedstawienie i omówienie zasad prawidłowego odżywiania się – zapoznanie wychowanek i omówienie „Piramidy zdrowia”.

Przygotowanie i udział w konkursu na najsmaczniejszą potrawę z jajek pt.”Przysmak wielkanocny.” Przypomnienie i utrwalenie zasad BHP pracy w kuchni.
Spotkanie z pielęgniarką – wyjaśnienie wpływu niewłaściwego odżywiania się na organizm młodego człowieka.

Doskonalenie umiejętności pisania prostych wyrazów ze słuchu, przepisywanie krótkiego tekstu, wyrazów z książki, kartki

Aktywny udział wychowanek w spotkaniu kulinarnym wszystkich grup – wykonanie potrawy z jajek

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych


Wychowawcy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.