X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9255
Przesłano:

Geneza i wybuch II wojny światowej. Lekcja otwarta z elementami języka angielskiego dla klas maturalnych w związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę

KONSPEKT

Temat: Geneza i wybuch II wojny światowej. Lekcja otwarta z elementami języka angielskiego dla klas maturalnych w związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji ZSRR na Polskę.

Odbiorca zajęć:

Czas realizacji: 90 minut

Cele:

ogólny :
charakterystyka genezy i wybuchu II wojny światowej
wprowadzenie słownictwa o tematyce wojennej w języku angielskim

operacyjne:
uczeń potrafi:
- podać datę wybuchu wojny,
- wymienić agresorów,
- przedstawić genezę II wojny,
- scharakteryzować pakt Ribbentrop- Mołotow,
- wyszukiwać informacje z tekstów źródłowych,
- rozpoznać kto napisał lub powiedział wybrane słowa,
- wskazać o jakich wydarzeniach z czasu II wojny opowiadają teksty piosenek,
- określić o jakiej jednostce wojskowej jest mowa w wybranych piosenkach oraz podać jej dowódcę i teren walk, w których brała udział.
- połączyć słownictwo o tematyce wojennej w języku polskim ze słownictwem w języku angielskim
- posługiwać słownictwem słownictwem tematyce wojennej
- przygotować ulotki w języku angielskim
- przygotować scenki w języku angielskim, dot. sytuacji po rozpoczęciu wojny

Metody:
poszukująca
problemowo – aktywizująca
praktyczna – ćwiczenia ustne i pisemne
podająco - wyjaśniająca

Formy: praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- teksty źródłowe,
- film,
- karty pracy,
- zestaw słownictwa
- zestaw zdań do uzupełnienia
- krzyżówka
- zestaw ulotek

Tok lekcji:

Faza wstępna:

- Sprawy organizacyjne (sprawdzenie obecności, przyporządkowanie uczniów do grup)
- Uczniowie słuchają piosenki „Biały krzyż,” a następnie odpowiadają na pytanie (karta pracy nr 1):

O jakim wydarzeniu opowiada ta piosenka, które słowa o tym świadczą?

- Nauczyciel przedstawia temat i formę zajęć, a następnie prosi o podanie daty.

Faza realizacji:
Przyczyn wojny należy szukać jednak znacznie wcześniej, a mianowicie w traktacie wersalskim, który miał uporządkować powojenny świat oraz w sytuacji międzynarodowej.
Każda z grup na karcie pracy nr2 wynotuje przyczyny wybuchu wojny, skupiając się jednak na wybranym zagadnieniu:
1. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.
2. Nieumiejętna polityka państw zwycięskich wobec Niemiec.
3. Faszyzm we Włoszech.
4. Faszyzm w Niemczech.
5. Łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy.
6. Polityka Anglii i Francji wobec niemieckich ekspansji.
7. Stosunek III Rzeszy i ZSRR do Polski.

Teraz zobaczycie materiał filmowy- fragment filmu „II wojna światowa. Za zamkniętymi drzwiami” i odpowiecie na pytania z karty pracy nr 3:

1. W jakim celu i kiedy Moskwę odwiedził Joachim von Ribbentrop?
2. Jak przed podpisaniem paktu Hitler postrzegał Rosjan?
3. Dlaczego Ribbentrop spotkał się ze Stalinem i Hitler obiecywał Stalinowi?
4. Dlaczego pakt miał tzw. sekretną część?
5. Jakich kwestii dotyczyła sekretna część paktu?
6. Dlaczego trudne było wyjaśnienie obydwu narodom podpisanie tego paktu?
7. Jakie skutki miało podpisanie paktu Ribbentrop- Mołotow?

