X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8530
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW
PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH

1. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących.

2. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, organizowanie niebezpiecznych zabaw, wchodzenie na balustrady itp.

3. W czasie przerw uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się – nie krzyczą, nie prowokują hałaśliwych zachowań oraz nie zaśmiecają budynku.

4. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły - podczas przerw obowiązuje uczniów absolutny zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku na terenie szkoły ( w razie złamania tego punktu regulaminu sprzęt taki zostaje zabrany i przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi po przybyciu do szkoły po jego odbiór). Powyższe przedmioty uczeń przynosi na swoją odpowiedzialność i winny się znajdować w plecaku szkolnym.

5. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły w czasie przerw, planowych
godzin edukacyjnych (w tym zajęć pozalekcyjnych).

6. Obowiązkiem uczniów jest dbanie o estetykę szkoły, każdy uczeń odpowiada za mienie i sprzęt szkolny.

7. 0 przemocy i agresji kolegów, w tym również zauważonej dewastacji uczeń informuje dyżurującego nauczyciela.

8. Dla bezpieczeństwa swojego, oraz innych uczniów zabrania się zapraszania do budynku szkoły oraz na jej teren osób postronnych (kolegów, koleżanek oraz innych osób) nie będących uczniami uczęszczającymi do Gimnazjum Nr 1, a o obecności osób postronnych niezwłocznie informujemy nauczyciela dyżurującego lub sekretariat szkoły.

9. Zakupów w sklepiku szkolnym dokonujemy tylko podczas przerw (nie dotyczy uczniów oczekujących na autobus oraz oczekujących na zajęcia lekcyjne).

10. Zabronione jest blokowanie drożności dróg ewakuacyjnych – siadanie na schodach oraz na korytarzach.

11. Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są ustawić się w pary przed wyznaczoną salą lekcyjną i oczekiwać w spokoju na nauczyciela.

12. W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy zgłasza to w sekretariacie szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.