X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9773
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc październik

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: PAŹDZIERNIK

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

05.10.2009-09.10.2009

Wychowanki:
- potrafią wymienić jakie owoce i warzywa zbieramy jesienią w sadzie, ogrodzie, lesie
- potrafią zachowując zasady BHP wykonać babkę ziemniaczaną
- potrafią rozpoznać oznaki jesieni podczas spacerów do lasu, parku, ogrodu

NADESZŁA JESIEŃ –POZNAJEMY DARY JESIENI

- Burza mózgów na temat „Po czym poznajemy, że już nadeszła jesień”. Spacer po okolicy w celu obserwacji jesiennej przyrody. Zachowanie zasad BHP podczas wykonywania „babki ziemniaczanej”..

- Rozmowa na temat jesiennych darów sadu, ogrodu i lasu. Obserwacja przyrody podczas spacerów. Pomoc osobie starszej w pracach ogrodowych

- Czynny udział wszystkich wychowanek w „Rajdzie ziemniaczanym”- impreza z okazji Święta pieczonego Ziemniaka

Wykonanie dowolną techniką prac plastycznych przedstawiających dary jesieni.

-Czytanie wierszy o tematyce jesiennej ( „Jesienią” -M. Konopnicka, „Jesienne liście” - E. Szelburg-Zaręba)oraz słuchanie Vivaldiego „Cztery pory roku”

Czynny udział w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Damnicy na temat : „ Jesienne dary lasu”.

Oglądanie programów TV, słuchanie muzyki

- Doskonalenie motoryki małej i rozwijanie zainteresowań kulinarnych podczas przygotowywania „Babki ziemniaczanej”
- Rozpoznawanie i nazywanie
przyniesionych przez wychowawcę owoców i warzyw jesiennych. Poznanie oznak jesieni podczas obserwacji otaczającej przyrody na spacerach.
- Doskonalenie i rozwijanie motoryki małej i dużej, ćwiczenie pamięci.

Słuchanie czytanych wierszy i muzyki poważnej. Doskonalenie motoryki małej – odrysowywanie i odwzorowywanie owoców i warzyw

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
instruktarz podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Wytwory pracy wychowanek: Babka ziemniaczana
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych


12.10.2009-16.10.2009

Wychowanki:
- będą potrafiły odczytać pełne i połówki godzin na zegarze tarczowym
-potrafią wykonać model zegara tarczowego
- znają zasady BHP podczas uruchomiania sprzętu AGD

UCZYMY SIĘ ODCZYTYWANIA GODZIN NA ZEGARZE TARCZOWYM

Nauka odczytywania pełnych godzin i połówek na zegarze tarczowym

Wykonanie i wręczenie kolorowych laurek pracownikom szkoły z okazji DEN
Wykonanie gazetki tematycznej z okazji DEN

Przypomnienie i utrwalenie zasad BHP podczas uruchomiania sprzętu AGD. Zajęcia praktyczne – nauka włączania kuchenki elektrycznej, i prawidłowego uruchomiania miksera kuchennego.

Uspołecznianie wychowanek poprzez udzielenie pomocy osobie starszej – p. Irenie Burjan – jesienne porządki w sadzie.

Oglądanie TV, słuchanie muzyki

Poznanie budowy zegara, głośne odczytanie liczb znajdujących się na nim

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania laurek metodą origami.

Nauka włączania kuchenki elektrycznej, i prawidłowego uruchomiania miksera kuchennego – instruktarz wychowawcy.

Przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku, miesięcy. Pamięciowa nauka zapisywania daty urodzin wychowanek

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach

Wytwory pracy wychowanek - zegary tarczowe, laurki
Co najmniej raz w miesiącu utrwalać umiejętności posługiwania się zegarem tarczowym


19.10.2009-23.10.2009

Wychowanki:
-potrafią dobrać stosowanie odzież do warunków pogodowych
- potrafią bezpiecznie uruchomić pralkę automatyczną
-znają skutki zdrowotne nieprawidłowego doboru ubioru do warunków pogodowych

WIEMY JAK SIĘ UBIERAĆ, ABY SIĘ NIE PRZEZIĘBIĆ- PROFILAKTYKA

Rozmowa kierowana z wychowankami na temat : „ doboru ubioru do warunków pogodowych”. Wyjaśnienie pojęcia „ubierać się na cebulkę”

Odczytanie i omówienie przez wychowawcę instrukcji obsługi pralki. Zajęcia praktyczne – bezpieczne uruchamianie pralki automatycznej

Spotkanie z pielęgniarką na temat : „Zdrowotnych skutków nieprawidłowego doboru ubioru do warunków pogodowych”

Pokaz prawidłowego ubioru na zimny jesienny dzień

oglądanie TV, słuchanie muzyki

Obserwacja warunków pogodowych podczas spacerów, oglądanie prognozy pogody w telewizji

Wychowawca pokazuje wychowankom jak należy ustawić pokrętła pralki, gdzie i w jakiej ilości wsypać proszek. Po czym sprawdza zapamiętaną wiedzę po przez zadawanie prostych pytań np. Co to za pokrętło?
Którym pokrętłem ustawiamy temperaturę?

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalkulatorem i liczydłem (proste obliczenia)

Samodzielne przygotowanie odpowiedniego stroju na zimny, jesienny dzień

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Ocena umiejętności wychowanków podczas zajęć


25.10.2009 -30.10.2009

Wychowanki:
-potrafią wspominać swoich bliskich
-potrafią właściwie zachować się na cmentarzu i wiedzą jak uporządkować grób
- potrafią stosując poznane zasady bezpieczeństwa samodzielnie wyprasować koszulę

PAMIĘTAJMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI- PRZYGOTOWANIA DO DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Rozmowa na temat zbliżającego się Święta Zmarłych. Wychowanki opowiadają o osobach zmarłych ze swoich rodzin, o miejscach do których będą jechały na groby.

Zachowując poznane zasady BHP prasują koszulę

Wykonanie stroiku na grób byłego wychowanka

Spacer na miejscowy cmentarz w celu uporządkowania . Mogiły byłego wychowanka. Grabienie i zwożenia liści z zaniedbanych mogił.

Zajęcia uspołeczniające – pomoc osobie starszej w utrzymaniu porządku w ogrodzie

Oglądanie TV, słuchanie muzyki

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się krótkimi, ale pełnymi zdaniami.

Każda wychowanka samodzielnie pod czujnym okiem i instruktażem wychowawcy obsługuje żelazko podczas samodzielnej próby wyprasowani koszuli.

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania stroiku.

Ćwiczenie grafomotoryki , pisanie po śladzie, odwzorowywanie liter, kształtów, utrzymywanie się w liniaturze

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy wychowanek = stroik

Wychowawcy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.