X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8054
Przesłano:

Regulamin wycieczki do Srebrnej Góry

1. Kierownik wycieczki wraz z opiekunem odpowiadają za bezpieczeństwo, czuwają nad porządkiem i zdrowiem uczestników.
2. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekunów.
3. Każdy uczeń posiada przy sobie legitymację szkolną
4. Nie wolno samowolnie oddalać się od grupy – chodzimy i wracamy razem. Tempo marszu dostosowujemy do przewodnika lub najsłabszego uczestnika wycieczki.
5. Obowiązuje zasada poszanowania wszystkich uczestników oraz innych osób (dorosłych i rówieśników) spotkanych podczas wycieczki.
6. Przejawy złego samopoczucia własnego lub innych należy natychmiast zgłaszać do opiekunów.
7. W autobusie i pociągu należy zachowywać się kulturalnie, wsiadamy i wysiadamy na wyraźne polecenie opiekuna ustępować miejsca starszym, nie hałasować, nie zbliżać się do drzwi i nie otwierać okien.
8. W miejscu zakwaterowania stosujemy się do wewnętrznego regulaminu. Cisza nocna obowiązuje od 2200 do 700. Po 2200 przebywamy tylko w swoich pokojach.
9. Nie podchodzimy zbyt blisko ogniska i nie kupujemy produktów spożywczych, na których brakuje daty przydatności do spożycia i producenta.
10. Nikt nie ma prawa do samowolnego opuszczania miejsca pobytu.
11. Dyrektor szkoły i opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności i kosztów za szkody wyrządzone przez uczestników.
12. Kategorycznie zabrania się stosowania jakichkolwiek używek na wycieczce (papierosy, alkohol, narkotyki).
13. Za nieprzestrzeganie w/w zasad uczestnicy wycieczki ponoszą konsekwencje ustalane doraźnie bądź po powrocie – karą może być obniżenie oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej lub nagannej na koniec roku szkolnego.
14. W wypadku rażącego łamania regulaminu wycieczki zostaną o tym natychmiast powiadomieni rodzice, a w skrajnych przypadkach zobowiązani do odebrania dziecka z wycieczki bez zwrotu kosztów.
15. Uczestniczymy we wszystkich organizowanych zajęciach.
16. Zbiórka na DWORCU GŁÓWNYM w Poznaniu o godzinie 700 . Wyjazd z Poznania o godz 735 ; przesiadka we Wrocławiu w godzinach 958 -1038 ; dojazd do Barda o godzinie 1204 ; następnie przejazd busem z Barda Śląskiego do Srebrnej Góry .
17. Pociąg powrotny z Barda o godzinie 1118 przyjeżdża do Poznania o godzinie 1525 ; drugi pociąg wyjeżdża z Barda o godzinie 1440 , w Poznaniu o godzinie 1918 . Można wyjechać z Barda pierwszym pociągiem, pozwiedzać Wrocław 3 godziny i odjechać drugim pociągiem.
18. Odbiór dzieci przez rodziców w Poznaniu (W MIEJSCU ZBIÓRKI).
19. Opiekunami wycieczki są: wychowawca kl.III pedagog szkolny i rodzic.
Zabieramy na wycieczkę:
- legitymację szkolną
- wyposażenie osobiste i środki higieny
- ciepły sweter, tenisówki, buty i skarpety do zmiany
- kurtkę przeciwdeszczową lub pelerynę
- prowiant na czas do obiadu
- talerz, kubek sztućce, może być własna, ulubiona herbata
- aparat fotograficzny (kto ma), gry planszowe i inne na wypadek niepogody
- można zabrać kieszonkowe
- jeśli dziecko zażywa systematycznie leki, ma skłonności do jakichś dolegliwości lub cierpi na chorobę lokomocyjną, proszę o pisemne powiadomienie ze wskazaniem sposobu podawania leku, który zabiera ze sobą
- dobry humor, życzliwość i koleżeńskość
Kierownik wycieczki:ANNA ROBAKIEWICZ-CHOJNOWSKA

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.