X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8561
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dotycząca współpracy nauczycieli z rodzicami - dla rodziców

Szkoła ponadgimnazjalna
---------------------------------------

1. Jaki sposób kontaktu z nauczycielami jest przez Pana/Panią preferowany ? (zaznacz wybrana odpowiedź)

a) wywiadówki
b) dni otwarte
c) indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole
d) pisemne opinie o postępach dziecka
e) inne........................................

2. Jak Pan/Pani ocenia poziom edukacyjny klasy Pani/Pana dziecka ? (zaznacz wybraną odpowiedź)

a) słaby
b) zadowalający
c) wysoki

3. Czy uczestniczy Pan /Pani w spotkaniach rodzice-wychowawca ?

a) zawsze
b) często
c) czasami
d) nigdy

4. Częstotliwość spotkań z wychowawcą jest ?

a) wystarczająca
b) za duża
c) za mała
d) nie mam zdania

5. Czy współpracę rodziców ze szkołą możemy uzupełnić o inne formy?

a) Tak- jakie?
- rozmowy telefoniczne
- e-mail
- spotkania wychowawca-uczeń-rodzic
b) nie
c) nie mam zdania

6. Jak oceniają Państwo współpracę między nauczycielami a rodzicami w skali 1-6?

a) 1 d) 4
b) 2 e) 5
c) 3 f) 6

7. Czy Państwa zdaniem rodzice sa wystarczająco informowani o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka?

a) TAK
b) NIE

8. Czy oczekują Państwo pomocy nauczycieli w niektórych problemach z dziećmi?

a) TAK
b) NIE

9. Z jakich dodatkowych form pomocy korzysta Państwa dziecko w celu sprostania wymaganiom edukacyjnym szkoły?

a) korepetycje
b) internet
c) z żadnych
d) konsultacje
e) kółka przedmiotowe
f) rodzice
g) pomoc koleżeńska
h) inne........................................

10. Czy szkoła wspiera Państwa w wychowaniu dzieci?

a) TAK
b) NIE
c) nie mam zdania

11.Czego Państwo oczekują od wychowawcy?

a) godnego traktowania ucznia
b) współpracy
c) pomocy
d) bieżącego monitorowania wyników w nauce i frekwencji ucznia
e) informacji o zmianach w szkolnictwie
f) zrozumienia
g) obiektywnej oceny dziecka
h) rozmów z uczniami
i) inne........................................

12.Czy jest Pan/Pani zaineresowana (y) czynna współpracą z Radą Rodziców?

d) TAK
e) NIE

13.Własne uwagi:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.