X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8000
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego

REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO W PUBLICZNYM ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM
W STRZELCACH MAŁYCH

Opracowała Agnieszka Dobrzańska-Zasobniak

I.Regulamin bezpiecznego korzystania z drabinek znajdujących się na sali gimnastycznej:

1.Uczniowie nie mogą bez nadzoru nauczyciela korzystać z drabinek.
2.Uczniowie nie mogą bez nadzoru nauczyciela wchodzić na drabinki.
3.Uczniowie nie mogą bez nadzoru nauczyciela wykonywać żadnych zwisów.
4.Uczniowie nie mogą bez nadzoru nauczyciela wykonywać żadnych ćwiczeń na drabinkach.

II.Regulamin bezpiecznego korzystania z tablic z koszem:

1.Ćwiczący nie mogą bez nadzoru nauczyciela korzystać z tablic z koszem.
2.Uczniowie nie mogą wieszać się na obręczy z siatką.
3.Uczniowie nie mogą wieszać na siatce.
4.Uczniowie nie mogą wchodzić na konstrukcję podtrzymującą tablice z koszem.
5.Uczniowie nie mogą rzucać do kosza innymi przedmiotami niż służąca do tego piłka do kosza.


III.Regulamin bezpiecznego korzystania z bramek znajdujących się na sali gimnastycznej:

1. Uczniom nie wolno wykonywać zwisów na bramce.
2. Uczniom nie wolno szarpać siatek założonych na bramkach.
3. Uczniowie nie mogą odkręcać zamocowanych do podłoża bramek.
4. Uczniowie nie mogą uderzać różnymi przedmiotami o bramkę.
5. Uczniom nie wolno zdejmować siatek przymocowanych do bramek.

IV.Regulamin bezpiecznego korzystania z siatek przeznaczonych do gry w piłkę siatkową oraz instalacji do zamocowania tej siatki:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z siatki przeznaczonej do gry w piłkę siatkową.
2. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela rozkładać siatki oraz konstrukcji podtrzymującej siatkę.
3. Uczniom nie wolno wieszać się na siatce.
4. Uczniom nie wolno rozrywać siatki.
5. Uczniom nie wolno wchodzić na słupki podtrzymujące siatkę.
6. Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela, podwyższać bądź obniżać wysokości siatki.
7. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela składać siatki oraz konstrukcji metalowej.
8.Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela zakładać antenek oraz ich zdejmować.
9.Uczniom nie wolno wykorzystywać antenek do innych celów niż do gry w piłkę siatkową.

V.Regulamin bezpiecznego korzystania ze stołów tenisowych i sprzętu do tego przeznaczonego:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela rozkładać oraz składać stołów tenisowych.
2. Uczniom nie wolno opierać się o stoły.
3. Uczniom nie wolno uderzać o stół rakietkami oraz innymi przedmiotami.
4. Uczniom nie wolno używać do gry innych przedmiotów niż sprzęt do tego przeznaczony.
5. Uczniom nie wolno wchodzić na stoły,biegać wokół stołów oraz pod nie wchodzić.
6. Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia montować siatek do gry w tenisa stołowego.

VI.Regulamin bezpiecznego korzystania z kozła gimnastycznego:

1. Uczniom nie wolno korzystać bez nadzoru nauczyciela z kozła gimnastycznego.
2. Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela, podwyższać oraz obniżać wysokości kozła.
3. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela wchodzić oraz wskakiwać na kozła.
4. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela,przeskakiwać przez kozła.
5. Uczniom nie wolni bez wyraźnego polecenia nauczyciela, przenosić kozła w inne miejsce niż do tego przeznaczone.

VII.Regulamin bezpiecznego korzystania ze skrzyni:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać ze skrzyni.
2. Uczniom nie wolno rozkładać oraz składać skrzyni bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
3. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela wchodzić oraz wskakiwać na skrzynię.
4. Uczniom nie wolno bez asekuracji nauczyciela wykonywać przewrotów na skrzyni.
5. Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem stawać na głowie czy rękach na skrzyni.
6. Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia przenosić skrzyni w inne miejsce niż to tego wyznaczone.

VIII.Regulamin bezpiecznego korzystania ze sprzętu przeznaczonego do skoku wzwyż:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać ze sprzętu przeznaczonego do skoku wzwyż.
2. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela rozkładać oraz składać sprzęt do skoku wzwyż.
3. Uczniom nie wolno bez asekuracji nauczyciela przeskakiwać przez poprzeczkę.
4. Uczniom nie wolno wieszać się na słupkach montujących poprzeczkę oraz na samej poprzeczce.

IX.Regulamin bezpiecznego korzystania z kuli znajdującej się w magazynku sportowym:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z kuli.
2. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela wynosić kuli.
3. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela rzucać kulą oraz turlać nią.
4. Uczniom nie wolno wykorzystywać kuli do celów innych niż jej przeznaczenie.

X. Regulamin bezpiecznego korzystania ze sprzętu przeznaczonego do gry w unihokeja:

1. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać ze sprzętu do gry w unihokeja.
2. Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela wynosić, rozkładać oraz składać sprzętu do gry.
3. Uczniom nie wolno kopać bramek, szarpać oraz zdejmować siatek zamocowanych na bramkach.
4. Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecania nauczyciela przenosić oraz przesuwać bramek na inne miejsca niż do tego wyznaczone.
5. Uczniom nie wolno podnosić bramek do góry oraz nimi rzucać.
6. Uczniom nie wolno uderzać kijami do gry o drabinki oraz o podłogę sali gimnastycznej.
7. Uczniom nie wolno uderzać współpartnera kijami do gry.
8. Uczniom nie wolno rzucać kijami do gry w unihokeja.
9. Uczniom nie wolno rzucać we współćwiczącego piłeczką lub krążkiem do gry.
10.Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z piłeczki lub krążka do gry w inny sposób niż jest do tego przeznaczony.

XI.Regulamin bezpiecznego korzystania z piłek ( koszykowych,siatkowych,nożnych, lekarskich,do gry w piłkę ręczną):

1.Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z piłek przeznaczonych do gier zespołowych.
2.Uczniom nie wolno bez wyraźnego polecenia nauczyciela wynosić piłek z magazynku sportowego.
3.Uczniom nie wolno korzystać z piłek w inny sposób niż wymaga ich przeznaczenie.
4.Uczniom nie wolno rzucać piłkami we współćwiczącego.

XII.Regulamin bezpiecznego korzystania z urządzeń rekreacyjnych znajdujących się w sali treningowej:

1.Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela korzystać z sali treningowej oraz sprzętu tam się znajdującego: atlas,ławeczka gimnastyczna,stepper,kethler.
2.Uczniom nie wolno korzystać ze sprzętu w inny sposób niż jego przeznaczenie.
3.Uczniom nie wolno bez nadzoru nauczyciela przenosić,podnosić oraz przesuwać urządzeń rekreacyjnych.
4.Uczniom nie wolno pod żadnym pozorem rozmontowywać urządzeń znajdujących się w sali treningowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.