Wiemy już, jakie skutki wywołało podpisanie paktu Ribbentrop- Mołotow-
31 sierpnia 1939r. Hitler podpisał ściśle tajny rozkaz napaści na Polskę następnego dnia o świcie.
Wcześniej rozkazał swej armii: „Bądźcie bez litości, bądźcie brutalni, nasza przewaga daje nam wszystkie prawa.”
1 września o 4:40 bez wypowiedzenia wojny, wojska niemieckie zgodnie z planem
o kryptonimie “Fall Weiss” uderzyły na Polskę na całej długości polsko- niemieckiej granicy oraz z Moraw i Słowacji.
Pierwszym polskim miastem, na które spadły bomby był Wieluń- o 4:40 rozpoczął się niemiecki nalot dywanowy- zginęło prawie 1200 osób. Ofiarami była ludność cywilna. Miasto zostało zniszczone w prawie 75 %.
Jednak symbolem ataku Niemiec stało się ostrzelanie polskiej składnicy wojskowej Westerplatte o godz. 4:45 przez pancernik Schleswig- Holstein. Przez 7 dni ponad 180 żołnierzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego, a potem kpt. Franciszka Dąbrowskiego, stawiało czoła przeważającym siłom wroga.
Tak zaczęła się II wojna światowa, najpotężniejsze i najstraszniejsze wydarzenie w historii ludzkości. Od pierwszych chwil jej trwania cierpiała ludność cywilna. Agresor siał spustoszenie, kierował się gwałtem i przemocą, mordował bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci. Każdego dnia, każdej minuty ginęli ludzie, domy obracały się w gruzy, a ziemia płonęła ogniem i krwią.
17 września nad ranem rozpoczął się kolejny akt tragedii Polski. ZSRR dokonał agresji na nasz kraj, łamiąc wiele międzynarodowych paktów. Ten zdradziecki atak, ten cios w plecy przypieczętował klęskę Polski. Mimo bohaterskiej obrony i postawy naszych żołnierzy i cywilów nie byliśmy w stanie podołać tym niszczycielskim siłom. W ogromie tej tragedii pozostaliśmy sami. Nasi sojusznicy prowadzili tak zwaną dziwną wojnę- mimo wypowiedzenia Niemcom wojny biernie przyglądali się rozpaczliwej walce Polaków o utrzymanie niepodległości- francuskie wojsko przekroczyło granicę z III Rzeszą, a następnie ustawiano np. plakaty o treści - "Prosimy nie strzelać. My nie strzelamy".
ale po oddaniu kilku strzałów powróciło do kraju, a Anglicy wysłali nad Berlin samolot, z którego zrzucono ulotki. Brytyjski RAF rozpoczął akcję „Nickel” polegającą na masowym zrzucie ulotek propagandowych na terytorium niemieckim. Zrzutu dokonywały brytyjskie bombowce w lotach nocnych. Do pierwszej tego typu akcji doszło już w nocy z 3 na 4 września 1939 roku. Ulotki zawierały rozmaite treści propagandowe o charakterze antynazistowskim, informacje że za wywołanie wojny odpowiada tylko i wyłącznie hitlerowski reżim oraz ostrzeżenia, że Niemcy nie będą w stanie wygrać tej wojny. Anglicy mieli nadzieję oddziaływać w ten sposób niszcząco na niemieckie morale.
Zasadność dokonywania „akcji ulotkowych” w sytuacji, gdy Niemcy bezlitośnie masakrowali Polskę, nie wzdragając się przy tym przed łamaniem wszelkich zasad wojny powietrznej, budziło kpiny i sceptycyzm wśród wielu brytyjskich polityków i przedstawicieli społeczeństwa. Edward Spears poseł Izby Gmin oświadczył wręcz: „To haniebne, wojować konfetti z bezlitosnym wrogiem, który niszczy cały naród. Ośmieszyliśmy się, organizując taki karnawał. Był potrzebny jak rozszalałemu maniakalnemu mordercy pogadanka wychowawcza”.
Po Wielkiej Brytanii krążył dowcip o pilocie RAF, który wyrzucił z samolotu nierozwiązaną paczkę z ulotkami. „Co ty robisz? Chcesz kogoś zabić?”, zbeształ go dowódca.

Waszym zadaniem teraz będzie przygotowanie ulotek w języku angielskim, nawołujących do zaprzestania działań wojennych (karta pracy nr 4), ( zestaw ulotek).

Wiadomym jest, że Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom pod wpływem opinii społecznej w swych państwach, choć nie wszyscy chcieli umierać za Gdańsk i Warszawę. Za chwilę przedstawicie więc scenki w języku angielskim, dotyczące różnych postaw w społeczeństwie angielskim wobec wojny:

1. Anglicy, stojąc przed domem premiera Wielkiej Brytanii, domagają
się wypowiedzenia wojny hitlerowskim Niemcom przez swój rząd.

2. Angielski dziennikarz na konferencji prasowej premiera Chamberlaina domaga się odpowiedzi na pytanie, dlaczego rząd brytyjski nie robi nic, by pomóc Polsce.

3. W drukarni trwa drukowanie ulotek, które mają być zrzucone na Berlin. Anglicy tam pracujący mówią, że to dobry pomysł na zasygnalizowanie Hitlerowi,że stoją po stronie Polski, a przy tym nie narażają swych obywateli na śmierć.

