X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8190
Przesłano:

Scenariusz zajęć wychowawczych: Alkohol - złodziej wolności

Cele dydaktyczne :
- uczeń uczy się otwarcie mówić o sobie;
- uczeń zna środki uzależniające oraz ich wpływ na zachowanie człowieka i jego samopoczucie;
- uczeń poznaje sposoby walki z uzależnieniem;

Cele wychowawcze :
- uświadomienie uczniom jakie szkody powoduje picie alkoholu przez dzieci i młodzież;
- wdrażanie do współdziałania w małych zespołach;

Metody pracy :
- pogadanka
- rozmowa
- dyskusja

Środki dydaktyczne :
"Organizm w niebezpieczeństwie" Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:Habat B.

Przebieg zajęć:
1.Powitanie wychowanków.

2.Wyjaśnienie tematu dzisiejszych zajęć.

3.Pogadanka na temat uzależnienia oraz skutków wywołanych piciem alkoholu.
Wychowawca:
-Przypadki nadużywania alkoholu w naszym społeczeństwie nie należą do rzadkości. Część ludzi pije alkohol, aby zmienić swój nastrój i uzyskać krótkotrwały efekt psychicznego rozluźnienia, niektórzy jednak dlatego, że uzależnili się od alkoholu i popadli w ciężką chorobę zwaną alkoholizmem. Picie alkoholu przez dłuższy czas prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu i śmierci.

4.Wychowawca prosi aby uczniowie dobrali się w pary i opowiedzieli sobie o konkretnych, znanych im sytuacjach, w których jakaś młoda osoba poniosła szeroko rozumiane szkody w wyniku spożycia alkoholu ( np.popsuła sobie opinię, zrobiła coś, czego potem żałowała ).
Po zakończeniu pracy w parach, uczniowie wykorzystują dane, robiąc listę:
"Jakie są niebezpieczeństwa picia alkoholu przez dzieci i młodzież?"

5.Wychowawca wymienia zagrożenia bezpośrednio związane z piciem alkoholu:
- komplikacje zdrowotne
- konsekwencje prawne ( prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, udział w bójkach, itp)
- skutki społeczne i osobiste ( konflikty z rodziną i przyjaciółmi, kłopoty w szkole, skłonność do ulegania wpływom innych, a także nieodpowiedzialność, ryzykowność zachowań).

6.Na koniec zajęć wychowankowie kończą zdanie:
"Najważniejszym argumentem, żeby nie pić alkoholu jest dla mnie..."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.