X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9000
Przesłano:
Dział: Języki obce

Konspekt lekcji multimedialnej języka angielskiego "Uczmy się i bawmy! " ('Let’s learn and have fun!')

Gimnazjum
-----------------

KONSPEKT LEKCJI JĘŻYKA ANGIELSKIEGO
Uczmy się i bawmy! (Let’s learn and have fun!)

Klasa: .......... Data: ......... Czas: 45 min.

Charakterystyka grupy:
• 15 uczniów gimnazjum (15-latków);
• uczniowie reprezentują poziom znajomości języka – poniżej średniego (pre-intermediate), pracują w sposób zróżnicowany, część uczniów potrafi szybko i efektywnie pracować (jednak nie przez długi czas)

Cel główny: przypomnienie i sprawdzenie znajomości zagadnień tematycznych i słownictwa poznawanych w ciągu roku szkolnego z wykorzystaniem źródeł multimedialnych

Cele szczegółowe:
• testowanie sprawności językowej uczniów – słuchanie, czytanie, mówienie/komunikacja, pisanie(poszerzenie leksyki z dziedziny żywienia i żywności, spożywania posiłków w restauracjach + savoir vivre)
• strukturalne – użycie różnych czasów gramatycznych (wymuszone przez pytania w zadaniu lub w zależności od kontekstu)
• leksykalne – powtórzenie słownictwa z tematyki żywność i żywienie, podróżowanie, poszerzenie wiedzy o idiomy kojarzone z żywnością

Temat: Uczmy się i bawmy! (Let’s learn and have fun!)

(Tabela - dop. red. )

PRZEBIEG LEKCJI
Wprowadzenie- zapoznanie uczniów z postawionymi przed nimi celami , organizacją lekcji (forma quizu) i planowanym sposobem pracy. Podział uczniów na dwa zespoły. Wyznaczenie liderów grup . Przedstawienie „reguł gry”. Losowanie zadań . Logowanie do systemu komputerowego.
MATERIAŁY / POMOCE :Komputer, katalog z zadaniami ,Internet, karty pytań dla zespołów
CZAS: 8 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Słuchanie
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Problemy z zalogowaniem się do sieci

PRZEBIEG LEKCJI

Zadanie 1 (Task 1) – uczniowie oglądają wskazane strony informacyjne agencji Reuters (sprawozdania z dziwacznych wydarzeń w rożnych krajach) i szukają odpowiedzi na wylosowane pytania.
MATERIAŁY / POMOCE: Pytania przygotowane przed lekcją przez nauczyciela umieszczone w katalogu Task 1 w sieci na szkolnym serwerze
CZAS: 7 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Czytanie/słuchanie ze zrozumieniem; mówienie – odpowiadanie na pytania zamknięte. Czytanie w celu wyszukanie informacji szczegółowej (scanning).
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Kłopoty uczniów w poruszaniu się w linkach portalu informacyjnego. Trudność dostosowania tempa percepcji ucznia słabszego do tempa emisji filmu.

PRZEBIEG LEKCJI : Sprawdzenie wykonania ćwiczenia. Przyznanie punktów.
MATERIAŁY / POMOCE : Rekwizyty z asygnatą ilości punktów
CZAS: 3 min

PRZEBIEG LEKCJI
Przygotowanie uczniów do wykonania zadania (Task 2) -nauczyciel zapoznaje uczniów z wybranymi rodzajami słowników internetowych i objaśnia jak z nich korzystać. Zabawa z poznawaniem znaczenia idiomów pozornie nawiązujących znaczeniem do tematyki żywienia. Uczniowie mogą dodatkowo korzystać ze słowników klasycznych.
MATERIAŁY / POMOCE:
http://www.dictionary.cambridge.org
http://idioms.thefreedictionary.com
http://www.infobot.pl
Gadu Gadu (nr 3217426)
http://www.merriam-webster.com/dictionary
słowniki jęz. angielskiego
CZAS: 8 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Korzystanie z sieciowego słownika jęz. ang. oraz słownika idiomów ang., translatora INFOBOT umożliwiającego poręczne wykorzystanie GaduGadu do celów edukacyjnych. Czytanie ze zrozumieniem.
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Uczniowie mogą mieć problemy z wyodrębnieniem tej części wyrażenia, które pomoże w wyszukaniu znaczenia idiomu.