4. Piloci angielscy lecą nad Berlin, aby zrzucić ulotki i komentują działania swojego rządu np. to haniebne, wojować ulotkami z bezlitosnym wrogiem, który niszczy cały naród bez litości morduje kobiety, dzieci i starców.

5. Grupa młodych Anglików przed ambasadą Polski w Londynie wyraża swoje poparcie dla walczącej Polski, stwierdzają, że wkrótce ruszą do Polski, aby wspomóc ją w nierównej walce z Niemcami.

6. Generał Gamelin i premier Daladier spotkali się 12 IX 1939r. w Abbeville
z premierem Chamberlainem i uzgodnili wstrzymanie jakichkolwiek działań przeciwko Niemcom. Nie poinformowali o tym Polski.

7. Rozmowa kryptologów w Bletchley Park. Jeden z nich stwierdza, że Chamberlain niepotrzebnie wypowiedział wojnę Niemcom, że Anglicy nie powinni umierać za Warszawę. Drugi tłumaczy, że przecież nasze państwa łączą umowy, mówiące o tym, że na wypadek działań wojennych wobec jednego państwa drugie pospieszy
mu z pomocą, że przecież polski wywiad przekazał angielskiemu informacje o Enigmie- tajnej, niemieckiej maszynie szyfrującej. Ten pierwszy stwierdza, że go to nic nie obchodzi, a wojna powinna być wewnętrzną sprawą Polski.

Przed przedstawieniem scenek wykonacie ćwiczenia , które was do tego przygotują.

I Należy połączyć zestaw słówek , dopasować słowa w języku angielskim ze słówkami w języku polskim. ( zestaw słówek)
II Proszę użyć poznane słówka i uzupełnić nimi przedstawione zdania.(zestaw zdań)
III Przedstaw scenki w języku angielskim , teksty są podane w dwóch wersjach polska i angielska.( zestaw scenek w języku polskim i angielskim).

Kolejnym Waszym zadaniem będzie znalezienie odpowiedzi na pytania do tekstów źródłowych (karta pracy nr 5):

I. Zeznania Alfreda Naujocksa na temat prowokacji gliwickiej z 31 VIII 1939r., złożone na procesie norymberskim.

1. Czym była prowokacja gliwicka i jaki by jej cel?

II. Zeznania Alfreda Naujocksa na temat prowokacji gliwickiej z 31 VIII 1939r., złożone na procesie norymberskim.

1. Scharakteryzuj przebieg prowokacji gliwickiej.

III. Rozkaz Adolfa Hitlera do ataku na Polskę, wydany w Berlinie
31 VIII 1939r.

1. W jaki sposób Hitler uzasadniał wydanie rozkazu ataku na Polskę?
2. O jakiej pokojowej możliwości załatwienia „nieznośnej dla Niemiec sytuacji na granicy wschodniej” pisał?

IV. Nota ministra spraw zagranicznych W. M. Mołotowa, doręczona ambasadorowi polski w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu w nocy 16/17 IX 1939r., dot. wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Polski.
V. Niemiecko- radziecki układ o granicach i przyjaźni, zawarty w Moskwie 28 X 1939r.

1. Jak strona radziecka uzasadniała wkroczenie do Polski?

VI. Przemówienie W.M. Mołotowa posiedzeniu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego z 31 X 1939r.

1. Jak Polska nazywana jest w przemówieniu Mołotowa?
2. .Jak strona radziecka uzasadniała wkroczenie do Polski?

VII. Hans Frank o zasadach polityki niemieckiej wobec społeczeństwa polskiego i o stosowaniu terroru.

1. Odtwórz zasady niemieckiej polityki wobec Polaków i mniejszości narodowych
na terenach okupowanych przez III Rzeszę.

W czasie okupacji za niemal wszystko groziły kary śmierci, także za wykonywanie patriotycznych piosenek. Jeszcze w II połowie lat 40- tych postał o tym film pt. „Zakazane piosenki.”
Przygotowałyśmy dla Was teksty piosenek, które wtedy śpiewano i tych, które napisano współcześnie, ale odnoszą się do wydarzeń z czasu II wojny i okupacji ziem polskich. Waszym zadaniem będzie określenie o jakich wydarzeniach opowiadają te piosenki(karta pracy nr 6).

