X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8942
Przesłano:

Konkurs wiedzy matematycznej "1 z 9". Konspekt lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI
KLASA VI A
NAUCZYCIEL M. SZEWCZYK 4.III.2005

TEMAT: Konkurs wiedzy matematycznej „1 z 9”.
ZAKRES MATERIAŁU: Klasa IV,V,VI (I semestr)
CELE LEKCJI:
• Przypomnienie poznanych do tej pory wiadomości z matematyki obejmujące klasy IV,V i częściowo VI.
Uczniowie nie tylko przypominają wiadomości ściśle teoretyczne (np. definicje, cechy, pojęcia, zasady), ale także wykazują umiejętności praktyczne min. wykonują w pamięci działania na liczbach, dokonują zamiany jednostek oraz różnych obliczeń, porównań itp.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
• Rozwijanie pamięci oraz myślenia abstrakcyjnego i logicznego sprawnego rozumowania
• Kształtowanie pozytywnego nastawienia do przedmiotu i zdobywania wiedzy
• Uczy „zdrowej” rywalizacji

METODA: forma konkursu – uczestnicy to 9 dwuosobowych grup.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zeszyt, czyste kartki do notowania punktów, foremki oznaczające szanse
LEKTURA NAUCZYCIELA: rozkłady materiału, podręcznik, teleturniej „1 z 10”
LEKTURA UCZNIA: podręcznik.
CZĘŚCI LEKCJI:

• CZĘŚĆ WSTĘPNA

Sprawy organizacyjne ( przywitanie, sprawdzenie obecności)
Nauczyciel podaje temat, cel lekcji oraz omawia zasady konkursu stanowiącego główną jej część. Następnie dzieli klasę na 9 dwuosobowych grup.

• CZĘŚĆ GŁÓWNA-konkurs

1 etap konkursu - to dwie serie pytań adresowanych do wszystkich grup po kolei. Jedna nieprawidłowa odpowiedź to utrata jednej szansy, dwie nieprawidłowe odpowiedzi powodują utratę wszystkich trzech szans, czyli eliminację z gry.
Uczestnicy, którzy zachowali szanse przechodzą do etapu 2
2 etap konkursu –pierwsze pytanie otrzymuje pierwsza dwójka. Jeśli odpowie poprawnie wskazuje odpowiadającego, jeśli nie- odpowiada kolejna dwójka itd. Etap trwa tak długo aż pozostaną 3 grupy, które przechodzą do etapu 3.
3 etap konkursu – grupy przechodzą z punktami uzyskanymi w 2 etapie i każda ma nowe 3 szanse. Pytania zadawane są do wszystkich. Odpowiada ta grupa, która zgłosi się jako pierwsza. Trzy poprawne odpowiedzi umożliwiają wskazanie odpowiadającego. Nieprawidłowa odpowiedź to utrata jednej szansy, prawidłowa to 10 punktów, a jeśli grupa wskaże na siebie to otrzymuje 20 punktów.
Konkurs wygrywa dwójka, która zdobędzie największą ilość punktów.

• CZĘŚĆ KOŃCOWA
Nagrodzenie zwycięzców oceną bardzo dobrą.

ZESTAW PYTAŃ DO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „1 z 9”

1. Zegar wskazuje godzinę 3. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara?
2. Podaj największą liczbę całkowitą ujemną
3. Jaka jest największa liczba naturalna?
4. Czy zero to liczba naturalna?
5. Podaj trzy liczby ujemne większe od -7
6. Podaj trzy liczby dodatnie mniejsze od 1
7. Podaj liczbę przeciwną do 5
8. Podaj kwadrat liczby 8
9. Podaj sześcian liczby 4
10. Ile to jest ?
11. Która liczba jest większa czy 0,3 ?
12. Ile to jest -5*3
13. Podaj liczbę o 7 mniejszą od 2
14. Liczba zero jest dodatnia czy ujemna?
15. 2 dni, – jaka to część tygodnia?
16. Iloczyn dwóch liczb ujemnych jest liczbą dodatnią czy ujemną?
17. Podaj przykład liczby mieszanej
18. Podaj przykład ułamka niewłaściwego
19. 2 i -2 to liczby przeciwne czy odwrotne?
20. 1 kg i 25 dag- ile to dekagramów?
21. 0,3-ile to procent?
22. Ile krawędzi ma prostopadłościan?
23. Czy prosta ma początek i koniec?
24. Ile punktów wspólnych mogą mieć 2 proste równoległe?
25. 1 m² - ile to cm² ?
26. Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych czworokąta?
27. Czy prostokąt jest równoległobokiem?
28. Jakimi figurami są ściany graniastosłupa prostego?
29. 2,5 godziny - ile to minut?
30. Z ilu kwartałów składa się rok?
31. Jakimi figurami są ściany sześcianu?
32. Wymień rodzaje trójkątów ze względu na boki
33. Wymień rodzaje trójkątów ze względu na kąty
34. W jakim czworokącie przekątne są równe, dzielą się na połowy i nie są prostopadłe?
35. Czy każdy równoległobok jest rombem?
36. Czy kwadrat jest rombem?
37. Czy romb jest trapezem?
38. Oblicz pole rombu o przekątnych 4cm i 5cm
39. Jaką długość ma bok kwadratu o polu równym 81cm² ?
40. Podaj wzór na pole kwadratu
41. Podaj wzór na pole prostokąta
42. Podaj wzór na pole równoległoboku
43. Podaj wzór na pole trapezu
44. Podaj wzór na pole trójkąta
45. 900 a- ile to ha?
46. 1cm²- ile to mm²?
47. 3 ha- ile to m²?
48. 5a –ile to m² ?
49. Czego jednostką jest 1 cal?
50. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 12cm x 6cm
51. 2mm-jaka to część metra?
52. 3miesiące-, jaka to część roku?
53. Skróć ułamek do nieskracalnego
54. Rozszerz ułamek przez 5
55. tygodnia- ile to godzin?
56. minuty- ile to sekund?
57. Co jest większe ?
58. doby –ile to godzin?
59. roku – ile to miesięcy?
60. Mama podzieliła czekoladę miedzy czworo swoich dzieci. Ile czekolady otrzymało każde z nich?
61. Podaj średnią arytmetyczną liczb 4 i 5
62. Czy kreska ułamkowa zastępuje znak mnożenia?
63. W którym wieku się urodziłeś?
64. Co oznacza literka D w systemie rzymskim?
65. Ile to jest 7º ?
66. Ile zer ma liczba miliard?
67. Ile to jest ?
68. Ile to jest ?
69. Kiedy liczba jest podzielna przez 5?
70. Kiedy liczba jest podzielna przez 2?
71. Kwintal-ile to kg?
72. Czy liczba 126 jest podzielna przez 9?
73. Wymień rodzaje kątów
74. Ile osi symetrii ma trójkąt równoramienny?
75. Ile osi symetrii ma kwadrat?
76. Ile osi symetrii ma romb?
77. Ile wynosi pole trójkąta o podstawie 4cm i wysokości 3 cm?
78. Ile wynosi objętość sześcianu o krawędzi równej 2cm?
79. Ile to jest 25% z 12?
80. 10% pewnej liczby to 23. Jaka to liczba?
81. Ile ścian ma prostopadłościan?
82. Ile krawędzi ma graniastosłup trójkątny?
84. Podaj dwie cechy mnożenia
85. Ile to jest tuzin?
86. Czy liczba 1 jest liczbą pierwszą?
87. Czy 15 jest podzielne przez 6?
88. Podaj przykład ułamka nieskracalnego
89. Ile punktów wspólnych mają dwie proste prostopadłe?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.