X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9775
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc listopad

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: LISTOPAD

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


02.11.2009-06.11.2009

Wychowanki:
-samodzielnie myją całe ciało, piorą bieliznę osobistą

-potrafią ugotować zupę ogórkową

WDROŻENIE DO SAMODZIELNOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI WYCHOWANEK
Burza mózgów na temat : Co oznacza pojęcie „samodzielność”, „samorządność”, „odpowiedzialność za kogoś, za coś”. Przypomnienie i utrwalenie na czym polega samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych

Praca z książką popularnonaukową (encyklopedia, słownik wyrazów obcych), obsługiwanie wyszukiwarki internetowej – w celu wyjaśnienia pojęć „samodzielność”, „samorządność”, „odpowiedzialność za kogoś, za coś”

Zajęcia uspołeczniająco -socjalizacyjne – pomoc osobie niepełnosprawnej (p. M. Konkol) w utrzymaniu porządku w mieszkaniu.

Rozwijanie zainteresowań kulinarnych – przygotowanie zgodnie z poznanymi zasadami BHP zupy ogórkowej

Wykonywanie aniołów na kiermasz z masy solnej.

Doskonalenie sprawności ruchowej – gry i zabawy na sali gimnastycznej

Oglądanie wieczornych wiadomości.

Poznajemy różne rodzaje muzyki – w tym tygodniu słuchamy disco- polo

Aktywizowanie wychowanek do dokładności podczas wykonywania czynności samoobsługowych ( kąpiel, ubieranie się, wykonywanie przydzielonych dyżurów)

- Przypomnienie i utrwalenie alfabetu, pisanie liter z pamięci, po śladzie. Nauka uruchamiania wyszukiwarki internetowej

Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Doskonalenie motoryki dużej – zamiatanie, odkurzanie, mycie naczyń

Doskonalenie motoryki małej – obieranie i krojenie warzyw, Rozpoznawanie warzyw za pomocą zmysłów smaku, wzroku, dotyku

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Instruowanie podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

Wytwory pracy wychowanek (zupa jarzynowa, anioły)


09.11.2009-13.11.2009

Wychowanki:
-znają dwie zwrotki hymnu państwowego na pamięć
-potrafią wymienić i rozpoznać symbole narodowe
- znają i podają swój adres zamieszkania
-potrafią wykonać zupę jarzynową

„MÓJ DOM – MOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
Rozmowa kierowana na temat tradycji obchodów dnia 11-tego listopada w domach rodzinnych wychowanek. Zapoznanie wychowanek z wydarzeniami, które miały miejsce 11-go listopada 1918r. Wykonanie gazetki na temat „Święta Niepodległości”

Burza mózgów na temat: „Co to jest symbol narodowy? Jakie są symbole narodowe? Nauka prawidłowego zachowania się wychowanek podczas apeli patriotycznych
Przygotowanie wychowanek do apelu z okazji Święta Niepodległości.

Pamięciowa nauka hymnu Polski. Wspólne śpiewanie hymnu.

Utrwalenie wiadomości o warzywach – wykonanie zupy jarzynowej

Odlewanie z gipsu elementów dekoracyjnych na kiermasz świąteczny

Doskonalenie umiejętność podawania swojego adresu domowego, nazwy miejscowości, znajomości kodu, poczty, ulicy – nauka pamięciowa adresu

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie wskazanej daty przez wychowawcę

Doskonaleniu motoryki małej i koordynacji wzrokowo -ruchowej (rozpoznawanie wielozmysłowe warzyw, obieranie i krojenie warzyw )

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Udział wychowanek w zajęciach

Wytwory pracy wychowanek -( gazetka tematyczna, zupa jarzynowa , anioły)
W trakcie całego roku szkolnego należy utrwalać u wychowanek znajomość swoich danych personalnych


16.11.2009-20.11.2009

Wychowanki:
-potrafią dokładnie umyć całe ciało
-podczas toalety używają przyborów toaletowych (mydło, szampon, płyn do higieny, pasta do zębów)
- wykonują przydzielone dyżury
-używają rękawiczek
Wykonanie gazetki tematycznej. Przypomnienie i utrwalenie zasad dbania o higienę osobistą i czystość w grupie.

Spotkanie z pielęgniarką szkolną na temat: „ Jak skutecznie dbać o higienę osobistą?”.

Udział w internackim turnieju w warcaby


Wykonanie dowolną techniką plastyczną plakatu „Dbamy o higienę osobistą”

zajęcia uspołeczniające – pomoc osobie niepełnosprawnej w utrzymaniu ładu i porządku w jej domu.

