X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8531
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin nagradzania uczniów

REGULAMIN NAGRADZANIA UCZNIÓW - gimnazjum

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony za:

• rzetelny stosunek do nauki potwierdzony wynikami, wzorową frekwencję, postawą;
• osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej potwierdzone dobrymi lokatami w konkursach i olimpiadach;
• wybitne osiągnięcia sportowe;
• efektywną pracę społeczną na rzecz klasy, szkoły, środowiska i innych osób (wolontariat);
• efektywną pracę społeczną na rzecz szkoły po lekcjach oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych
- przygotowanie hali gimnastycznej, auli bądź sali lekcyjnej do uroczystości szkolnej (klasowej)
- uporządkowanie hali gimnastycznej, auli bądź sali lekcyjnej po uroczystości szkolnej (klasowej)
- przygotowanie auli do zebrań z rodzicami
- sprzątanie szkoły i terenu szkolnego
- udział w uroczystościach, spotkaniach, występach po godzinach lekcyjnych

Wyróżnień i nagród udziela się w formie:

• pochwały ustnej udzielonej przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy;
• pochwały w formie zapisu w zeszycie korespondencji;
• wzorowej oceny z zachowania zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
• pochwały dyrektora szkoły na forum klasy
• dyplomu uznania ( za 5 godzin przepracowanych na rzecz szkoły);
• nagrody rzeczowej;
• pochwały dyrektora szkoły na forum szkoły (uroczystości szkolne)
• listu pochwalnego dla rodziców

Nagrody mogą być udzielane na wniosek:

• dyrektora szkoły;
• samorządu klasowego i szkolnego;
• wychowawcy klasy;
• nauczyciela przedmiotu;
• Rady Pedagogicznej;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.