X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9777
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc styczeń

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: STYCZEŃ

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


04.01.2010-08.01.2010

Wychowanki:
-potrafią posługiwać się spisem treści – odnajdują wskazane hasło w słowniku, encyklopedii
-potrafią nawlec igłę, zacerować uszkodzoną odzież

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA

Burza mózgów na temat :
„co oznacza słowo postanowienie?, „plan”, „planowanie” – wychowanki ukierunkowane przez wychowawcę podają wyrazy które kojarzą im się z podanym hasłem. Wykonanie gazetki tematycznej

Nasze noworoczne postanowienia – ustalenie i spisanie postanowień wychowanek – każda wychowanka sporządza własną listę noworocznych postanowień.

Zajęcia biblioteczne - doskonalenie umiejętności posługiwania się encyklopedią, słownikiem, Internetem – odszukanie informacji o znaczeniu wyrazów: „postanowienie”, „plan”, „planowanie”

Zajęcia uspołeczniająco -socjalizacyjne – pomoc osobie niepełnosprawnej (p. M. Konkol) w utrzymaniu porządku w mieszkaniu.

Uczymy się drobnych napraw odzieży – cerowanie, łatanie odzieży

Wykonywanie aniołów z masy solnej na spotkanie z rodzicami.

Doskonalenie sprawności ruchowej – gry i zabawy orientacyjne

Oglądanie wieczornych wiadomości.

Utrwalenie znajomości zegara tarczowego – zajęcia praktyczne ( odczytywanie wskazanej prze wychowawcę godziny, zaznaczanie na zegarze podanej godziny)

Przypomnienie i utrwalenie alfabetu, pisanie liter z pamięci, po śladzie. Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie wskazanej daty przez wychowawcę

Doskonalenie umiejętności uruchomiania komputera i prawidłowego posługiwania się wyszukiwarką internetową

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej (nawlekanie igły, przyszywanie łat, cerowanie dziur)

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Instruowanie podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy wychowanek (gazetka anioły)


11.01.2010-15.01.2010

Wychowanki:
-potrafią wymienić 3 prawa i 3 obowiązki ucznia
- potrafią wymienić nazwę dokumentu w której jest mowa o prawach dziecka

WZBOGACANIE I PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA- PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

Burza mózgów na temat „Co to są prawa dziecka”?”, „Kodeks Praw Dziecka” z czym Ci się kojarzy nazwa „Konwencja Praw Człowieka”?” Wychowanki podają luźne skojarzenia związane z tymi pojęciami

Czytanie i szczegółowe omówienie Konwencji Praw Człowieka ze szczególnym zwróceniem uwagi nie tylko na prawa, ale również na obowiązki dziecka, ucznia.

Zajęcia biblioteczne – poszukiwanie informacji w różnych źródłach nt. Praw Dziecka ( encyklopedia, internet)

Zajęcia uspołeczniająco -socjalizacyjne – pomoc osobie niepełnosprawnej (p. M. Konkol) w utrzymaniu porządku w mieszkaniu.

Integracja międzygrupowa wychowanek -udział w noworocznej dyskotece

Oglądanie programów informatycznych
Słuchanie karnawałowej muzyki.

Utrwalenie alfabetu - doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści – odnajdywanie podanych przez wychowawcę haseł w słowniku, encyklopedii

Układanie prostych zdań z wyrazami: „prawo”, „obowiązek”. Dokańczanie zdań np. Mam prawo ..., Mam obowiązek ...

Doskonalenie umiejętność podawania swojego adresu domowego, nazwy miejscowości, znajomości kodu, poczty, ulicy – nauka pamięciowa adresu i daty urodzenia.

Doskonalenie i rozwijanie motoryki dużej i małej podczas udziału w zabawie noworocznej

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach
W trakcie całego roku szkolnego należy utrwalać u wychowanek znajomość swoich danych personalnych


18.01.2010-22.01.2010

Wychowanki:
-potrafią wymienić 2 powody, dla których należy pomagać osobą starszym
-potrafią upiec ciasteczka

CZY I DLACZEGO NALEŻY POMAGAĆ OSOBOM STARSZYM ?-ROZPOZNANIE WARTOŚCI MORALNYCH

Burza mózgów na temat „co to jest szacunek?”„jakie wyznajemy wartości?.
Rozmowa kierowana na temat „Czy i dlaczego należy pomagać osobom starszym”

Wykonanie laurek i gazetki z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

Zajęcia biblioteczne – wyszukiwanie wierszy w internecie, książkach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Pamięciowa nauka wybranego wiersza.

Pieczemy ciasteczka dla Babci – bezpieczne posługiwanie się sprzętem AGD
Zajęcia socjalizacyjno-uspołeczniające – zaproszenie starszej p.Burjan na mały poczęstunek z okazji Dnia Babci, recytacja wierszy.

Ruch to zdrowie – zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej

Oglądanie programów informacyjnych, filmów fabularnych

Słuchanie muzyki relaksacyjnej – szum morza

Ćwiczenia doskonalące syntezę słuchową – tworzenie sylab, zapisywanie i odczytywanie ich.

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania laurek, gazetki

Ćwiczenie i doskonalenie pamięci – nauka wierszyków na pamięć

Nauka radzenia sobie z tremą – recytacja wierszy

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy dzieci ( laurki, gazetka, ciasteczka)


25.01.2010 -29.01.2010

Wychowanki:
- potrafią wymienić 2 rodzaje narkotyków
-wymieniają 2 negatywne skutki wpływu narkotyku na organizm człowieka
-potrafią upiec pizzę przestrzegając zasady BHP

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI ANTYNARKOTYKOWEJ
„ZAŻYWASZ - PRZEGRYWASZ”

Burza mózgów na temat: „Co to są narkotyki?”, „Jakie są rodzaje narkotyków?”. Rozmowa kierowana na temat rodzajów narkotyków.

Wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu pod hasłem „Zażywasz – Przegrywasz”.

Przedstawienie sposobów odmawiania narkotyków – warsztaty dramowe z udziałem pedagoga szkolnego.

Spotkanie z pielęgniarką szkolna na temat:” Skutków wpływu narkotyków na organizm młodego człowieka”.

Zajęcia biblioteczne – wyszukanie w internecie i zaprezentowanie wychowankom zdjęć krótkich filmów ukazujących skutki zażywania narkotyków.

Zajęcia uspołeczniające – pomoc osobie starszej w utrzymaniu porządku w domu

Czynny udział w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Damnicy na temat : „Jak dbać zimom o dzikie zwierzęta?”.

Doskonalimy swoje umiejętności kulinarne – robimy pizzę

Oglądanie programów informacyjnych

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wycinania elementów gazetki tematycznej

Doskonalenie umiejętności odczytywania pełnych i połówek godzin na zegarze tarczowym; głośne odczytanie cyfr znajdujących się na zegarze

Doskonalenie umiejętności uruchamiania komputera i wyszukiwarki internetowej

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania jesiennych bukietów z wykorzystaniem liści.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
wytwory pracy wychowanek ( bukiety jesienne, anioły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.