X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8736
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻU
mgr Danuty Woźniczko

Opiekun stażu – mgr Danuta Siedlecka – Oleksiak
Czas stażu – 01.09.2009 -31.05.2010r.

W ciągu dziewięciomiesięcznego stażu realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego. Obejmowały one następujące sfery działalności:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

-analizując przepisy prawa oświatowego zawarte w Karcie Nauczyciela (art.9)
-zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego,
-nawiązując współpracę z opiekunem stażu ustaliliśmy zasady współpracy,
-zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacją Szkoły Podstawowej
im. ks. Alojsa Andrickiego w Rząsinach –analizowałam:
-Statut szkoły,
-program wychowawczy szkoły,
-założenia wewnętrznego systemu oceniania,
-przepisy bhp
-zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, protokoły zebrań rady pedagogicznej
- dokumentowałam realizację Planu Rozwoju Zawodowego.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

- zapoznałam się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów,
- współpracowałam z rodzicami szczególnie tych uczniów,którzy mieli kłopoty na lekcji języka polskiego,
- współpracowałam z opiekunem Samorządu Szkolnego, zapoznawałam się z dokumentacją, prowadziłam rozmowy z uczniami,
- pogłębiałam wiedzę w zakresie rozwiązywania problemów czytając między innymi:

- E. de Bono „Naucz swoje dziecko myśleć''
- D. Tripp „Zdarzenia krytyczne w nauczaniu''

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły

- uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w naszej szkole,
- prowadziłam radę szkoleniową na temat: „Wycieczki szkolne metodą aktywizującą: planowanie, dokumentowanie, bezpieczeństwo uczniów”,
- prowadziłam zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego,
- brałam udział w radach szkoleniowych prowadzonych przez przedstawicieli instytucji zewnętrznych ,
- pogłębiałam wiedzę polonistyczną przez lekturę książek i czasopism o tematyce pedagogicznej, psychologicznej i fachowej, między innymi:
I. Boruc, H. Sprengel, E.Werkowska „Tablice polonistyczne”
M.Topczewska „Magia, opowieść, lekcja- literatura w szkole podstawowej”
K. Łysko „Strasznie ważna rzecz – dziecięce postrzeganie świata w wierszach Danuty Wawiłow”
- przeprowadziłam szkolne konkursy recytatorskie i ortograficzne,
- wspólnie z opiekunem stażu przygotowałam akademię z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej,
- opublikowałam w internecie Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego oraz wybrane konspekty lekcji z języka polskiego, przygotowałam także dokumentację stażu w formie elektronicznej,
-wspólnie z Samorządem Szkolnym, uczniami klasy VI i ich wychowawczynią, przygotowałam zabawę andrzejkową,
-opracowałam przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla uczniów w klasie IV, V, VI,
-sporządziłam plan wynikowy nauczania z języka polskiego dla uczniów klas IV, V i VI,
-przygotowałam i opracowałam program zajęć dodatkowych z języka polskiego dla klasy VI ( z elementami ewaluacji),
-przez cały okres stażu pisałam artykuły do naszej gminnej gazety „Kuriera Gryfowskiego”

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

- raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, każde obserwowane zajęcia zostały omówione z prowadzącym,
- raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, po odbytych hospitacjach dokonywane były oceny zajęć pod względem organizacyjnym, pod kątem merytorycznego przygotowania do zajęć, przydatności i celowości wykorzystania pomocy dydaktycznych, zainteresowania uczniów literaturą i przedmiotem,
- raz na dwa miesiące odbywały się hospitacje prowadzone przez dyrektorkę szkoły panią mgr Teresę Cierlik, po których były przeprowadzone oceny lekcji pod kątem organizacyjnym, merytorycznym i formalnym,
- scenariusze lekcji urozmaicałam propozycjami z różnych źródeł (przewodniki przedmiotowe, literatura tematyczna, czasopisma pedagogiczne), starałam się też wykorzystywać własne pomysły,
- doskonaliłam własny warsztat pracy przez gromadzenie scenariuszy lekcji, wyszukiwanie różnych form przekazywania wiedzy polonistycznej, zapoznawanie się z wieloma metodami pracy z uczniem potrzebującym zajęć wyrównawczych,
- starałam się zainteresować uczniów literaturą dziecięcą i młodzieżową zachęcając ich do czytania, odwiedzając bibliotekę, ukazując świat książki w sposób możliwie najciekawszy.

Zapoznałam się z literaturą fachową, czytając między innymi:

A. Gomółka, E. Dutka „Wiedza o kulturze w szkole”
H. Synowiec „Z teorii praktyki dydaktycznej języka polskiego”
K. Kleszczowa, A. Rejter „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”
B. Witosz „Dyskurs i stylistyka”
M. Kita „Dialog a nowe media”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.