I.
1. Gdy w noc wrześniową
2. Pierwszy sierpień.

II.
1.40 : 1,
2.Teraz jest wojna

III.
1. Ballada wrześniowa
2. Warszawo ma

IV.
1.Dziś do Ciebie przyjść nie mogę
2.Czerwone jabłuszko

V.
1.Rozszumiały się wierzby płaczące,
2.Dnia pierwszego września

VI.
1. Marsz Mokotowa
2.Piosenka w tramwaju

VII.
1.Mała dziewczynka z AK
2.Siekiera, motyka

Mim, że nasi sojusznicy nam nie pomogli to jednak, gdy im zagroziły hitlerowskie Niemcy polscy żołnierze mężnie stanęli do walki u ich boku i walczyli na niemal wszystkich frontach II wojny światowej.
Karta pracy nr 7 zawiera następujące pytanie:
O jakiej jednostce jest mowa w tekście tej piosenki? Napisz gdzie ona walczyła i kto nią dowodził.

1. Pierwsza Pancerna
2. Dywizjon 303
3. Karpacka Brygada
4. Czerwone maki
5. Marsz II Korpusu
6. Marsz I Korpusu
7. Odyseja spadochronowa

Faza końcowa:

Podsumowanie zajęć.

Zadanie domowe(karta pracy nr 8):
Po przeczytaniu fragmentów tekstów źródłowych, rozpoznaj, kto to powiedział
lub napisał:

1. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2. Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. I choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, Warszawa, broniąca honoru Polski, jest dziś u szczytu swej wielkości i sławy!
3. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.
4. Obywatele Rzeczypospolitej !
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii.
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich.
Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.
Warszawa, dnia 1.09.1939.
5. Obywatele!
Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności.
Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.
Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.
Obywatele! Z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami.
Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść, zachowacie, tak jak dotychczas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw świata.
Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu, w najcięższych warunkach.
Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość.
Kossów, dnia 17.9.1939
6. Żołnierze!

Niemiec, odwieczny nasz wróg, napadł dnia 1 września 1939 r. na Rzeczpospolitą, naruszając całą naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego obowiązku. Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo zapłacić swą krwią. Każdy z nas, ufny w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwość bożą, musi zdobyć się na najwyższy wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku i honoru. Bez względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary - ostateczne zwyciestwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców.
7.
Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny
z nimi pertraktować w sprawie wyjścia garnizonów do Węgier lub Rumunii.
Zadanie domowe : krzyżówka
Rozwiąż krzyżówkę wykorzystując poznane słownictwo z języka angielskiego.

KARTA PRACY NR 1

O jakim wydarzeniu opowiada ta piosenka,
które słowa o tym świadczą?

KARTA PRACY NR 2

Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie Niemiec.


KARTA PRACY NR 2

Nieumiejętna polityka państw zwycięskich wobec Niemiec.


KARTA PRACY NR 2

Faszyzm we Włoszech.


KARTA PRACY NR 2

Faszyzm w Niemczech.


KARTA PRACY NR 2

Łamanie postanowień traktatu wersalskiego przez Niemcy.


KARTA PRACY NR 2

Polityka Anglii i Francji wobec niemieckich ekspansji.


KARTA PRACY NR 2

Stosunek III Rzeszy i ZSRR do Polski.


KARTA PRACY NR 3

W jakim celu i kiedy Moskwę odwiedził Joachim von Ribbentrop?


KARTA PRACY NR3

Jak przed podpisaniem paktu Hitler postrzegał Rosjan?


KARTA PRACY NR 3

Dlaczego Ribbentrop spotkał się ze Stalinem i Hitler obiecywał Stalinowi?


KARTA PRACY NR 3

Dlaczego pakt miał tzw. sekretną część?


KARTA PRACY NR 3

Jakich kwestii dotyczyła sekretna część paktu?


KARTA PRACY NR 3

Dlaczego trudne było wyjaśnienie obydwu narodom podpisanie tego paktu?


KARTA PRACY NR 3

Jakie skutki miało podpisanie paktu Ribbentrop- Mołotow?


