X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9575
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY OPRACOWANY PRZEZ OPIEKUNA STAŻU

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani Olgi Zatoń ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Opiekun stażu – mgr Danuta Głodna
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010r.
Pani Olga Zatoń we wrześniu 2009 roku po raz pierwszy rozpoczęła pracę w przedszkolu jako nauczyciel i wychowawca grupy 3, 4-latków. Jako opiekun stażu, starałam się wspierać ją i pomagać w adaptacji do warunków pracy w przedszkolu. Wskazywałam źródła wiedzy merytorycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych. Na bieżąco służyłam radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów metodycznych i wychowawczych.
W okresie stażu trwającego 9 miesięcy stażystka realizowała zaplanowane w planie rozwoju zawodowego zadania. Poznała zadania i zasady funkcjonowania szkoły, przedszkola oraz wszelkie dokumenty z tym związane. Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawała się z obowiązującą dokumentacją i przepisami prawa oświatowego. Na tej podstawie opracowała plan pracy z grupą 3, 4-latków.
Sporządzony został kontrakt między stażystką, a opiekunem stażu. W ciągu całego stażu raz w miesiącu obserwowała zajęcia prowadzone przez opiekuna, a także sama prowadziła zajęcia w obecności opiekuna stażu. Dało to jej możliwość doskonalenia swojego warsztatu pracy. Zajęcia były omawiane. Pani Olga sporządzała notatki, formułowała wnioski, wymieniała się spostrzeżeniami z opiekunem. Zajęcia prowadziła różnymi metodami i formami, wykorzystywała bogate środki dydaktyczne własnoręcznie wykonane. Zajęcia były zaplanowane, przemyślane, atrakcyjne. Jako początkujący nauczyciel radziła sobie w pracy wychowawczej z małymi dziećmi. W tej dziedzinie nastąpił znaczący rozwój zawodowy nauczyciela. W trakcie trwania stażu współpracowała z nauczycielkami przedszkola. Angażowała się w organizowanie imprez przedszkolnych, co przyniosło korzyści dzieciom. Potrafiła zintegrować się ze środowiskiem lokalnym przez współpracę z rodzicami przy okazji organizowania uroczystości grupowych (Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia, Dzień Babci I Dziadka, Dzień Mamy). Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością, ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Nauczycielka uczestniczyła w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach Zespołu przedszkolnego i w ramach potrzeb, indywidualnych spotkaniach z opiekunem. Uczestniczyła w szkoleniu w CEN w celu pogłębienia swojej wiedzy merytorycznej i metodycznej. Zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Kolory wiosny” dla wszystkich grup przedszkolnych. W trakcie trwania stażu prowadziła zajęcia plastyczne z dzieckiem uzdolnionym według opracowanego planu.
Nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Stażystka konsultowała się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji zadań planu rozwoju zawodowego oraz wychowawczo - dydaktycznych w pracy z dziećmi. Jest osobą komunikatywną, otwartą na sugestie. Rzetelnie spełniała wymagania i sumiennie wykonywała swoje zadania. Trafnie oceniała swoje mocne i słabe strony.
Uważam, że Pani Olga Zatoń zrealizowała zamierzone zadania. Planowo wywiązywała się również z zaplanowanych przedsięwzięć, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie. Na podstawie moich obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nauczycielkę, proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
Opiekun stażu
mgr Danuta Głodna
nauczyciel mianowany
Gminnego Przedszkola w Zespole Szkół w Rąbinie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.