Odczytanie i szczegółowe omówienie przez wychowawcę ulotek informacyjnych znajdujących się na środkach czystości ( Ajax, domestos, cif, sidolux) – bezpieczne posługiwanie się środkami czystości.

Ruch to zdrowie – zajęcia rekreacyjno-sportowe na sali gimnastycznej

Oglądanie programów informacyjnych, filmów fabularnych
Słuchanie muzyki relaksacyjnej – śpiew ptaków

Ćwiczenia doskonalące syntezę słuchową – tworzenie sylab, zapisywanie i odczytywanie ich.


Doskonalenie motoryki małej i rozwijanie myślenia logicznego – nauka gry w warcaby

Rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania plakatu

Nauka bezpiecznego posługiwania się środkami czystości.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Wytwory pracy dzieci ( plakat)23.11.2009 -27.11.2009

Wychowanki:
-potrafią włączyć i wyłączyć komputer, telewizor,
-posługują się wyszukiwarką internetową
-podłączają video do telewizora

UCZYMY SIĘ KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU

Zapoznanie wychowanek z zagrożeniami i szansami , jakie niesie współczesna kultura i wirtualna rzeczywistość. Wykonanie gazetki tematycznej.

Zajęcia praktyczne – nauka prawidłowego podłączania i posługiwania się DVD i video. Oglądanie filmu przyrodniczego na video

Przypomnienie i utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z internetu. Wizyta w centrum multimedialnym, nauka uruchamiania przeszukiwarki internetowej

Zajęcia uspołeczniające – pomoc osobie starszej w utrzymaniu porządku w domu

Czynny udział w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo w Damnicy na temat : „Poznajemy leśne drzewa”.

Oglądanie programów informacyjnych.

Poznajemy utwory W.A.Mozarta - słuchanie muzyki poważnej.

Lepienie z masy solnej aniołów na kiermasz świąteczny

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wycinania elementów gazetki tematycznej

Doskonalenie umiejętności odczytywania pełnych i połówek godzin na zegarze tarczowym; głośne odczytanie cyfr znajdujących się na zegarze

Doskonalenie umiejętności uruchamiania komputera i wyszukiwarki internetowej

Doskonalenie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania jesiennych bukietów z wykorzystaniem liści.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
wytwory pracy wychowanek ( bukiety jesienne, anioły)


30.11.2009 -04.12.2009

Wychowanki:
- potrafią zaadresować kopertę wpisując w odpowiednie miejsca nadawcę i adresata
- potrafią wypełnić druk przekazu pieniężnego
- znają i wymieniają źródła zachorowań na AIDS
- posługują się wagą kuchenną

POZNAJEMY PRACĘ LUDZI NA POCZCIE

Burza mózgów nt.”Co kojarzy Ci się z nazwą poczta?”. Odegranie scenek dramowych –„zakup kartek i znaczków pocztowych”

Wykonanie gazetki tematycznej – "Andrzejki, Katarzynki – wieczór wróżb i zabaw". Czynny udział w konkursach i zabawach zorganizowanych z okazji „Andrzejek”.

Wycieczka na pocztę -zakup kartki świątecznej i znaczka, pobranie i nauka wypełniania druków przekazów pieniężnych, nauka adresowania kopert

„Światowy Dzień Walki z AIDS” Spotkanie z pielęgniarką nt. ;Jak uchronić się przed AIDS”. Gazetka tematyczna

Poznajemy drogę listu od nadawcy do adresata – zapamiętanie własnego adresu zamieszkania

Uczymy się posługiwania wagą kuchenną - pieczemy kruche ciasteczka – zajęcia praktyczne

Malowanie i lakierowanie ozdób świątecznych

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem nietypowych przedmiotów (np. plastikowe butelki, kubki, kamyki itp.)

Oglądanie programów informacyjnych, słuchanie muzyki

Doskonalenie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wspólnej zabawy andrzejkowej.

Doskonalenie techniki czytania metodą sylabową wyrazów, zdań, krótkich tekstów.

Pamięciowa nauka adresu zamieszkania: kod, ulica, miejscowość

Nauka posługiwania się waga kuchenną – odważanie wskazanych w przepisie składników.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

instruowanie wychowanek podczas zajęć z gospodarstwa domowego

Wytwory pracy wychowanek ( ciasteczka, wypełnione przekazy, prawidłowo wypełnione koperty, gazetki tematyczne)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.