X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 797
Przesłano:

Sprawdzian z dziejów cywilizacji Bliskiego i Dalekiego Wschodu w klasie I liceum profilowanego i technikum

GRUPA „A”. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 50

1.Spośród podanych niżej haseł podkreśl związane ze starożytnym Egiptem: (0-4 punkty)
Cheops, mumia, kodeks, Hammurabi, siec irygacyjna, Ozyrys, sarkofag, delta, pismo klinowe, faraon, zikkurat, mumifikacja, Babilon.

2.Podane niżej nazwy geograficzne przyporządkuj do właściwych państw starożytnych: (0-7 punktów- za każdy poprawny wpis 0,5 punktu)

Babilon, Uruk, Sakkara, Memfis, Giza, Aszur, Tyr, Niniwa, Akad, Sydon, Jerozolima, Juda, Samaria, Jordan

EGIPT -………………………………………………………………………………………
FENICJA-……………………………………………………………………………………
IZRAEL-………………………………………………………………………………………
MEZOPOTAMIA-…………………………………………………………………………

3. Wymień trzy wynalazki starożytnych Egipcjan: (0-3 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………

4. Kalendarz księżycowy, według którego rok liczył 354 dni powstał w:(0-1 punkt)
A) Egipcie
B) Mezopotamii
C) Fenicji

5. Podane poniżej wynalazki połącz z krajem, w którym zostały odkryte: (0-4 punkty)

DRUK FENICJA
ALFABET SUMER
ZEGAR SŁONECZNY CHINY
CYFRY INDIE

6.Sumerowie przybyli na obszary Międzyrzecza w: (0-1 punkt)
A) IV tysiącleciu p.n.e.
B) III tysiącleciu p.n.e.
C) II tysiącleciu p.n.e.

7.Wymień cztery zasady konfucjanizmu: (0-4 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………
D)………………………………………………………………………………………………


8.Wymień dwa znane ci przepisy zawarte w kodeksie króla Hammurabiego: (0-2 punkty)
A)………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………
9.Jako jednostkę wagi Sumerowie stosowali: (0-1 punkt)
A) minę
B) kamień
C) talent

10. Kim byli i z czego zasłynęli:(0-4 punkty)
Salomon- …………………………………………………………………
Mykerinos-
…………………………………………………………………………………………

11. Wpisz obok zdań prawdziwych literę P, a obok fałszywych literę F:(0-6 punktów)

Protoplastą narodu żydowskiego jest Mojżesz-………
Hammurabi był władcą Amorytów-………
System kastowy charakteryzował cywilizacje indyjską-………
W państwie sumeryjskim posługiwano się pismem linearnym-……….
Zikkurat to piramida schodkowa-………
Najsłynniejszą mastabę egipską stworzono na rozkaz faraona Dżosera-……….

12. Hieroglify to:(0-1 punkt)
A) pismo egipskie ryte na ścianach piramid
B) pismo Mezopotamii
C) pismo kapłanów egipskich

13.Uporządkuj podane poniżej wydarzenia z dziejów starożytnego Izraela w kolejności chronologicznej odpowiednio cyframi od 1 (wydarzenie najwcześniejsze) do 5:(0-5 punktów)

Panowanie Dawida numer ……………
Niewola babilońska Żydów numer……………
Niewola egipska Żydów numer……………
Budowa Świątyni Jerozolimskiej numer……………
Zburzenie Samarii przez Sargona numer……………

14. Oceń słuszność określenia używanego przez starożytnych Egipcjan, że „Egipt jest darem Nilu”. Uzasadnij swoje zdanie, podając cztery argumenty(0-4 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………
D)………………………………………………………………………………………………

15.Podaj trzy przykłady przeznaczenia zikkuratów:(0-3 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………
SPRAWDZIAN Z DZIEJÓW CYWILIZACJI BLISKIEGO I DALEKIEGO WSCHODU W KLASIE PIERWSZEJ LICEUM PROFILOWANEGO I TECHNIKUM.
GRUPA „B”. Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 50

1. Spośród podanych niżej haseł podkreśl związane ze starożytną Mezopotamią: (0-4 punkty)

Cheops, mumia, kodeks, Hammurabi, siec irygacyjna, Ozyrys, sarkofag, delta, pismo klinowe, faraon, zikkuraty, mumifikacja, Babilon, talent, mina, pismo demotyczne, zegar wodny.

