X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 796
Przesłano:

Sprawdzian w klasie II liceum profilowanego i technikum z dziejów powszechnych XVI wieku

GRUPA A. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 55

1. Dokończ zdania:(0-5 punktów)
Rzeźba „Jeńcy” jest dziełem………………………………………………………………
Sonety do Laury pisał………………………………………………………………………
Naprawę Rzeczypospolitej postulował……………………………………………………
Astronom włoski skazany na śmierć za popieranie teorii Mikołaja Kopernika nazywał się……………………………………………………………………………………………
Malarz Madonn rodem z miasta Urbino to…………………………………………………

2.Dopisz do utworów i dzieł nazwiska ich twórców:(0-5 punktów)
„Utopia”-……………………………………………………………………………………
„Boska Komedia”…………………………………………………………………………
„Ostatnia Wieczerza”………………………………………………………………………
„Pieta”………………………………………………………………………………………
„Książę”……………………………………………………………………………………

3.Spośród podanych niżej słów i zwrotów wybierz te, które odnoszą się do malarstwa renesansowego i podkreśl je: (0-4 punkty)
Arkady, mecenat artystyczny, ostre łuki, perspektywa linearna, freski, kolumny, tematyka biblijna, zachowane proporcje ciała ludzkiego, światłocień, dominacja tematyki religijnej, zachowane detale anatomiczne człowieka, łuki przyporowe, elementy architektoniczne na obrazach.

4.Spośród podanych niżej dzieł wybierz te, które stworzył Leonardo da Vinci i podkreśl je: (0-3 punkty)
„Dawid”, „Zaślubiny Marii”, „Mona Lisa”, „Pieta watykańska”, „Mojżesz”, „Święta Anna Samotrzecia”, ”Narodziny Wenus”, „Święty Hieronim”.

5. Wyjaśnij pojęcia:(0-6 punktów)
Makiawelizm-………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………
Indeks ksiąg zakazanych –
……………………...............................................................
Samodzierżawie-
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

6.Na podstawie opisów podaj nazwy pojęć: (0-5 punktów)
A) zakon założony przez Ignacego Loyolę w 1534 roku:…………………………………
B) bezżeństwo księży odrzucane przez Lutra i Kalwina……………………………………
C) dokument wydany przez Henryka VIII w 1534 roku w Anglii…………………………
D) uznawanie istnienia wielu religii w jednym państwie……………………………………
E) zjazd biskupów pod przewodnictwem papieża…………………………………………
7. Podaj datę roczną: (0-5 punktów)
A) nocy św.Bartłomieja-………………………………
B) klęski Wielkiej Armady w Anglii-…………………………
C) bitwy pod Pawią -………………………
D) unii w Utrechcie -………………………
E) pokoju religijnego w Augsburgu-……………………………

8. Wymień trzy różnice pomiędzy luteranizmem i kalwinizmem; (0-3 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9. Marcin Luter był profesorem Uniwersytetu w: (0-1 punkt)
A) Wittenberdze
B) Moguncji
C) Monachium

10. Henryk IV Burbon wydał edykt dla hugenotów w:(0-1 punkt)
A) Paryżu
B) Lyonie
C) Nantes

11. Wymień cztery cechy gospodarki na zachodzie Europy (na zachód od Łaby)w XVI-XVIII wieku:(0-4 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………
D)……………………………………………………………………………………………

12.Podaj trzy osiągnięcia soboru trydenckiego ważne dla pozycji Kościoła Katolickiego w Europie:(0-3 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………

13. Którą postać z XVI wieku (władca, polityk, artysta, dowódca, pisarz)oceniasz najwyżej?.Uzasadnij (0- 10 punktów)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


SPRAWDZIAN W KLASIE DRUGIEJ LICEUM PROFILOWANEGO
I TECHNIKUM Z DZIEJÓW POWSZECHNYCH XVI WIEKU –


GRUPA B. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 55

1. Dokończ zdania:(0-5 punktów)
Rzeźba „Pieta” jest dziełem…………………………………………………………………
„O obrotach sfer niebieskich” napisał………………………………………………………
Astronom włoski skazany na odosobnienie za popularyzowanie nauk Kopernika to………
………………………………………………………………………………………………
O szczęśliwej wyspie Utopii pisał…………………………………………………………
Wynalazek ruchomych czcionek to dzieło…………………………………………………

2.Dopisz do utworów i dzieł nazwiska ich twórców:(0-5 punktów)
„Dawid”……………………………………………………………………………………
„O naprawie Rzeczypospolitej”……………………………………………………………
„Sonety do Laury”…………………………………………………………………………
„Zaślubiny Marii”…………………………………………………………………………
„Madonna ze szczygłem”…………………………………………………………………

3.Spośród podanych niżej słów i zwrotów wybierz te, które odnoszą się do architektury renesansowej i podkreśl je: (0-4 punkty)
Arkady, mecenat artystyczny, ostre łuki, perspektywa linearna, antyczne kolumny, tematyka biblijna, zachowane proporcje ciała ludzkiego, światłocień, dominacja tematyki religijnej, łuki przyporowe, elementy architektoniczne na obrazach, strzeliste wieże, witraże, grube mury, balkony, kopuły, analogia do rzeźby antycznej.

4.Spośród podanych niżej dzieł wybierz te, które stworzył Michał Anioł i podkreśl je: (0-3 punkty)
„Dawid”, „Zaślubiny Marii”, „Mona Lisa”, „Pieta watykańska”, „Mojżesz”, „Święta Anna Samotrzecia”, ”Narodziny Wenus”, „Święty Hieronim”.

5. Wyjaśnij pojęcia:(0-6 punktów)
Predestynacja……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
Teoria heliocentryczna –
……………………...............................................................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Opricznina-
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

6. Na podstawie opisów podaj nazwy pojęć: (0-5 punktów)
A)ręczny system wytwórczy oparty na podziale pracy……………………………………
B)gospodarstwo szlacheckie oparte na darmowej pracy chłopa-…………………………
C)przywództwo polityczne w Europie, o które walczyli Habsburgowie……………………
D)podatek płacony przez chłopów na Kościół……………………………………………
E)ksiądz protestancki………………………………………………………………………
7. Podaj datę roczną: (0-5 punktów)
A) ogłoszenia edyktu nantejskiego-………………………………
B) początku wojen włoskich -…………………………
C) wystąpienia Marcina Lutra -………………………
D) śmierci Elżbiety I Wielkiej -………………………
E) spalenia na stosie Giordano Bruno -……………………………

8. Wymień trzy podobieństwa pomiędzy luteranizmem i kalwinizmem:(0-3 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

9. Jan Kalwin był przywódcą religijnym w: (0-1 punkt)
A) Niemczech
B) Szwajcarii
C) Francji

10. Henryk IV Burbon wydał edykt dla hugenotów w roku:(0-1 punkt)
A) 1543
B) 1578
C) 1598

11. Wymień cztery cechy gospodarki na wschodzie Europy (na wschód od Łaby)w XVI-XVIII wieku:(0-4 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………
D)……………………………………………………………………………………………

12.Podaj trzy osiągnięcia soboru trydenckiego ważne dla pozycji Kościoła Katolickiego w Europie:(0-3 punkty)
A)……………………………………………………………………………………………
B)……………………………………………………………………………………………
C)……………………………………………………………………………………………

13. Którą postać z XVI wieku (władca, polityk, artysta, dowódca, pisarz)oceniasz najwyżej?.Uzasadnij (0- 10 punktów)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.