X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8941
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych. Konspekt lekcji matematyki

Konspekt do lekcji matematyki w klasie VI f 29.IV.03

TEMAT: Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych
ZAKRES MATERIAŁU: Wyrażenia algebraiczne

CELE LEKCJI:
1. Poznawcze , uczeń zna :
• Pojęcia: wyrażenie algebraiczne, suma algebraiczna, jednomian (wyraz) sumy algebraicznej, wyraz podobny, redukcja wyrazów podobnych, uporządkowany jednomian
• Zasadę obliczania wartości liczbowej wyrażenia
• Zasadę mnożenia i dzielenia sumy algebraicznej przez liczbę
2. Praktyczne , uczeń umie:
● Odczytywać i zapisywać wyrażenia algebraiczne
• Rozpoznawać i porządkować jednomiany
• Redukować wyrazy podobne
• Obliczać wartość liczbową wyrażeń algebraicznych
• Mnożyć i dzielić sumę algebraiczną przez liczbę
3. Wychowawcze (motywacyjne):
• Aktywny udział w lekcji
• Koncentracja uwagi na omawianym temacie
• Wykorzystanie wiadomości z poprzednich lekcji

METODA: pogadanka, ćwiczenia tablicowe
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zeszyt, tablica, kreda
LEKTURA NAUCZYCIELA: rozkłady materiału, podręcznik
LEKTURA UCZNIA: podręcznik
CZĘŚCI LEKCJI:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Sprawy organizacyjne
• Przywitanie
• Sprawdzenie obecności
• Wpisanie tematu lekcji do dziennika

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Podaję temat lekcji
2. Lekcja polega na rozwiązywaniu przez uczniów poszczególnych zadań na tablicy z jednoczesnym powtórzeniem teoretycznym dotyczącym danego ćwiczenia

3. Ćwiczenia przy tablicy
Zad.1. Nazwij wyrażenia:
a) 2a b) b+c c) t/2 d) g-2 e) (a+b)/2

Zad. 2.
a) Wypisz 5 przykładów jednomianów
b) Uporządkuj jednomian -3bk*(-1)ta*(-5)

Zad.3. Uprość wyrażenia:
a) 3a-y+4a+5y=
b) 2a+a+a/2=
c) j+j=
d) -5c+2c+3c=
e) 8z+(-7z)=
f) 3x-3y-3x-5y-5=

Zad.4 Oblicz wartość wyrażeń
a) 2x-5 dla x=2
b) 4x+8y-7 dla x=2 y=3
c) (a/2+0,5b):(0,75a-0,65b) dla a=2 b=-2

Zad.5. Oblicz
a) -3(x+5)=
b) 2(2y+3z+k/2)=
c) (4x-8y):2=

III.CZĘŚĆ KOŃCOWA
Zadanie domowe :

Powtórzyć wiadomości do sprawdzianu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.