PRZEBIEG LEKCJI : Sprawdzenie wykonania ćwiczenia. Przyznanie punktów.
MATERIAŁY / POMOCE : Rekwizyty z asygnatą ilości punktów
CZAS: 3 min

PRZEBIEG LEKCJI
Task 3 - ćwiczenie rozumienia ze słuchu – uczniowie dwukrotnie słuchają nagrania i na jego podstawie uzupełniają luki brakującymi wyrazami. Dodatkowo mają odgadnąć wyrazy usunięte z tekstu i zastąpione innymi.
Nauczyciel zachęca do zaśpiewania zwrotki piosenki.
MATERIAŁY / POMOCE: Płyta CD: piosenka „Love and Marriage” (Frank Sinatra „Icons”)
CZAS: 4 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Słuchanie selektywne w celu wyszukania szczegółowej informacji Ćwiczenie łączące kojarzenie kontekstu z informacją szczegółową.
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Trudności w zapisaniu usłyszanych słów. Szukane wyrazy mogą być uczniom nieznane

PRZEBIEG LEKCJI : Sprawdzenie wykonania ćwiczenia. Przyznanie punktów.
MATERIAŁY / POMOCE : Rekwizyty z asygnatą ilości punktów
CZAS: 1 min

PRZEBIEG LEKCJI
Task 4 – zadanie polega na rozpoznaniu zgromadzonych w katalogu zdjęć ciekawych miejsc w Londynie z pomocą wskazanej strony internetowej (plus odwołanie się do stałej ekspozycji zdjęć przy pracowni jęz. ang.)
MATERIAŁ / POMOCE: http://www.visitlondon.com
CZAS: 2 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Ćwiczenie pamięci mechanicznej.
Ćwiczenie w posługiwaniu się tekstem informacyjnym, kojarzenie jego treści z obrazem
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Trudności w wymowie odnalezionych nazw.

PRZEBIEG LEKCJI : Sprawdzenie wykonania ćwiczenia. Przyznanie punktów.
MATERIAŁY / POMOCE : Rekwizyty z asygnatą ilości punktów
CZAS: 1 min

PRZEBIEG LEKCJI
Task 5 – zadanie polega na dwukrotnym wysłuchaniu scenki komunikacyjnej (gość hotelowy zamawia śniadanie do pokoju) . Uczniowie otrzymują kopię zamówienia składanego u obsługi pokoju (dodatkowo formularz widoczny na ekranie). Ćwiczenie w słuchaniu . Zaznaczanie w formularzu tych informacji , które można wyłowić z treści rozmowy . Odpowiedzi na wylosowane przez zespół pytania.
MATERIAŁ / POMOCE: Hotelowy formularz zamówień do pokoju (kopia do zaznaczania + na ekranie). Instrukcja do zadania + pytania (ekran + kopia). Kaseta audio do podręcznika ”Handshake – a course in communication” P.& K. Viney, OUP (introductory unit – room service)
CZAS: 3 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Słuchanie selektywne w celu wyszukania szczegółowej informacji. Utrwalenie słownictwa z tematyki ”żywność” i ”podróżowanie” .Utrwalanie zachowań (konwersacja z życia codziennego)
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Trudności w wyłowieniu informacji, które nie pojawiły się kolejno zgodnie z treścią formularza zamówień.

PRZEBIEG LEKCJI : Sprawdzenie wykonania ćwiczenia. Przyznanie punktów.
MATERIAŁY / POMOCE : Rekwizyty z asygnatą ilości punktów
CZAS: 1 min

PRZEBIEG LEKCJI
Zadanie dodatkowe W zależności od ilości pozostałego czasu:
Extra Task - Cartoons. Uczniowie otrzymują 10 rysunkowych żarcików, z których usunięto wypowiedzi . Zadanie polega na zapełnieniu „dymków” przez dopasowanie proponowanych podpowiedzi do treści rysunków .
CZAS: 3+1 min.
ĆWICZONE SPRAWNOŚCI : Odgadywanie intencji autora z kontekstu sugerowanego obrazem . Czytanie, ćwiczenie pamięci logicznej.
PRZEWIDYWANE PROBLEMY: Niektórzy uczniowie mogą mieć kłopot w rozumieniu treści „dymków”

PRZEBIEG LEKCJI
Podsumowanie konkursu.
MATERIAŁ / POMOCE: Symboliczne nagrody (angielskie zakładki do książek)
CZAS: 3 min.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.