X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 778
Przesłano:

Jak zdobyć pracę? Autorski program lekcji wychowawczych

JAK ZDOBYĆ PRACĘ?
Czyli przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Wstęp

Uczeń kończący edukację w szkole średniej jest przygotowany do podjęcia czynności zawodowych, większości wypadków posiada tytuł zawodowy dający mu uprawnienia do wykonywania określonego zawodu. Posiada także przygotowanie ogólne z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, jest ukształtowany pod wieloma względami, ale nie posiada jednej bardzo ważnej cechy- znajomości teraźniejszego, konkurencyjnego rynku pracy.

W czasie nauki w szkole nie został przygotowany do analizyswoich osiągnięć, umiejętności pokazywania ( sprzedawania) swoich kwalifikacji i predyspozycji, szukania ofert pracy. Nie potrafi prowadzić rozmów handlowych,sprzedając swój wizerunek fachowca i człowieka najlepiej przygotowanego do podjęcia pracy. Trudnością także jest nieznajomość lokalnego rynku pracy i umiejętność znalezienia się na tym rynku.

Cele ogólne

W naszym kraju, obok istniejących już prężnych firm prywatnych i państwowych, każdego miesiąca powstają nowe, które potrzebują pracowników energicznych, pełnych inicjatywy, dobrze przygotowanych zawodowo i utożsamiających się z miejscem pracy. Jednocześnie rośnie liczba osób, które z różnych przyczyn pozostają bez pracy - nie potrafią znaleźć się na konkurencyjnym rynku pracy. W twej sytuacji szczególnej wartości nabiera wiedza o sposobie optymalnego wykorzystania i sprzedania własnych umiejętności, którą trzeba się posłużyć w taki sposób, aby przekonać ewentualnego rozmówcą, że właśnie znalazł idealnego kandydata na dane stanowisko.

Począwszy od pierwszego najczęściej listownego kontaktu,pracodawca zaczyna tworzyć sobie obraz kandydata, który jest kształtowany przez samego zainteresowanego. Kandydat czyni to poprzez każdy list, życiorys a wreszcie osobiste spotkanie. Dlatego należy zadbać o to, abyuczniowie potrafili zaprezentować siebie, posiadane uzdolnienia i klasyfikacje.Nieujawniona lub źle opisana zaleta przestaje liczyć się "w grze",którą podejmuje każdy absolwent szkoły starając się o pracę.

Zadaniem niniejszego programu jest wyposażenie uczniów klasy programowo najwyższej Technikum Przemysłu Drzewnego w Słupsku w wiedzę i umiejętności dotyczących prawidłowego sposobu formułowania odpowiedzi,zachowania, a także odpowiedniej prezentacji swojej osoby podczas poszukiwania pracy.

Po realizacji programu w klasie III T3 w roku szkolonym2000/2001, po jego ewaluacji może być wykorzystany w latach następnych w innych klasach programowo najstarszych.

Cele szczegółowe skutki programu

a. Uczeń na podstawie przedstawionych informacji będzie potrafił znaleźć sobie interesującą ofertę pracy poprzez przeszukiwanie ogłoszeń prasowych, agencję pośrednictwa pracy,przeszukiwania spekulatywne.
b. Uczeń potrafi pokierować rozwojem swojej kariery zawodowej.
c. Uczeń umie opracować strategię działania przy planowaniu kariery zawodowej.
d. Uczeń potrafi dokonać wnikliwej analizy swoich osiągnięć i zainteresowań związanych z pracą.
e. Uczeń potrafi zaprezentować siebie na podstawie swoich osiągnięć i zainteresowań.
f. Uczeń zna zasady komunikacji interpersonalnej
g. Uczeń potrafi napisać list motywacyjny i zna jego strukturę.
h. Uczeń potrafi skonstruować CV i zna jego strukturę.
i. Uczeń na podstawie wiadomości i umiejętności potrafi uczestniczyć w interview.
j. Uczeń zna dziesięć przykazań osoby poszukującej pracy.
k. Uczeń zna możliwości lokalnego rynku pracy.

Po realizacji założonych celów absolwent szkoły będzie przygotowany do wejścia na konkurencyjny rynek pracy. Nastąpią zmiany w jego przekonaniach, że poszukiwanie i uzyskanie pracy w dobrej firmie zależy od posiadanych kwalifikacji i predyspozycji, umiejętności ich zaprezentowania i sprzedaży.

Struktura i program zajęć

Program będzie realizowany od września 2000 roku i trwać będzie grudnia 2000. Stopniowo rozszerzany będzie na inne klasy programowo najstarsze. Zajęcia prowadzone będą w ramach lekcji wychowawczych, średnio raz w miesiącu, przez wychowawcę klasy.

Program zajęć podzielić można na trzy grupy:

a. Postrzeganie siebie.
b. Prezentowanie siebie.
c. Poznawanie rynku pracy

W ramach pierwszej grupy tematycznej uczniowie będą uczyć się własnych odczuć. Będą mówić o swoich zainteresowaniach, marzeniach(szczególnie dotyczących przyszłej pracy). Określą swoje mocne i słabe strony,ustalą swoje priorytety. Pozwoli im to na określenie, dostrzeżenie i zaakceptowanie siebie.

W drugiej grupie położony zostanie nacisk na sytuację interpersonalne, skuteczne komunikowanie się, umiejętność zaprezentowania siebie i wywarcie pozytywnego wrażenia, umiejętność mówienia o sobie, swoich marzeniach, kwalifikacjach i predyspozycjach.

W trzeciej grupie tematycznej poprzez zaproszone osoby (przedstawicieli Klubów pracy, Inkubatora Przedsiębiorczości) uczniowie zapoznają się z lokalnym rynkiem pracy

Szczegółowa tematyka zajęć:

a. Wycieczka do Centrum Planowania i Rozwoju Kariery Zawodowej - testy predyspozycji zawodowych, poznanie rynku pracy - 2 godz.
b. Gdzie i jak szukać pracy ? - 1 godz.
c. Sztuka samo sprzedaży - czyli jak sprzedać siebie ? - 2 godz.
d. Co robi firma aby znaleźć kandydata do pracy ? spotkanie z przedstawicielem firmy Bałtykgaz.
e. Sztuka prezentowania siebie - 1godz.
f. Jak napisać CV? - 1 godz.
g. W jaki celu wysyłamy list motywacyjny - 1 godz.
h. Jak przejść przez rozmowę kwalifikacyjną?
i. Spotkanie z przedstawicielem Klubu Pracy.
j. Spotkanie z przedstawicielem Inkubatora Przedsiębiorczości

Powyższa tematyka będzie realizowana przez stosowanie różnorodnych technik i metod pracy z uczniem, wycieczki, burza mózgów,dyskusja, odgrywanie ról, warsztaty. Po zakończeniu cyklu tematów uczniowie otrzymają materiały które w trakcie zajęć opracowali.

Organizacja. Baza. Zaplecze materialne i finansowe

a. W zajęciach uczestniczyć będą uczniowie klasy III T3.
b. Zajęcia prowadzić będzie autor programu, będący jednocześnie wychowawcą klasy w ramach gddw.
c. Koszty przeprowadzenia programu ponosi szkoła: arkusze papieru, flamastry, odbitki ksero, materiały dla uczniów itp.
d. Dokumentację realizacji programu stanowić będą wpisy w dzienniku lekcyjnym, konspekty lekcji, materiały przygotowane przez uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.