X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7634
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test sprawdzający znajomość czasu Simple Past (czasowniki regularne)

Klasy IV-VI
-----------------------

Past Simple (regular verbs)

Name: ........................................

I. Zapisz formę przeszłą poniższych czasowników.
1. appear .................................
2. barrow ..................................
3. carry ...................................
4. close ...................................
5. play ...................................
6. jog ...................................
7. live ...................................
8. smile ...................................
9. wash ...................................
10. grab ................................... ......../10
II. Wpisz czasowniki w nawiasach w czasie przeszłym.
Last year, Ann and Sue 1) ...................... (decide) to go to France. They 2) ..................... (travel) by aeroplane to Paris and 3) ..................... (share) a room at a wonderful hotel. They 4) .................... (love) the Eiffel Tower and the Champs Elysees. They 5) .................... (walk) all day in the beautiful streets of the city and 6) ................... (visit) many museums. They were also in Nice, where they 7) ...................... (sunbathe) on the beach for hours. They 8) .................. (enjoy) their holiday a lot. ........./8
III. Wpisz czasowniki w nawiasach w formie przeszłej I następnie dopasuj pytania do odpowiedzi.
1. Where ........................................ (you/live) ten years ago?
2. Who ........................................ (Tom and Sue/visit) last night?
3. What time ........................................ (your mum/cook) dinner yesterday?
4. When ........................................ (Ann/start) playing tennis?
5. When ........................................ (they/move) to Spain?
6. How ........................................ (Saint George/kill) the dragon?
7. What ........................................ (Helen/ study) yesterday afternoon?
8. How many letters ........................................ (you/type) last month?
a) Fifteen years ago.
b) With his spear.
c) Their friends.
d) At six o’clock.
e) Medicine.
f) In Poland.
g) Only five.
h) When she was 10 years old. ........../16
IV. Wpisz czasowniki w nawiasach w formie przeszłej.
1. Ken ........................ (watch) a great film two weeks ago.
2. .............. (Sue/study) for the exam last night? Yes, she did.
3. Paul ....................... (not/ask0 his dad to borrow the car last night.
4. How many songs ............................. (you/download) from the Internet last week?
5. When ..................................... (Jack/move) to his house?
6. I ................................ (not/enjoy) the play at all.
7. The brave man .................... (kill) the monster.
8. Then he ...................... (save) the princess.
9. My dad ............................ (not/repair) my computer.
10. I .......................... (not/use) it all weekend. .........../10
V. Uporządkuj wyrazy w taki sposób, aby zdania były poprawne.
1. last/ Peter / to / weekend/ did / Italy / travel/ ?
........................................
2. not/ we/ the/ water/ did / yesterday / flowers/ .
........................................
3. my/ days / grandpa / two / I / ago / visited / .
........................................
4. Their / Eve and Kate / tidy/ not / bedroom / did/ .
........................................ ........./4
VI. Uzupełnij list czasownikami w czasie przeszłym.
Dear Paul,
How are you? How 1) ..................... (be) your weekend? Mine 2) ................. (be) great. The weather 3) ........................ (not/be) good so I 4) ....................... (stay) at home and 5) ........................... (invite) my friends to visit. We 6) ...................... (play) computer games, 7) .................. (listen) to music and we 8) .......................... (watch) TV. What about you? 9) ............................... (you/play) basketball?
Hope you are OK. Talk to you soon.
Jack
VII. Utwórz pytania i odpowiedz na nie.
1. you/ watch TV/ last night/ ? (Yes)
........................................
2. your parents/ visit their friends/ last weekend/ ? (No)
........................................
3. your best friend/ play basketball/ last Friday/ ? (Yes)
........................................
4. your parents/ travel abroad/ last summer/ ? (Yes)
........................................
5. you / listen to music/ yesterday afternoon/? (No)
........................................ ........./5
Opracowała: Elżbieta Strojkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.