X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8995
Przesłano:
Dział: Języki obce

Scenariusz lekcji j. niemieckiego: Wohin stellst du das Regal? Meblujemy pokój

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

ata: 27.05.2010
Klasa: I LO
Podręcznik: „Hier und da 1” (można wybrać odpowiedni dział z „Alles klar 1a”)
Pomoce dydaktyczne: przygotowane w domu przez uczniów duże sztywne plansze, małe obrazki przedstawiające meble i przedmioty w pokoju (wcześniej należy ustalić jakie), klej, podręcznik

Formy pracy: frontalna, indywidualna

Cel ogólny: okreslanie czynności związanych ze zmianą położenia przedmiotów
Gramatyka: przyimki an, auf, In, hinter, vor, neben, über, unter, zwischen z biernikiem

Cele szczegółowe:
- uczeń informuje o położeniu przedmiotów
- pyta rozmówcę gdzie kładzie, wiesza, stawia wybrane przedmioty
- używa przyimków an, auf, In, hinter, vor, neben, über, unter, zwischen z biernikiem
- stosuje czasowniki wyrażające ruch


Planowy przebieg lekcji

1. Część organizacyjna: powitanie, sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie zadania domowego

2. Rozgrzewka językowa: nauczyciel przypomina zwroty z ostatniej lekcji. Zadaje uczniom pytania o położenie mebli w klasie; np. „Wo stert der Schreibtisch?”, „Wo hȁngt die Karte?” Uczniowie odpowiadają na pytania. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy, przypominając o stosowaniu po przyimkach: an, auf, in, hinter, vor, neben, über, unter, zwischen w opisie pomieszczenia celownika.

3. Wprowadzenie: nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji i objaśnia go. Wprowadza nowe czasowniki: stellen, legen, hȁngen, schieben. Następnie odpowiada na pytanie w temacie: np. „Ich stelle das Regal an die Wand” , po czym objaśnia stosowanie po przyimkach: an, auf, in, hinter, vor, neben, über, unter, zwischen biernika, gdy opisujemy zmianę położenia przedmiotów. Uczniowie zapisują do zeszytów.

4. Faza ćwiczeniowa: Na przygotowanych w domu planszach, które będą planem pokoju, uczniowie zaznaczają w jednakowym miejscu drzwi (np. na dole) i okno (np. u góry).
Następnie uczniowie po kolei stawiają pytania wg zapisanego na tablicy wzoru:
„Wohin stellst/legst/hȁngst/schiebst du den Tisch, die Kommode, die Bücher, das Bild ......?“

Nauczyciel odpowiada na pytania uczniów wg uprzednio przygotowanego planu, a uczniowie przyklejają przygotowane w domu obrazki z meblami w odpowiednie miejsca. Po kilku przykładach odpowiedzi nauczyciela można również zlecić odpowiedź uczniom, ale uczniowie mogą wtedy korzystać ze wzorca na tablicy, np.

Ich stelle den Tisch, an den Schrank
lege die Kommode auf die Wand
hȁnge das Bild in das Regal
schiebe die Bücher hinter die Stühle
vor
neben
Über
unter
zwischen

5. Podsumowanie: Gdy wszystkie meble i przedmioty zostaną „umieszczone” w pokoju, uczniowie porównują swoje prace (powinny być prawie jednakowe). Powstałe w ten sposób ciekawe prace można umieścić na gazetce (fajnie wyglądają kolorowe meble).
6. Zadanie domowe: ćw. 38, 39/str. 156 (można wybrać odpowiednie zad. z „Alles klar 1a” dział 8)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.