KARTA PRACY NR 4

SCENKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

1) The group of young people is standing in front of the British prime minister’s house and demand that the British government ,in face of German invasion of Poland, declares war on Germany.
2) English journalist, during the British prime minister’s Chamberlain press conference is asking a question : why British government do nothing to help Poland.
3) The leaflets are printing in the printing house. The leaflets are going to be dropped on Berlin. Two British people think that it ia a good way to show their support for Poland and at the same time it doesn’t expose their citizenz to death.
4) British pilots are flying over Berlin to drop leaflets which exhort Germany to stop military operations in Poland and comment a lack of military operations of their government ( “strange war” ,”twiling war”).They are saying “ it is shamefully to fight using only leaflets with the enemy who is devastating all nation and murdering women, children and the old.
5) The group of young people is standing in front of the Polish Embassy in London and express their support to fighting Poland and declare that they have to help Poland.
6) General Gamelin and prime minister Daladier are on the meeting with prime minister Chamberlain. They decided to stop all operations against Germany. They didn’t inform Poland.
7) Two cryptographers are talking in the cryptography centre Bletchley Park. One of them is not pleased that the British prime minister Chamberlain declared war on Germany and think that British people should not die for Warsow .The second one explains that the Polish-British Common Defence Pact was signed. The treaty contained promises of mutual military assistance between the nations in the event either was attacked by another European country.He added that polish secret service informed Britain about “Enigma” –german secret coding machine.

domagać się demand
napaść invasion
wypowiedzenie wojny wojny declaration of war
ulotka leaflet
nawoływać exhort
konferencja prasowa press conference
ambasada embassy
poparcie support
zrzucać drop
stać po stronie side with sb
obywatel citizen
narażać expose
kryptolog cryptographer
działania zbrojne military operations
wywiad secret service
maszyna szyfrująca coding machine
zimna wojna Twilight war( strange war)
pakt o wzajemnej pomocy Common Defence Pa
rząd government
printing house drukarnia

1. They _____________________ that the military government free all political prisoners.
2. The Soviet ____________________________ of Czechoslovakia.
3. On the 19th of July a ________________________ of war was delivered in Berlin.
4. A lot of __________________________ were dropped over Berlin.
5. Police _______________________________________ the crowd to remain calm.
6. The Green Party held a __________________________________ the next day.
7. Local people have given us a lot of ______________________ in our campaign.
8. U.S. planes began _______________________________ bombs on the city.
9. The American __________________________________in Paris.
10. Frank . _______________________________David against their mother.
11. At the time, there were over 2000 British _______________________ living in Iraq.
12. He was _______________________________ to danger.
13. These are the basics of single-key ___________________________ .
14. Britain will carry out a joint _______________________________ with the US.
15. It is some one's ._____________________________________ operation, of that I am sure.
16. The first Enigma : __________________________ was invented by German engineer Arthur Scherbius at the end of World War I
17. The _____________________ was a phase in early World War II – in the months following the German invasion of Poland in September 1939.
18. In August 25th, two days after the Nazi-Soviet Pact, the Polish-British _______________________________ was signed.
19. Most people in the country support the return to democratic ____________________________.
20. _____________________________, Inc. is one of the largest publication printers in the Southeast.

demanded
invasion
declaration
leaflets
exhorted
press conference
support
dropping
Embassy
sided with
citizens
exposed
cryptography
military operation
secret service
coding machine
strange war
Common Defence Pact
government
The Printing House


KARTA PRACY NR 5

I. Zeznania Alfreda Naujocksa na temat prowokacji gliwickiej z 31 VIII 1939r., złożone na procesie norymberskim.

1. Czym była prowokacja gliwicka i jaki by jej cel?


KARTA PRACY NR 5

II. Zeznania Alfreda Naujocksa na temat prowokacji gliwickiej z 31 VIII 1939r., złożone na procesie norymberskim.

1. Scharakteryzuj przebieg prowokacji gliwickiej.


KARTA PRACY NR 5

III. Rozkaz Adolfa Hitlera do ataku na Polskę, wydany w Berlinie
31 VIII 1939r.

1. W jaki sposób Hitler uzasadniał wydanie rozkazu ataku na Polskę?
2. O jakiej pokojowej możliwości załatwienia „nieznośnej dla Niemiec sytuacji na granicy wschodniej” pisał?


KARTA PRACY NR 5

IV. Nota ministra spraw zagranicznych W. M. Mołotowa, doręczona ambasadorowi polski w Moskwie Wacławowi Grzybowskiemu w nocy 16/17 IX 1939r., dot. wkroczenia wojsk radzieckich na terytorium Polski.
V. Niemiecko- radziecki układ o granicach i przyjaźni, zawarty w Moskwie 28 X 1939r.

