X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9247
Przesłano:

Podstawowe komponenty komputera - konspekt lekcji informatyki

KONSPEKT LEKCJI
Grzegorz Romotowski
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych
Klasa: - 3 Technikum Informatyczne Data zajęć: 10.09.08r
- 1 A Technikum Informatyczne Data Zajęć: 15.09.08r
- 1 B Technikum Informatyczne Data Zajęć: 16.09.08r

Temat Lekcji: Podstawowe komponenty komputera.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- Wymienić podstawowe komponenty komputera,
B. Zrozumienie:
- Omówić podstawowe komponenty komputera,
- Wyjaśnić sposoby montażu poszczególnych komponentów w komputerze

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- Zmontowanie komputera na podstawie poznanych komponentów
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Wykryć które komponenty są błędnie podłączone na podstawie sygnałów dźwiękowych komputera

III. Postawy: Poznanie komponentów oraz techniki składania komputera.
Strategia: A, O
Metody Nauczania: wykład informacyjny, pokaz, ćwiczenia
Środki Dydaktyczne: komputer ćwiczeniowy, notatka, podstawowa konfiguracja komputera ćwiczeniowego, urozmaicona konfiguracja komputera ćwiczeniowego, lista z komponentami komputera.

TOK LEKCJI
Ogniwo:
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.
2.
Sprawdzenie pracy domowej.
3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.
4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.
5.
Wzorowy pokaz danej czynności.
6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.
7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.
8.
Usystematyzowanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.
9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.
10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.
11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności.

Przebieg Lekcji:
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się z podstawowymi komponentami wchodzącymi w skład komputera oraz sposób montażu tych komponentów do komputera.”

N: omawia poszczególne części komputera (ich zastosowanie, właściwości) z jednoczesnym pokazem danej części, oraz przykładowym miejscem podłączenia części.
ZAŁĄCZNIK: Notatka
U: słuchają oraz przypatrują się. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: wykonuje prawidłowy pokaz złożenia komputera z wcześniej omówionych komponentów i sposobach podłączania części.
U: przypatrują się.

N: prosi uczniów o własnoręczne złożenie komputera (dzieli klasę na grupy w przypadku dużej liczby uczniów), kontroluje przebieg składania komputera oraz pomaga w razie konieczności.
ZAŁĄCZNIK: Podstawowa konfiguracja komputera ćwiczeniowego
U: składają komputer wg. konfiguracji podanej przez nauczyciela.

N: gdy komputer został prawidłowo złożony nauczyciel prosi o zmianę konfiguracji komputera.
ZAŁĄCZNIK: Zmieniona (urozmaicona) konfiguracja komputera ćwiczeniowego
U: składają komputer wg. nowej konfiguracji podanej przez nauczyciela.

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy składaniu komputera oraz omawia błędy składania komputera jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają

N: nawiązuje do faktu że obecnie prawie w każdym domu znajduje się komputer przez co taka wiedza przyda się uczniom w wielu przypadkach przy ich własnych komputerach.
U: słuchają

N: pokazuje na komputerze ćwiczeniowym w jaki sposób można wykryć komponenty które zostały źle podłączone na podstawie sygnałów dźwiękowych wychodzących z głośniczka podłączonego do komputera. Pokazuję przykład źle podłączonej karty graficznej, pamięci ram oraz nie podłączenia monitora lub wyświetlacza.
U: słuchają, przypatrują się oraz zapisują informacje

N: pyta się czy uczniowie umieją tworzyć prezentacje w PowerPoint? Jeśli TAK - Nauczyciel puszcza listę na której znajdują się komponenty komputera – każdy uczeń podpisuje się pod jedną częścią która mu najbardziej odpowiada na temat której ma stworzyć prezentacje PowerPoint do 15-20 slajdów. Nauczyciel mówi że na następnej lekcji każdy z uczniów będzie prezentował szczegółowo swój temat.
Jeśli NIE - Nauczyciel puszcza listę na której znajdują się komponenty komputera – każdy uczeń podpisuje się pod jedną częścią która mu najbardziej odpowiada na temat której ma zgromadzić informacje w domu (Internet, Biblioteka). Nauczyciel mówi że na następnej lekcji będziemy uczyć się tworzenia prezentacji w PowerPoint a następnie każdy z uczniów będzie tworzył prezentacje odnośnie swojego tematu.
ZAŁĄCZNIK: lista z komponentami komputera
U: podpisują się na liście (zapamiętują bądź zapisują co mają zrobić), wychodzą na przerwę.

Literatura dla ucznia: Informatyka dla liceum - podręcznik
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.