2.Podane niżej nazwy geograficzne przyporządkuj do właściwych państw starożytnych w odpowiedniej tabeli (0-7 punktów- za każdy poprawny wpis 0,5 punktu)

Babilon, Sakkara, Memfis, Giza, Tyr, Niniwa, Akad, Jerozolima, Juda, Samaria, Jordan, Ur, Betlejem, Byblos,

EGIPT-…………………………………………………………………………………………
FENICJA-……………………………………………………………………………………
IZRAEL-………………………………………………………………………………………
MEZOPOTAMIA-…………………………………………………………………………

3.Wymień 3 wynalazki starożytnej Mezopotamii: (0-3 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………

4. Kalendarz słoneczny, według którego rok liczył 360 dni powstał w:(0-1 punkt)
A) Egipcie
B) Mezopotamii
C) Fenicji

5. Podane poniżej wynalazki połącz z krajem, w którym zostały odkryte: (0-4 punkty)

PAPIER FENICJA
MONETY SUMER
KOŁO CHINY
CYFRY INDIE

6. Hammurabi dokonał zjednoczenia plemion wokół Babilonu w:(0-1 punkt)
A) XX wieku p.n.e.
B) XVIII wieku p.n.e.
C) XVI wieku p.n.e.

7.Wymień cztery zasady buddyzmu: (0-4 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………
D)………………………………………………………………………………………………
8.Wymień dwa znane ci przepisy zawarte w kodeksie króla Hammurabiego: (0-2 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
9. Pismo demotyczne to inaczej (0-1 punkt)
A) pismo kapłanów sumeryjskich
B) pismo kapłanów egipskich
C) pismo ludowe w starożytnym Egipcie

10. Kim byli i z czego zasłynęli:(0-4 punkty)
Dawid- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chefren-
…………………………………………………………………………………………………

11. Wpisz obok zdań prawdziwych literę P, a obok fałszywych F:(0-6 punktów)

Protoplastą narodu żydowskiego jest Abraham z Ur-………
Metalurgię żelaza zapoczątkowali Fenicjanie-………
W państwie sumeryjskim posługiwano się pismem klinowym-………
Nom był jednostką wojskową w starożytnym Izraelu-……
Kodeks Hammurabiego zachował się na steli kamiennej-………
Epos o Gilgameszu to najstarszy zabytek literatury egipskiej-………

12.Zikkuraty to:(0-1 punkt)
A) piramidy schodkowe w Mezopotamii
B) piramidy ostrosłupowe w Egipcie
C) kręgi kamienne w starożytnej Europie

13.Uporządkuj podane poniżej wydarzenia z dziejów starożytnej Mezopotamii w kolejności chronologicznej odpowiednio cyframi od 1 do 5:(0-5 punktów)

Przybycie Sumerów numer ……………
Panowanie Hammurabiego numer……………
Powstanie państwa Akad numer……………
Upadek Niniwy numer……………
Powstanie państwa Mitanni numer……………

14. Oceń słuszność stwierdzenia, że wielkie cywilizacje Dalekiego i Bliskiego Wschodu powstały dzięki wielkim rzekom. Uzasadnij swoje zdanie, podając cztery argumenty
(0-4 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………
D)………………………………………………………………………………………………
15. Podaj trzy przykłady wykorzystania papirusu w starożytnym Egipcie :(0-3 punkty)
A)………………………………………………………………………………………………
B)………………………………………………………………………………………………
C)………………………………………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.