X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8579
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli - Wewnątrzszkolny system oceniania

Gimnazjum
---------------------

Anonimowa ankieta dla nauczycieli

Wewnątrzszkolny system oceniania
Proszę postawić X przy wybranej odpowiedzi.
Pytania nr : 2, 3,4, 5, 8 – więcej niż jedna możliwość

1.Czy zapoznał(a) Pan(i) uczniów ze szczegółowymi wymaganiami na poszczególne stopnie?
a. tak
b.nie
2.W jaki sposób zapoznał/a Pan(i) uczniów z w/w wymaganiami?
a.przeczytałam na jednej z pierwszych lekcji
b.przeczytałam i wytłumaczyłam, jeśli uczniowie czegoś nie zrozumieli
c.każdy uczeń otrzymał kartkę z z wymaganiami
d.inny sposób (jaki?) ........................................
3. Co brał(a) Pa/Pani szczególnie pod uwagę przy ocenie pracy ucznia w ostatnim roku szkolnym?
a.wiedzę
b.umiejętności
c.postęp
d.aktywność
e.samodzielność
f.wszystkie wymienione
4. Czy znajomość wymagań i kryteriów oceniania miała wpływ na motywacje ucznia do dalszej pracy?
a.nie zauważyłem żadnego wpływu
b.wiedzieli, czego na pewno muszą się nauczyć na daną ocenę
c.wiedzieli, czego trzeba się nauczyć, żeby otrzymywać same dobre oceny
d.kontrolowali, czego jeszcze się nie nauczyli
e.nie znali ani wymagań, ani kryteriów oceniania
5. Jaki sposób notowania postępów ucznia stosuje Pan(i) zazwyczaj:
a.wpisuję ocenę do dziennika
b.ocenę wpisuję do dziennika i dzienniczka ucznia
c.wyjaśniam uczniowi, dlaczego zasługuje na właśnie taką ocenę, po czym wpisuję ją do dziennika
d.wyjaśniam uczniowi, dlaczego zasługuje na właśnie taką ocenę, następnie odnotowuję ją w dzienniku i dzienniczku ucznia lub jego zeszycie
6. Kto jest odpowiedzialny za obniżenie wymagań w stosunku do ucznia z deficytami rozwojowymi:
a.poradnia psychologiczno – pedagogiczna
b.pedagog szkoły po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej
c.dyrektor szkoły po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej
d.nauczyciel przedmiotu po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej
7. Czy zapoznał(a) Pan(i) rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania?
a.tak
b.nie
8. Jaką formę wybrał(a) Pan(i) aby zapoznać rodziców z w/w systemem?
a. przeczytałam na zebraniu z rodzicami
b. dokładnie wytłumaczyłam zasady na zebraniu z rodzicami
c. rozdałam rodzicom kartki z w/w regulaminem
d. inna forma (jaka?)........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.