1. Jak strona radziecka uzasadniała wkroczenie do Polski?


KARTA PRACY NR 5

VI. Przemówienie W.M. Mołotowa posiedzeniu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego z 31 X 1939r.

1. Jak Polska nazywana jest w przemówieniu Mołotowa?
2. .Jak strona radziecka uzasadniała wkroczenie do Polski?


KARTA PRACY NR 5

VII. Hans Frank o zasadach polityki niemieckiej wobec społeczeństwa polskiego i o stosowaniu terroru.

1. Odtwórz zasady niemieckiej polityki wobec Polaków i mniejszości narodowych na terenach okupowanych przez III Rzeszę.


KARTA PRACY NR 6

O jakich wydarzeniach opowiadają te piosenki?


KARTA PRACY NR 7

O jakiej jednostce jest mowa w tekście tej piosenki? Napisz gdzie ona walczyła i kto nią dowodził


KARTA PRACY NR 8

Zadanie domowe:
Po przeczytaniu fragmentów tekstów źródłowych, rozpoznaj, kto to powiedział lub napisał:

1. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2. Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja i moi współpracownicy kreśliliśmy plany wielkiej Warszawy przyszłości. I Warszawa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż przypuszczaliśmy. I choć tam, gdzie miały być parki, dziś są barykady, choć płoną nasze biblioteki, choć palą się szpitale, Warszawa, broniąca honoru Polski, jest dziś u szczytu swej wielkości i sławy!
3. Nie za lat pięćdziesiąt, nie za sto, lecz dziś Warszawa broniąca honoru Polski jest u szczytu swej wielkości i sławy.
4. Obywatele Rzeczypospolitej !
Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii.
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich.
Cały naród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa.[1]
Warszawa, dnia 1.09.1939.
5. Obywatele!
Gdy armia nasza z bezprzykładnym męstwem zmaga się z przemocą wroga od pierwszego dnia wojny aż po dzień dzisiejszy, wytrzymując napór ogromnej przewagi całości bezmała niemieckich sił zbrojnych, nasz sąsiad wschodni najechał nasze ziemie, gwałcąc obowiązujące umowy i odwieczne zasady moralności.
Stanęliśmy tedy nie po raz pierwszy w naszych dziejach w obliczu nawałnicy zalewającej nasz kraj z zachodu i wschodu.
Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej, wierzę w to niezłomnie, wyjść musi i wyjdzie zwycięsko.
Obywatele! Z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę Prezydenta Rzeczypospolitej i Naczelnych Organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami.
Obywatele! Wiem, że mimo najcięższych przejść, zachowacie, tak jak dotychczas, hart ducha, godność i dumę, którymi zasłużyliście sobie na podziw świata.
Na każdego z was spada dzisiaj obowiązek czuwania nad honorem Naszego Narodu, w najcięższych warunkach.
Opatrzność wymierzy nam sprawiedliwość.
Kossów, dnia 17.9.1939
6. Żołnierze!

Niemiec, odwieczny nasz wróg, napadł dnia 1 września 1939 r. na Rzeczpospolitą, naruszając całą naszą granicę. Nadszedł czas wypełnienia naszego żołnierskiego obowiązku. Żołnierze, walczycie o istnienie i przyszłość Polski. Za każdy krok zrobiony w Polsce musi wróg drogo zapłacić swą krwią. Każdy z nas, ufny w słuszność naszej sprawy i sprawiedliwość bożą, musi zdobyć się na najwyższy wysiłek, by jak najtwardziej wypełnić nakaz obowiązku i honoru. Bez względu na długotrwałość wojny i poniesione ofiary - ostateczne zwyciestwo będzie należało do nas i do naszych sprzymierzeńców.
7.
Sowiety wkroczyły. Nakazuję ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony albo próby rozbrojenia oddziałów. Zadania Warszawy i miast które miały się bronić przed Niemcami – bez zmian. Miasta do których podejdą bolszewicy powinny z nimi pertraktować w sprawie wyjścia arnizonów do Węgier lub Rumunii

Pytania do krzyżówki:

DOWN:
1. a meeting held by a person or group at which they answer questions from people who write or present news reports
ACROSS:
1. a formal agreement between two groups, countries, or people, especially to help each other or to stop fighting
2. the group of people who govern a country or state
3. an important official statement about a particular situation or plan, or the act of making this statement
4. organization that protects the country's military and political secrets, and obtains secrets about other countries
5. a group of officials who represent their government in a foreign country, or the building they work in
6. the study of secret writing and codes
7. to make something such as a bomb fall from a plane
8. when the army of one country enters another country by force, in order to take control of it
9. a very firm request for something that you believe you have the right to get
10. a small book or piece of paper advertising something or giving information on a particular subject
11. someone who legally belongs to a particular country and has rights and responsibilities there, whether they are living there or not
12. a situation in which there is no war or fighting

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.