X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7792
Przesłano:

Scenariusz wycieczki do Krajobrazowego Rezerwatu Przyrody w Słupskim Młynie

SCENARIUSZ WYCIECZKI DO LASU W SŁUPSKIM MŁYNIE
Dnia 21.09.2009r.

Cele ogólne - kształtowanie pojęcia „lasu” jako zespołu różnych organizmów żyjących
w dynamicznej równowadze;
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkańców;
- kształtowanie postawy opiekuńczej wobec przyrody i budzenie
odpowiedzialności za jej stan;
- zapoznanie z korzyściami jakie człowiek czerpie z lasu;

Cele szczegółowe - dzieci wiedzą, jak funkcjonuje las, jakie rośliny i zwierzęta w nim żyją
oraz jaka jest ich wzajemna zależność;
- dzieci potrafią właściwie zachować się na łonie natury, nie niszczyć
roślin, zachowywać ciszę;

Metody pracy: problemowa, pokaz, obserwacja, pogadanka

Forma pracy: wycieczka
Organizator : mgr Beata Chyła (Przedszkole Samorządowe w Mełnie)

Przebieg:

1. Zebranie dzieci, zapoznanie z miejscem i celem wycieczki, przypomnienie o zasadach
bezpieczeństwa w czasie podróży autokarem oraz na ścieżce dydaktycznej
(przestrzeganie przed zrywaniem roślin i braniem ich do ust).

2. Początek ścieżki dydaktycznej – przypomnienie o zasadach zachowywania się w lesie, zachowaniu ciszy, nie niszczeniu roślin. Spotkanie z leśniczym Nadleśnictwa Jamy p. Tomaszem Zielazkiewiczem oraz myśliwymi z Koła Łowieckiego „Sokół” p. Witoldem Tęgowskim (prezesem koła), Krzysztofem Kopczyńskim (łowczym), Sławomirem Chyła (myśliwym koła) i p. Janiną Arczykowską (myśliwym koła). Spacer po lesie, w której leśniczy zwraca uwagę dzieci na rdzenną roślinność lasu. Nazywa gatunki zwierząt żyjących w tutejszym Krajobrazowym Rezerwacie Przyrody „Dolina Osy”. Leśniczy zwraca uwagę na różnice w wyglądzie drzew, porostów – informuje dzieci, że są one wskaźnikiem czystości powietrza, gdzie jest ich dużo jest czyste powietrze. Następnie zwraca uwagę na obumarłe drzewa – wyjaśnia, że istnienie umarłych drzew jest w lesie potrzebne, bo żyje w nich ogromna ilość owadów, które z kolei są pożywieniem dla ptaków. W takich drzewach łatwiej też ptakom wykuwać dziuple. Zapoznanie z kuźnią dzięcioła – wyjaśnienie, w jaki sposób dzięcioł z niej korzysta i po czym można ją rozpoznać. Zwrócenie uwagi na stosy gałęzi stwarzające wrażenie nie uporządkowania. Rozmowa na temat tego, że takie bałaganiarstwo w lesie jest potrzebne ( w stosach gałęzi zimują jeże, gryzonie, owady i inne drobne zwierzęta, porozrzucane gałązki służą ptakom jako budulec do budowania gniazd, rozkładając się wzbogacają ziemię w próchnicę).

3. Rozmowa podsumowująca na polanie: przedstawienie na czym polega praca myśliwego
– poinformowanie dzieci, że pracą myśliwego jest przede wszystkim dbanie o dziko żyjącą zwierzynę. Dlatego podczas jesieni przedszkolaki chętnie zbierały kasztany i żołędzie, a w zamian leśniczy i myśliwi zorganizowali przy współpracy, już po raz kolejny, zajęcia przyrodnicze w terenie. Na zakończenie wycieczki przyrodniczej, przedszkolaki otrzymały podziękowanie w postaci pomocy dydaktycznych, za coroczną zbiórkę żołędzi i kasztanów, którego sponsorem było Koło Łowieckie „Sokół”.
Owocna współpraca wychowawczyni Beaty Chyła z leśniczymi z Nadleśnictwa Jamy oraz Kołem Łowieckim „Sokół” z Grudziądza, przysparza wiele radości najmłodszym dzieciom. Już z niecierpliwością czekają na kolejne wspólne spotkania. I w roku 2010 przedszkolaki znów chętnie włączą się w kolejną akcję zbiórki karmy, dla zwierząt dziko żyjących.

4. Powrót do przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.