X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9246
Przesłano:

Rysowanie i edycja krzywych - konspekt lekcji z informatyki

KONSPEKT LEKCJI
mgr inż. Grzegorz Romotowski
Szkoła: Zespół Szkół Technicznych
Przedmiot: Multimedia i Grafika Komputerowa.
Klasa: - 3 A Technikum Informatyczne Data zajęć: 19.10.09r (45min)

Temat Lekcji: Rysowanie i edycja krzywych.

Cele Kształcenia
I. Poziom wiadomości
A. Zapamiętanie:
- wymienić programy graficzne oraz grafikę w której stosuje się krzywe i węzły,
B. Zrozumienie:
- wyjaśnić zastosowanie krzywych, węzłów w grafice wektorowej,

II. Poziom umiejętności
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych:
- rysować, edytować krzywe i węzły,
D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
- Zaplanować rysunek za pomocą krzywych.

III. Postawy: kształcenie umiejętności w posługiwaniu się narzędziami graficznymi.
Strategia: A, O
Metody Nauczania: pokaz, ćwiczenia
Środki Dydaktyczne: komputery ćwiczeniowe, rzutnik multimedialny, program graficzny - Inkscape, materiały ćwiczeniowe.

TOK LEKCJI
Ogniwo:
1.
Wprowadzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.
2.
Sprawdzenie pracy domowej.
3.
Uświadomienie uczniom celu lekcji – podanie nazwy i znaczenie danego działania.
4.
Ustalenie zasad i reguł, które w danym działaniu mają znaleźć zastosowanie.
5.
Wzorowy pokaz danej czynności.
6.
Wykonanie zadania przez uczniów pod kontrolą nauczyciela.
7.
Systematyczne i samodzielne ćwiczenie odpowiednio urozmaicone.
8.
Usystematyzo-
wanie i utrwalanie zdobytej wiedzy.
9.
Wbudowanie nowych treści w system dotychczasowej wiedzy.
10.
Zastosowanie nowej wiedzy w nowych sytuacjach dla ucznia.
11.
Zadanie pracy domowej w celu utrwalenia umiejętności.

Przebieg lekcji:
N: wprowadza uczniów do klasy, wycisza ich, prosi o zajęcie miejsc, sprawdza listę obecności.

N: sprawdza pracę domową (jeżeli była zadana).

N: „Celem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapoznanie się
z narzędziem programu Inkscape tj. rysowanie i edycja krzywych.”

N: omawia czym są krzywe tzw. „krzywe Beziera” i gdzie mają swoje zastosowanie:
„Krzywa Béziera jest to parametryczna krzywa zawierająca zbiór punktów, które decydują o kształcie krzywej oraz węzły - punkty kontrolne. Krzywe są powszechnie stosowana w programach do projektowania inżynierskiego CAD (AutoCad), projektowania grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Illustrator, Inkscape), oraz w grafice wektorowej (np. format SVG).”
U: słuchają oraz przypatrują się. Zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: Otworzenie pustego dokumentu w programie Inkscape. Za pomocą Narzędzia "rysowanie krzywych Beziera" umieszczenie kilku krzywych w pustym dokumencie poczym narzędziem "edycja węzłów" edytuje krzywe oraz węzły.
U: przypatrują się oraz zapisują w zeszycie ważniejsze informacje.

N: prosi uczniów o samodzielne wykonanie kolejnych poleceń pokazanych na rzutniku multimedialnym. Nauczyciel kontroluje przebieg ćwiczeń oraz ewentualnie udziela pomocy.
U: ćwiczą tworzenie krzywych oraz ich edycje.
• Ćwiczenie 1.svg

N: prosi uczniów o wykonanie poleceń w dalszej części pokazu (pokazuje je na rzutniku multimedialnym) które są odpowiednio urozmaicone.
U: ćwiczą tworzenie krzywych oraz ich edycje.
• Ćwiczenie 2.svg

N: Podsumowuje dotychczasowe działania, przypomina na co należy zwracać uwagę przy poszczególnych czynnościach przy tworzeniu i edycji krzywych Beziera oraz omawia błędy z ćwiczeń jeżeli takowe zaistniały.
U: słuchają.

N: podaje przykłady możliwego wykorzystania poznanych metod
tworzenia i edycji krzywych, do czego będą przydatne uczniom poznane funkcje. (dokładniejsze tworzenie obiektów wektorowych oraz zastosowanie w animacji komputerowej).
U: słuchają.

N: tłumaczy dla uczniów że poznane techniki tworzenia krzywych Beziera są podobne w innych programach graficznych, różnią się nieznacznie metodyką wykonywania jednakże są zbliżone do siebie przez co praca w innych środowiskach graficznych nie powinna sprawiać większych trudności. Zaś umiejętne posługiwanie się takimi programami na pewno będzie przydatne w następnych etapach ich edukacji.
U: słuchają.

Przećwiczenie poznanych umiejętności tworzenia i edycji krzywych w domu (Inkscape - program można ściągnąć z Internetu do darmowego wykorzystania).

Literatura dla ucznia: Informatyka dla liceum - podręcznik.
Literatura dla nauczyciela: Program nauczania.

Ćwiczenie 1

Kwiat utworzony z krzywych Beziera.

Ćwiczenie 2

1. Samochód utworzony z krzywych Beziera na podstawie obrazka (złącznik: samochód.jpg).
2. Gotowy rysunek po zmianie kolorystyki i usunięciu obrazka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.