X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9772
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc wrzesień

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010

GRUPA I
MIESIĄC: WRZESIEŃ

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

01.09.2009-04.09.2009
Wychowanki:
- poznają i utrwalają podstawowe zasady poruszania się po drogach
- potrafią bezpiecznie przejść przez ulicę zachowując poznane zasady bezpiecznego poruszania się
- przestrzegają zasad BHP podczas sporządzania koktajlu

UCZULENIE WYCHOWANEK NA PRZESTRZEGANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OŚRODKA I POZA NIM W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2009/2010

- Pogadanka o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze w terenie zabudowanym i niezabudowanym.
- Czynny udział wychowanek w urządzaniu grupy poprzez układanie grupowych przedmiotów według gustu dziewcząt.
- przypomnienie i utrwalenie regulaminu pracowni gospodarstwa domowego. Wspólne wykonanie koktajlu malinowego
Oglądanie programów TV, słuchanie muzyki

- Praktyczna nauka , pod bacznym okiem wychowawcy, przechodzenia przez jezdnię podczas spacerów ulicami Damnicy
- Doskonalenie umiejętność podawania swojego adresu domowego, nazwy miejscowości, znajomości kodu, poczty, ulicy
- Przypomnienie i utrwalenie alfabetu, pisanie liter z pamięci, drukowanych po śladzie

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Sprawdzenie pomieszczeń urządzonych przez wychowanków.
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

W trakcie całego roku szkolnego należy utrwalać u wychowanek znajomość swoich danych personalnych


07.09.2009-11.09.2009

Wychowanki:
- znają i akceptują swoje obowiązki (przydział dyżurów porządkowych)
-potrafią samodzielnie nawlec igłę, przyszyć guzik
- znają i akceptują regulamin internatu

ZAPOZNANIE WYCHOWANEK Z REGULAMINEM OŚRODKA

Rozmowa o obowiązkach dyżurnej i samorządu grupowego. Wyjaśnienie przez wychowawcę po przez podanie konkretnych czynności, na czym polega pełnienie poszczególnych dyżurów

Doskonalenie umiejętności nawlekania igły i przyszywania guzików – zajęcia praktyczne

Odczytanie przez wychowawcę i wspólne omówienie regulaminu internatu (zebranie grupowe) Opracowanie i zawarcie kontraktu z grupą

Uspołecznianie wychowanek poprzez udzielenie pomocy osobie starszej – p. Irenie Burjan w utrzymaniu ładu i porządku w sadzie

Oglądanie programów telewizyjnych, słuchanie muzyki

Doskonalenie operacji myślowych – dodawanie i odejmowanie w pamięci i na konkretach w zakresie od 0-30 i od 0-100 , pisanie cyferek po śladzie

Usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo -ruchowej (nauka nawlekania igły, próba samodzielnego przyszycia guzika)

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie wskazanej daty przez wychowawcę

Przypomnienie i utrwalenie nazw pór roku, miesięcy. Pamięciowa nauka zapisywania daty urodzin wychowanek

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach
Wytwory pracy wychowanek - samodzielnie przyszyty guzik


14.09.2009-18.09.2009

Wychowanki:
-potrafią segregować śmieci i rozumieją dlaczego przetwarzamy odpady
- potrafią bezpiecznie nawlec igłę, wyszyć swoje imię
-odróżniają na obrazkach podstawowe grzyby jadalne od trujących

OGÓLNOPOLSKA AKCJA „SPRZĄTANIA ŚWIATA” -
REALIZACJA IDEI ZBIERANIA ŚMIECI Z TERENU PLACÓWKI

Czynny udział w akcji „sprzątanie świata” poprzez zbieranie i segregowanie śmieci z terenu Ośrodka - pogadanka na temat ekologii

Doskonalenie umiejętności posługiwania się igłą – wyszywanie swojego imienia

Przedstawienie i omówienie plansz przedstawiających grzyby jadalne i trujące. Wspólne stworzenie listy grzybów jadalnych.

Nauka prawidłowego zbierania grzybów , rozpoznawanie znalezionych grzybów – grzybobranie

oglądanie TV, słuchanie muzyki

Ćwiczenia doskonalące syntezę słuchową – tworzenie sylab, zapisywanie i odczytywanie ich.

Usprawnianie motoryki małej, koordynacji wzrokowo -ruchowej (nauka nawlekania igły, próba samodzielnego wyszycia litery swojego imienia)

Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej i percepcji słownej– dopasowywanie nazw grzybów do obrazków, głośne odczytywanie nazw grzybów

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu – uzupełnienie luk wyrazach

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy dzieci ( wyszyte imię, zebrane grzyby)


21.09.2009-25.09.2009

Wychowanki:
-wiedzą jak należy zachować się w lesie
-potrafią wspólnie wykonać zupę grzybową zachowując poznane zasady BHP pracy w kuchni
- chętnie uczestniczą w spacerach i zabawach na świeżym powietrzu


RELAKS NA ŚWIEŻYM POWIETRZU– GRZYBOBRANIE

Przypomnienie i utrwalenie zasad zachowania się w lesie. Praktyczne rozpoznawanie poznanych grzybów – udział całej grupy w internackim „grzybobraniu”

Wykonanie zupy grzybowej z instruktarzem wychowawcy

Rekreacja na świeżym powietrzu; spacery po okolicy, gry i zabawy ruchowe na boisku.

Rozwijanie aktywności twórczej wychowanek – wykonanie dowolną techniką „portretu grzyba”

Zajęcia uspołeczniające – pomoc osobie starszej w utrzymaniu porządku w ogrodzie

Oglądanie TV, słuchanie muzyki

Rozwijanie i doskonalenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas grupowego grzybobrania.

Stymulacja zmysłów : węchu, wzroku, dotyku podczas rozpoznawania darów lasu (grzyb, szyszka, jarzębina, mech, liście, igliwie sosny lub świerka)

Ćwiczenie grafomotoryki , pisanie po śladzie, odwzorowywanie liter, kształtów, utrzymywanie się w liniaturze.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się zegarem tarczowym – odczytywanie pełnych godzin

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy wychowanek ( zupa grzybowa, portret grzyba)


28.09.2009 -02.10.2009

Wychowanki:
- wiedza jakie są oznaki nadchodzącej jesieni
-uczy się oceniania walorów smakowych (kwaśny , gorzki, słodki) kosztując świeże owoce i warzywa
- potrafią wykonać ciasto urodzinowe i odpowiednio do okazji nakryć stół

PIERWSZE OZNAKI JESIENI

Burza mózgów na temat oznak nadchodzącej jesieni.

Rozpoznawanie i degustacja darów jesieni świeżych owoców i warzyw, ocena walorów smakowych. Wykonujemy cisto urodzinowe dla Natalii

Wyprawiamy urodziny Natalii – nauka nakrywania stołu i składania życzeń urodzinowych.

Obserwowanie oznak jesieni podczas spaceru do lasu, na łąkę, pole.

Oglądanie TV, słuchanie muzyki

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów. Zabawa w kolory – wychowawca wykorzystując otaczające go rzeczy, przedmioty zadaje dziecku pytanie np. gdzie w grupie znajduje się żółty kolor? Itp.

Stymulacja zmysłów : węchu, wzroku, dotyku smaku podczas rozpoznawania owoców i warzyw jesiennych

Doskonalenie umiejętności składania życzeń.

Doskonalenie umiejętności matematycznych – dodawanie i odejmowanie na konkretach i w pamięci w zakresie 0-30 i od 0-100

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
instruowanie wychowanek podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Wytwory pracy wychowanek ( ciasto urodzinowe)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.