X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8196
Przesłano:

Indywidualny program do pracy opiekuńczo - wychowawczej w oddziale wychowawczym

Imię:Mateusz
Wiek:12 lat
Diagnoza:niepełnosprawność umysłowa w stopniu umiarkowanym

W ZAKRESIE SAMOOBSŁUGI
CELE:
1.Doskonalenie umiejętności w zakresie jedzenia i samodzielnego przygotowania posiłków:
-ćwiczenia umiejętności nakrywania do stołu;
-poprawne posługiwanie się nożem i widelcem;
-doskonalenie umiejętności robienia kanapek;
-nauka obierania i krojenia owoców i warzyw;
-wdrażanie do estetycznego spożywania posiłków;
-prawidłowa postawa podczas jedzenia;
2.Utrwalenie umiejętności samodzielnego ubierania się:
-wieszanie ubrania i ustawianie butów na wyznaczonym miejscu;
-dostosowanie odzieży i obuwia do pory roku, sytuacji, pory dnia;
-wdrażanie do prania bielizny osobistej;
3.Wdrażanie do utrzymania higieny osobistej:
- rozwijanie nawyku mycia rąk przed i po posiłku;
-samodzielne korzystanie z urządzeń sanitarnych, każdorazowo mycie rąk po korzystaniu z toalety;
-dbanie o higienę całego ciała:codzienne kąpiele, higiena jamy ustnej;
4.Wdrażane do utrzymania ładu i porządku:
-dbanie o czystośc sali sypialnej oraz innych pomieszczeń ( kuchnia, świetlice );
-posługiwanie się sprzętem( odkurzacz, pralka, telewizor) zgodnie z przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa;
-dbanie o ład i porządek w najbliższym otoczeniu w trakcie zajęć lub zabawy;

W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SPOŁECZNEGO
CELE:
1.Kształtowanie zachowań prospołecznych:
-wdrażanie do prawidłowego zwracania się do wychowawców i poprawnego reagowania na ich polecenia;
-właściwe zwracanie się do kolegów i koleżanek;
-używanie form grzecznościowych podczas kontaktów z osobami dorosłymi;
-wdrażanie do poszanowania swojej i cudzej własności;
-korzystanie z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach;
2.Wprowadzanie w rolę odbiorcy kultury :
-przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych np. mówienie po cichu, zachowanie czystości;
-udział w uroczystościach i konkursach szkolnych;
3.Przestrzeganie zasad ruchu drogowego :
-nauka ostrożnego zachowania sie na ulicy;
-zapoznanie z zasadami ruchu drogowego (przechodzenie po pasach, na zielonym świetle);
-bezkolizyjne poruszanie się po chodniku (prawą stroną);
4.Utrwalenie wiedzy przyrodniczej :
-rozbudzanie poczucia przynależności społecznej swojej szkoły,środowiska lokalnego;
-właściwy stosunek do świata roślin i zwierząt;
-utrzymanie czystości środowiska przyrodniczego(wyrzucanie śmieci w miejscach wyznaczonych);
-towarzyszenie wychowawcy w prostych pracach porządkowych lub gospodarskich(udział w dekorowaniu sal lub korytarzy);

W ZAKRESIE ROZWOJU ZAINTERESOWAŃ
CELE:
1.Rozwijanie twórczej aktywności wychowanka:
-udział w zajęciach i konkursach plastycznych oraz zajęciach kulinarnych;
-czynne uczestnictwo w grach i zabawach zespołowych na świeżym powietrzu;
-zaangażowanie w organizacji adademii, prowadzenie konkursu czystości;
2.Nauka organizowania wolnego czasu:
-poznawanie zawodów:uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludzmi np.policjant, strażak;
-udział w zajęciach świetlicowych tematycznych i dydaktycznych;
-udział w imprezach kulturalnych organizowanych w oddziałach wychowawczych np.Andrzejki, dyskoteki, Walentynki;
-wdrażanie do systematycznej nauki i odrabiania lekcji;
-uczestnictwo w wycieczkach i spacerach;

Procedury osiągania celów :
1. Formy i środki dydaktyczne:
-udział w zajęciach plastycznych, sportowych i kulinarnych;
-czynny udział w uroczystościach szkolnych;
wycieczki i spacery po okolicach miasta i poza miastem;
-spotkania z interesującymi ludzmi;
-naśladowanie pozytywnych postaw;
-korzystanie z ksiązek i czsopism;
-pogadanki na temat naegatywnego wpływu narkotyków, alkoholu, papierosów;
-uczestnictwo w konkursach;

2.Metody pracy :
-uczenie się przez naśladownoctwo;
-metoda praktycznego działania;
-metoda wzmocnień pozytywnych;
-rozmowa;
-pogadanka;

3.Metody kontroli i oceny :
Wzmocnienia pozytywne np. zauważanie wysiłku, starań i osiągnięć wychowanka:
-pochwała;
-serdeczny uśmiech;
-symboliczne nagrody (np.naklejki, cukierki);
-informowanie rodziców o postępach dziecka;

Ewaluacja programu
Narzędzia służące ewaluacji:
-bezpośrednia obserwacja;
-karta obserwacji;
-rozmowa i współpraca z nauczycielami;
-rozmowa i współpraca z rodzicami;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.